Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tocsek, Tocsik család címerével foglalkozik.


Csillaghy és Tocsek (?) címer, Medzihradsky Adolfnak (1835-1919) az árvai nemesi családok címereit ábrázoló 1910-11-es címerrajzaiból

Hvezdár Sámuel, árvai uradalmi revisor, akinek neje Meskó Júlia volt, Meskó Károly, árvai uradalmi ügyész nővére, V. Ferdinánd királytól 1844. május 2-án kapott armálist, két fiával, Józseffel és Károllyal együtt, minthogy előbb egy bizonyos Tocsek N.-el, "znyó váraljai" gazdag emberrel egy nemesi kúriát vásároltak a Bács vármegyei Pacsér községben, azonkívül mindketten 5000 szín aranyat is fizettek.[1]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs