Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Toldi család címerével foglalkozik.


borosjenői Toldi

szerkesztés

 

Borosjenıi Toldi (Tholdi de BorosJeneı) Farkasnak Bethlen Gábor 1628. július 12-én Gyulafehérváron címereslevelet adományozott, amit 1629. április 20-án az ugyanott összehívott erdélyi országgyűlésen kihirdettek.* [* MUO 127. Régi jelzet: Acta Misc. 929.; Herpay Gábor: Nemes családok Debreczenben. Debrecen, 1925. 5. sz.]

Az oklevelet* [* 360x700/32/100x90 mm.] Bethlen Gábor fejedelem, Ormánközy Gergely hitelesítette aláírásával. Vörös-sárga-zöld zsinóron természetes színű viaszágyba foglalt teljesen ép vörös függőpecsét.

Bordóval szegélyezett lilásfekete keretben sötétzöld alapon hatágú arany csillagok képezik a címerfestmény hátterét, illetve alapját, amelyre az alábbi címer került: „Álló katonai pajzs zöld színben, ennek mezejében vagy udvarában jobb kar ujjaival szorítva görbe szablyáját, török feje van rátűzve, markában tartani és a magasban rázni látható. A pajzsra katonai sisak támaszkodik, különböző gyöngyszemekkel és a legdrágább gyöngyökkel díszített királyi korona fedi. A tetejéről pedig innen és onnan szalagok vagyis foszlányok a pajzs mindkét oldalára igen szépen, könnyedén aláomlanak, szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare erectum viridis coloris, in cuius campo sive area brachium dextrum digitis compressis acinacem Turcico capiti innixum manu tenere ac sursum vibrare conspicitur. Scuto incumbentem galeam militarem contegit diadema regium variis unionibus pretiosissimisque margaritis exornatum. A summitate vero teniae sive lemnisci hinc inde ad utrasque scuti oras pulcherrime defluentes illud decenter ambiunt et exornant…”][1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 67-68. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs