Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Queck család címerével foglalkozik.


Nagy Iván:

Queck Keresztély 1740. évi augustusban Mária Terézia királyasszonytól nyerte a czímeres nemes levelet.* [* Collect. herald. nro. 290.]

Czímere négyfelé osztott paizs, az 1. kék udvarban egy kis sólyom repül, prédát keresőleg; a 4. kék udvarban fehér sziklák közűl ugró helyzetben kőszáli zerge emelkedik fel; a 2. és 3-ik vörös udvar, a felsőben zöld borostyán koszorú van, az alsó (3. udvarból) egy horgony nyúlik rézsútosan fel, felső vége a 2-ik udvarban álló koszorú közepéig érve. A paizs fölötti sisak koronáján kis sólyom (falcunculus) áll, félig szét-eresztett szárnyakkal. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.[1]

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. KILENCEDIK KÖTET[2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs