Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Quendel család címerével foglalkozik.


Nagy Iván:

A kihalt Serpilius családnak, melyről a maga helyén leszen szó, előbbi neve Quendel volt. E néven Quendel Jánosnak fia Mihály katonai érdemeiért János királytól 1530. majus 4-én nemesitetett meg, s Szapolyainak ritka hűségű embere volt.

Mihálynak testvére Lőrincz, Wittembergában tanúlt,* [* Bartholomaeides Memoria Ungarorum 8. és általa idézve Arnoldi. Czwittinger, 353. Schmal. Lásd Klein I. 323. Genersich memorab. urb. Kesmárk II. 102.] Luther és Melanchton tanainak hű követője lévén, 1545-ben hazájában a szepességen Bélán lett lelkész.* [* Klesch és Klein szerint már előtte Bélán a Luther tanát hirdették 1519-ben Hillbrandy Lőrincz és 1522-ben Sontag (= Szontagh) Bálint.]

A Quendel (Quendl) család czímeres nemeslevelét 1630-ban II. Ferdinánd király is megerősité és azt az akkor már teljesen használatba vett „Serpilius” névre kiadta. Minélfogva a család teljes leszármazása és czímere Serpilius néven illető helyén adatik elő. Lásd Serpilius.[1]

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. KILENCEDIK KÖTET[2]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs