Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tatay családok címerével foglalkozik.


Tatay másképen Balog

szerkesztés

Kempelen:

Tatay (másképen Balog).
Az 1754–55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharm.-ben Ferenc él.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs