Címerhatározó/Stöhr címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Stöhr családok címerével foglalkozik.


Stöhr 1710 k.Szerkesztés

 
Stöhr János címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Stöhr 1780Szerkesztés

MNL OL:

HU-MNL-BaML-XV.22.a.-58.[1]

II. József német-római császár, Bécs, 1780. 12. 1., címer Johann Georg Stöhr, Pécs város számvevője részére.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Stöhr 1802Szerkesztés

 

Nyulásziné:

Stöhr Ferenc 1802. június 18., Pozsony I. Ferenc nemesség és címer általa: felesége Heinrich Anna

A 42 Magyar kanc. Dep. Nagyalakú Ir.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs