Címerhatározó/Richthauzer címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Richthauzer család címerével foglalkozik.


Turul:

20. Richthauzer család nemeslevele, adományoztatott R. Miklós Jeromos részére I. Lipót által Bécsben 1658. julius 9-én.

Czímer: Négy részre osztott álló pajzs, melynek felső jobb ezüst mezejében egy mérleg, alsó bal, szintén négy részre osztott ezüst mezejében pedig: egy sárga rózsa, egy fehér patakocska (fluviolus), egy zöld levél és egy építészeti háromszög láthatók. A felső bal arany mezőben egy kiterjesztett szárnyú fekete sas, – alsó jobb fekete mezejében egy arany griff nő ki. – A pajzson koronás két nyitott sisak nyugszik, melynek elseje az emberi szerencsét jelképező, szárnyas gömbön álló szűzet, – a második fekete, kiterjesztett 125szárnyú sast visel mint sisakdíszt. Takaró: jobbra arany-kék, balra arany-fekete.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs