Címerhatározó/Plachy címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Plachy család címerével foglalkozik.


nemesvarbóki PlachySzerkesztés

 

Plachy Mátyás, János, Péter, Jakab 1699. november 21., Bécs I. Lipót nemesség és címer általuk: Mátyás felesége Mestrovics Zsófia, gyermekei Pál, György, István, Katalin, János felesége Kutik Katalin, gyermekei János, György, Mihály, András, Dorottya, Péter felesége Oszlancz Erzsébet, gyermekei Jakab, János, Dorottya, Jakab felesége Martinkin Erzsébet, gyermekei Tamás, András, János, Erzsébet

R 64

 

Hont vármegyéből származik, honnan idővel Nógrád, Zólyom, Pest, Pozsony, Heves és más vármegyékbe is átterjedt. Mátyás, János, Péter és Jakab 1699-ben 604kapnak I. Lipóttól czímeres nemeslevelet, melyet 1700-ban Selmeczbányán hirdettek ki. Tagjai közül Lajos, a múlt század hatvanas éveiben Selmeczbánya sz. kir. város főispánja. - Tamás, (megh. 1890) orsz. képviselő, a Szent István rend kiskeresztese. - Bertalan, kir. tanácsos, jelenleg pozsonymegyei kir. tanfelügyelő. - Gyula, kir. tanácsos, jelenleg nagykárolyi pénzügyigazgató.

Czímer: kékben, hármas zöld halom középsőjén álló fehér galamb, csőrében zöld olajágat tart. Sisakdísz: a pajzsbeli galamb. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítések


Lásd még: