Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Thuolt család címerével foglalkozik.


Stiavniczky és Thuolt címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Liptó megyei család, alapítója Szcevniche János. 1380-ban Nagy Lajostól kapta adományba Nagy- és Kisselmecet és Nemeslúdrovát. A 17. században csak Stiavniczky néven szerepel, de 1755-ben a Thuolt név is előfordul.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs