Címerhatározó/Szepes vármegye címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Szepes vármegye címerével foglalkozik.


Szepes vármegye címere, Athenaeum Rt.jpg

Spis coatofarms.jpg


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs