Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Panith, Panyit család címerével foglalkozik.


siteri Panith szerkesztés

 

Siteri Panith (Panith de Siter) Miklós és András, általuk feleségeik, Farkas Katalin és Cseh Dorottya részére Báthory Gábor erdélyi fejedelem címereslevelet adományozott 1608. augusztus 28-án Gyulafehérváron, Csatári Deák Pál közbenjárására. A fejedelem egyúttal a bihar vármegyei Sitéren Major Márton és Szél (Zel) Benedek házainak szomszédságában lévő házukat is mentesíti.* [* „domo eum providorum … Martini Major ab una et Benedicti Zel partibus ab altera in Comitatus Bihoriensis existentes habitam”] Az oklevelet 1608. október 14-én Váradon, Bihar vármegye közgyűlésén hirdették ki,* [* MUO 89. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag sz. n.] bejegyezték az Erdélyi Királyi Könyvekbe is.* [* 8. k. 196-196b.]

A pergamen oklevelet* [* 625x655/185/95x85 mm.] Báthory Gábor fejedelem és Kendi István kancellár látta el aláírásával. A nemeslevél pecsétje mára sajnos elveszett.

Vékony arany fonallal övezett vörös keretben ugyanilyen színű damaszkolt szőnyeg, amelyen az alábbi címer jelenik meg: „Álló, égszínkék katonai pajzs, melynek alján vagyis mezején egy fehér szügy-boglárral ékített lovon ülő lovas, mellvértes, sodronypáncélos, sisakos – melyből három fehér toll emelkedik ki – és más hadi díszekkel nagyon csinosan felékesítve, jobbjában két – fehér és vörös – zászlós kopját, … bal kezével pedig lova kantárját tartva látható. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, melyet ékkövekkel és gyöngyökkel illően díszített királyi korona fed, [ebből] vállig csupasz kardot tartó emberi kar emelkedni látszik A sisak tetejéről pedig innen és onnan különböző színű sisaktakarók vagyis foszlányok omlanak alá, a pajzs oldalait vagyis széleit szépen körülveszik és ékítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris in cuius fundo sive area eques unus albo insidens equo phaleris exornato thorace, lorica, galea cui tres albae cristae eminent, aliisque instrumentis belliis pervenuste exornatus dextra hastam duobus velis rubeo et albo … sinistra vero manibus frenum equi tenens stare visitur, supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit corona regia, gemmis unionibusque pulcherrime variegata undo brachium humanum humerotenus … servans gladium eminere visitur. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.”] Erősen provinciális kidolgozású címerfestmény.

Az armális szerepel Schönherr listájában is,* [* Schönherr Gyula: Bihar vármegye levéltárában őrzött czímeres nemeslevelek. Turul, 1888. 4. 179.] a család későbbi történetéről és az oklevél levéltárba kerüléséről közelebbi információ nem áll rendelkezésre.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 56-57. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Lásd még: