Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Orosdy család címerével foglalkozik.


(Habsburg) I. Ferenc József (1830-1916) osztrák császár és magyar király saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevél.

Orosdy Fülöp és családja nemességet és bárói címet nyert az uralkodótól. Az adományozott zsidó származású nagykereskedő, Herzog Mór sógora, kora egyik neves műgyűjtője és mecénása volt. 6 pergamenlevél. A király mellett báró Fejérváry Géza látta el kézjegyével az iratot. Ez azért érdekes, mert ekkor még Tisza István kormánya volt hivatalban. Fejérváryt csak június 18-án nevezte ki az uralkodó miniszterelnökké (egyben a király személye körüli miniszteri posztot is ellátta).

Az utolsó levélen a minisztérium igazgatójának, Ulrich Mihálynak a királyi könyvekbe való beiktatásról szóló, saját kezűleg aláírt ellenjegyzésével. Kelt: Bécs, 1905. II. 15. Kötés és függőpecsét nélkül.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 147. árverés (2018. 6. 1.) - 123. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs