Címerhatározó/Petrichevich-Horváth címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Petrichevich-Horváth család címerével foglalkozik.


széplaki Petrichevich-Horváth szerkesztés

 
Báró széplaki Petrichevich-Horváth címer, Daróczy Zoltán Nemesi Évkönyvéből


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs