Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pacsay család címerével foglalkozik.


Pajzs: kékkel és vörössel négyelt pajzs első és negyedik mezejében jobbra forduló ezüst félhold, a második és harmadik vörös mezőben jobbra forduló, lépő arany oroszlán. Sisakdísz: növekvő páncélos vitéz jobbjában kardot tart. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Jelzet: Pest megyei Levéltár Polgári Perek 1784. Nr: 3.

Pacsay DE GENERE LŐRINTHE. – Lőrinthe, az ősi családi birtok neve.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs