Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Pauer családok címerével foglalkozik.


jannaburgi Pauer szerkesztés

Turul:

16. Pauer de Jannaburg család magyar nemeslevele, mely Jannaburgi Pauer György osztrák nemesnek és vejének Grossbreitner Jeromosnak I. Lipót által 1683. május 1-én adományoztatott. Kihirdettetett 1683. julius 1-én Nyitra vármegye Vágújhelyen tartott közgyűlésén.

Czímer: Négyfelé osztott pajzs, melynek jobb felső és bal alsó fehér mezejében egy ausztriai pórruhába öltözött, kalapos, jobb kezében ekevasat tartó férfiú (vir rusticano austriaco indutus habitu) – a bal felső és jobb alsó fekete mezőkben egy-egy sárga, kétágú farkú oroszlán nő ki. A felső oroszlán jobbra, az alsó balra néz. A pajzs közepén egy kis fehér pajzs, melyen kétfejű fekete sas, mellén L betűvel látható. Sisakdísz: két kiterjesztett arany-sárga színű szárnyak között ugyan az a kétfejű sas, mely a czímer középső kis pajzsán. Takaró: jobbról arany-fekete, balról ezüst-vörös.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Pauer 1656 szerkesztés

 

Pauer János 1656. június 20., Bécs III. Ferdinánd címer általa: felesége Riedmüller Katalin

P 1848 Berényi cs. lt. 9. tétel

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs