Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Olsavszky család címerével foglalkozik.


Közp. Antikv.:

(Habsburg) Mária Terézia (1717-1780) magyar királynő saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele.

Az uralkodó Olsavszky Jánosnak nemességet adományoz. Nagy Iván szerint a család Zemplén vármegyében volt birtokos. Pergamenoklevél, zsinóron függő, fatokba helyezett viaszpecséttel. Mária Terézia aláírásával, valamint Nádasdy Lipót kancellár és Koncsek Bernát ellenjegyzésével. Kelt: Bécs, 1754. II. 25.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 148. árverés (2018. 12. 7.) - 144. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs