Címerhatározó/Ratbolt címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ratbolt család címerével foglalkozik.


Erhard Ratbolt exlibrise Augsburg város címerével. Valószínűleg a legrégibb exlibris, Euklidész Elementa című művében (Velence, 1482).
Erhard Ratbolt címere, 1490.jpg

Regiomontanus Mátyás király udvari csillagásza, a kezdő délkört a budai vár csillagvizsgálóján áthaladó képzeletbeli délkörben határozta meg. Csillagászati táblázatát Ratbolt adta ki Augsburgban.

  • Irodalom:

Joannes Regiomontanus: TABULAE DIRECTIONUM ET PROFECTIONUM [szerk. JOANNES ANGELUS]. AUGSBURG: ERHARD RATDOLT, 1490. január 2[1]


  • Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs