Címerhatározó/Osztrosith címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Osztrosith (olv. Osztrosics) család címerével foglalkozik.


gyletinci Osztrosith

szerkesztés
 
Osztrosith Miklós címere, 1591
 
Osztrosith Mátyás címere, 1591


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs