Címerhatározó/Vágbeszterce címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Vágbeszterce címerével foglalkozik.


Vágbeszterce pecsétje 17. század

Coat of Arms of Považská Bystrica.svg


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs