Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Takó család címerével foglalkozik.


millei és a becsvölgyi Takó

szerkesztés

Nagy Iván:

Veszprém vármegye nemes családa. A XVII. században Komárom és Zala megyében is találjuk.

1647-ben Takó Péternek fia, atyja által szerzett Komárom megyei gallai zálogos jószágát, melyet az Varjasy Erzsébettől, kire néhai Tátos Jánosról maradt, és Sándor Mihálytól szerzett, Fekete Mihálynak és Jakabnak zálogba adja.* [* Fényes, Komárom várm. 178.]

1676-ban Takó György Zala megyében Vargaszegen birtokos.* [* Eredeti okmányból.][1]

Kempelen:

Nemességét 1655-ből l. Gyfv. LR. XXVI/587.

Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharm.-ben József, Győrm.-ben István,Vasm.-ben János, Veszprémm.-ben István és Zalam.-ben Gergely, Ferenc, 2 János, István, Pál és Péter igazoltattak. Címerpecsét Pestm. lt.-ban. – Vö. NI. XI/21.; Kősz. 389.; Balogh 148.; Alapi 266.[2]

Kőszeghy:

Takó, Veszprém vármegyéből Zala- és Komárom vármegyékbe [Pestvm.] szétágazó régi nemes család ; czímerpecsétje : Polgári Perek fasc. 248. Nr. 115. jelzet alatt őrzött periratokon található.

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZENEGYEDIK KÖTET[3][4]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[5]

Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében. Bp., 1899. 389. [6]

  • Külső hivatkozások:

https://lnyr.eleveltar.hu/mnlquery/detail.aspx?id=659915

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs