Címerhatározó/Thanhoffer címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Thanhoffer család címerével foglalkozik.


Közp. Antikv.:

(Habsburg) III. Károly (1685-1740) magyar király sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevél.

Az oklevél szerint Thanhoffer Jakab, Eszterházy Pál Antal kismartoni számvevőtisztje és felesége, Händlein Mária Erzsébet nemesi címet kap. A dekoratív címerábrázolás mellett rendkívül szép, arany-vörös-kék intitulációs szöveggel. 1 pergamenlevél. Zsinóron függő, ép viaszpecséttel, fatokban. A király mellett Batthyány Lajos főpohárnokmester és Koller József írnok is kézjegyükkel látták el. Kelt: Laxenburg, 1727. V. 13. Nagyon szép állapotú darab.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 145. árverés (2017. 12. 1.) - 111. tétel [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs