Címerhatározó/Sokoray címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Sokoray család címerével foglalkozik.


Sokoray alias DarkóSzerkesztés

 
Sokoray Erzsébet (1665-1734)


I. Lipót, 1639. nov. 2, címer és nemesség Sokoray alias Darkó János és neje, Z(s)ido Katalin részére. Kihirdetése: Komárom, 1639. dec. 29. A család honos volt még Győr és Veszprém megyékben is.

Nagy Iván:

Sokoray család. (Máskép Dorkó) Sokoray máskép Dorkó Péter Győr vármegyétől 1827. nov. 9-én, Ferencz pedig 1828. nov. 19-én nemesi bizonyítványt vett ki.

Kempelen Béla:

Darkó (sokorai). — Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Győrmegyében Ferencz, 2 István, Péter, János, Illyés, Mihály fordulnak elő az igazolt nemesek között."

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs