Címerhatározó/Sövényfalvi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sövényfalvi család címerével foglalkozik.


Balog alias SövényfalviSzerkesztés

Kempelen:

Balog (alias Sövényfalvi).
Czímeres nemeslevelét 1678. jun. 16. Kihirdette B.-Szolnokmegye. (Szolnok-Dobokam. monogr. VII/400.)

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs