Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tánczos család címerével foglalkozik.


Tánczos család.
E néven Tánczos Ambrús már 1554-ben I. Ferdinand királytól nyert nemességet.*[* Budai Fer. Hist. lex. III. 381.]

1719. mart. 19-én Tánczos István nyert III. Károly királytól nemes levelet,* [* (Adami) Collect. herald. nro. 377.] ily czímerrel: a vért kék udvarában zöld téren kettős farkú oroszlán ágaskodik, első jobb lábával három nyilat tartva hegyeikkel fölfelé; a paizs fölötti sisak koronáján vörös mezű kar könyököl, kivont kardot tartva. Foszladék jobbról ezüstvörös, balról aranykék.

Tánczos nevű család Zemplin vármegye nemesei közé van írva.* [* Szirmay, C. Zemplin not. top. 117.]

Neve irásánál fogva ettől külömbözőnek látszik lenni a Táncsos család, melyből Péter 1654-ben Komárom megyei Szemere helységben Nadányi Miklós részét zálogba vette. És Táncsos* [* Fényes Komárom várm. 130.] nevű családot Gömör megye nemessége sorában is találunk.* [* Bartholomaeides C. Gömör pag. 146.]

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZENEGYEDIK KÖTET [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs