Címerhatározó/Sajgó címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Sajgó család címerével foglalkozik.


Coa Hungary Family Sajgó (1654).svg Coa Hungary Family Sajgó (1654).svg

II. Mátyás, 1609. január 5., nemesség és címer Sajgó János részére

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok

Siebmacher


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs