Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Plachy család címerével foglalkozik.


nemesvarbóki Plachy szerkesztés

 
 

Plachy Mátyás, János, Péter, Jakab 1699. november 21., Bécs I. Lipót nemesség és címer általuk: Mátyás felesége Mestrovics Zsófia, gyermekei Pál, György, István, Katalin, János felesége Kutik Katalin, gyermekei János, György, Mihály, András, Dorottya, Péter felesége Oszlancz Erzsébet, gyermekei Jakab, János, Dorottya, Jakab felesége Martinkin Erzsébet, gyermekei Tamás, András, János, Erzsébet

R 64

 

Hont vármegyéből származik, honnan idővel Nógrád, Zólyom, Pest, Pozsony, Heves és más vármegyékbe is átterjedt. Mátyás, János, Péter és Jakab 1699-ben 604kapnak I. Lipóttól czímeres nemeslevelet, melyet 1700-ban Selmeczbányán hirdettek ki. Tagjai közül Lajos, a múlt század hatvanas éveiben Selmeczbánya sz. kir. város főispánja. - Tamás, (megh. 1890) orsz. képviselő, a Szent István rend kiskeresztese. - Bertalan, kir. tanácsos, jelenleg pozsonymegyei kir. tanfelügyelő. - Gyula, kir. tanácsos, jelenleg nagykárolyi pénzügyigazgató.

Czímer: kékben, hármas zöld halom középsőjén álló fehér galamb, csőrében zöld olajágat tart. Sisakdísz: a pajzsbeli galamb. Takarók: kékarany, vörösezüst.[1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs