Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Vitányi család címerével foglalkozik.


vilyi Vitányi szerkesztés

 

Vitányi (Vilyi). A család az eredetileg Abauj, jelenleg Zemplén vármegyéhez tartozó hasonnevű helységből ered. Gergely 1642-ben nyert czímeres nemeslevelet, melynek alapján a család 1756-ban és 1837-ben is nemesi bizonyítványt nyert. József: 1826-tól 65-ig csanálosi, majd megyaszói ev. ref. lelkész. Fia József 1848–49-ben a 42-ik honvédzászlóalj parancsőrtisztje. Bertalan, szerencsi ügyvéd. Czímer: kékben, zöld alapon könyöklő, görbe kardot tartó pánczélos kar, a kardon átütött török fővel. Sisakdísz: paizsbeli kar. Takarók: kékarany-vörösezüst.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs