Címerhatározó/Vas megye címere

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Vas megye címerével foglalkozik.


Vas vármegye szerkesztés

 
Vas vármegye középkori pecsétnyomója
 
 
 
Vas vármegye pecsétje, 16. század


Strucc van Vas vármegye címerében. Már az ókorban is az erőt jelképezte. Amikor a római seregek Afrikában Jughurta király struccon lovagoló szerecsenjeitől vereséget szenvedtek, a kudarcot nem katonai baklövésnek, hanem a strucc mágikus erejével magyarázták. A strucc mindent megemészt, még a vasat is. A lovat is lenyeli, ezt jelképezi szájában a patkó. Ezért került a patkót harapós trucc minden vassal kapcsolatos középkori testület, így Vasvármegye címerébe is. A megye címerében a strucc a vasat, a torony pedig a várat szimbolizálja. (Kupi Györgyi)

Vas megye szerkesztés

 

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs