Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tussay család címerével foglalkozik.


tussai és tussaújfalusi Tussay

szerkesztés

 

A Kolcs nemzetségből eredeztetik, ősi birtoka Tusa, melyet 1264-ben adományozott a család ismeretlen ősének V. István ifjabb király, hűbérül. A család első ismert őse Mok, ki testvérével, Bóddal (Tussai Bódfi család őse), Károly Róbert oldalán szállt harcba a rozgonyi csatában, Zemplén vármegye zászlaja alatt. A család központja Zemplén vármegye volt; a 16. századig nem töltött be fontosabb szerepet a vármegye életében, majd fokozatosan megerősödött a család szerepe és befolyása a vármegye irányításában, tagjai számos tisztséget töltöttek be.[1]

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családjai


  • Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs