Címerhatározó/Nozdroviczky címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Nozdroviczky család címerével foglalkozik.


nozdrovici Nozdroviczky

szerkesztés

 


  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai.


  • Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs