Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tegenye, Tegenyei család címerével foglalkozik.


Balog alias Tegenye

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Balog (alias Tegenye).
Czímeres nemeslevele kelt 1624. (leleszi conv. lt.)

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

  • Külső hivatkozások:

[2]


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs