Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vaján, Vajány (olv. Vajányi) családok címerével foglalkozik.


Balog alias Vaján szerkesztés

Kempelen:

Balog (alias Vaján), l. Vaján.

Vaján.
Címereslevelet 1646. V. Mihály nyert. A család Hajdu- és Szabolcsm.-ben élt. Valószinüleg azonos a V. másképen Balog családdal.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1] 11. kötet[2]

  • Külső hivatkozások:Vajány alias Balog szerkesztés

Kempelen:

Vajány, (alias Balog).
Szatmárm.-ben 1830. igazolta nemességét. – Vö. Gorzó 133.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 11. kötet[3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs