Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szánthay család címerével foglalkozik.


Molnár másképpen Szánthay

szerkesztés
 
A lelkipásztorok utódainak címere

A családi címer megegyezik az 1629. július 13-án Bethlen Gábor fejedelemtől nyert címerrel, melyet az Erdélyben működő református lelkészek egyetemlegesen kaptak a fejedelemtől. Ezt a címert használta az Ertsey család, a Csűrös, a kelementelki Ravasz, valamint a Molnár, más néven Szánthay család is.

Bethlen Gábor fejedelem 1629. július 13-án Gyulafehérvárott kelt címeres nemesítő levelével az Erdélyi fejedelemségben (Erdélyben és a Partiumban) honos református lelkészeket megnemesítette. A nemesítés kiterjedt a lelkészeknek mindkét nembeli utódaira, kiterjedt továbbá a levél kibocsátásának idejében szolgálatban állott lelkészeken túl a későbbiekben szolgálatba lépőkre is. E rendelkezést II. Józsefnek 1786. évi 6640. számú rendelete helyezte hatályon kívül.

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

[1]


Lásd még:

Vö. Ercsey címer


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs