Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
MutatóEz az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Timár, Tímár családok címerével foglalkozik.


Timár alias Patay

szerkesztés
 

Kőszeghi:

Tímár, másként Patay Mihály az 1724-ik évi nemesi investigatio alkalmával bemutatta a Tímár, másként Patay Mártonnak, nejének, Zsuzsannának, továbbá fiainak Jánosnak és Pálnak, végül leányainak Zsuzsannának és Annának az 1654-ik évben adományozott és 1656-ban Heves és Külső-Szoinok vármegyében kihirdetett ármális levelet: Nemesi Investigatio ex 1724. Nr. 9. N. L. I. 409.

Orosz:

Tímár alias Patay család

A nemeslevelet III. Ferdinand 1654. évi júl. 8-án adta T. Márton, neje Zsuzsi, gyermekei János, Pál, Zsuzsi, Anna, fivére Márton részére s 1655-ben vármegyénk hirdette ki. Az armalis másolata szerint a czímer: Kékben zöld alapon kardos griff; sisakdisz: kiemelkedőn a pajzsalak; takarók: arany-kék, ezüst-vörös. Márton és Pál 1676-ban mint gyöngyösi lakosok igazoltattak. (1655. év 26. jkl. 1676. év 177. jkl.) Jánostól származott Mihály (1678. Gyöngyös) csabai, majd endrődi lakos, ettől Gergely (sz. 1740. Endrőd) és II. Mihály (sz. 1750. Endrőd). Gergely és Gáll Ilona Endrődön született gyermekei voltak: Mátyás (1761.), János (1765.), György (1771.), Gergely (1773.) és Mihály (1781.). II. Mihálynak két felesége volt, az elsőtől, Lados Annától, származott István (1787.) mérnök, a másodiktól, Lizitskay Annától, Mátyás (1799.) pesti lakos. Ezek nemességigazoló pört inditottak az ügyész ellen, mely azonban befejezetlen maradt. (Külön pp. 165. sz.) Pestmegyében is volt egy ágazata; ez a Patay nevet viselte. (Kőszeghi Nem. csal. Pestm. 397.)

  • Irodalom:

Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében (Budapest, 1899)

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906.

  • Külső hivatkozások:

[1] [2]


Timár 1678

szerkesztés

 

Timár Demeter 1678. március 4., Fogaras vára Apafi Mihály nemesség és címer

R 64

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések

Lásd még: