Címerhatározó/Sárospatak címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Sárospatak címerével foglalkozik.


Sárospatak község
Sárospatak szocialista címere
Sárospatak község 1909. február 22., Bécs Ferenc József címer

P 65 Bretzenheim cs. lt.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs