Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Piszanics család címerével foglalkozik.


muzsaji Piszanics szerkesztés

 


II. Ferdinánd német-római császár és magyar király (1619-1637) sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, amelyben muzsaji Piszanics Gergelyt (Gregorius Pyszanich de Musay) és családját nemesi rangra emeli. Kelt: Sopron, 1635. II. 6.

A család magyar nemességéről a szakirodalom nem tud. Előnevüket a Sopron vármegyei Muzsajról (ma Röjtökmuzsaj) kapták. Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. Az uralkodóé mellett Ferenczffy Lőrinc királyi udvari titkár, valamint Sennyei István győri püspök, kancellár aláírása is szerepel a dokumentumon. A hajtogatások mentén kopásnyomokkal.

  • Irodalom:

Iözponti Antikvárium, 115. árverés (2010. 6. 4.) - 63. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs