A jobb oldal a heraldikában az az oldal, melyet a természetes szóhasználatban a bal oldalnak neveznek. A címertanban tehát az oldalak felcserélődnek, mert a heraldikai ábrázolásokat a képzeletbeli címerviselő szemszögéből vizsgáljuk, azaz a címer tulajdonosának nézete élvez elsőbbséget. Az oldalak felcserélődését a heraldikai "udvariasság" (fr: la courtoisie) indokolja. A jobb oldal a heraldikai bal oldalhoz képest az elsődleges, az előkelőbb oldal, mert ez a természetes (az emberek többsége is jobbkezes) és egyfajta szerencsére vagy előnyös, előkelő tulajdonságra utal. Ez a szemlélet hatással van a címerképek ábrázolására is. Az oroszlán például a heraldikában szinte mindig jobbra néz. A többi címerkép szokásos módon szintén jobbfelé néz, fut, ugrik stb. A címerleírásban csak azt kell megemlíteni, ha a helyzetük vagy pózuk nem szokványos, azaz balra néznek, futnak, ugranak stb.

Névváltozatok:
jobbikon (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 123.), jobb kézt (Szendrei 1896. 95.), czímertanilag jobb oldalon (Uo. 148.), jobb (heraldice) (Szendrei 1896. 128.), (heraldice) jobboldali (Csoma-Csergheő ArchÉrt. 1884/4. 302.[1]), heraldice jobboldalon (Halaváts Gyula ArchÉrt. 1907. 222.[2]), bal oldali <helytelen meghatározás> (Gudenus I. 599.), elől <a hasításban> (Turul 1998/3-4. 67.), innen (Nagy Iván I. 7.), dexter: jobbján, jobb kéz felö́l való, dextrum cornu: jobb ſzárnya a' ſeregnek (Pápai/Bod 205.), igaza (?) (bazilika-esztergom.hu [3]), 1607: hinc: innen <jobbról> (Szálkai 2010. 53.), 1701: dextrum: jobb oldal (uo. 111.), pajzs jobb oldalán álló <jobbra tolt 'férfiú'> (Sváby Frigyes Turul 1889/3. 123.)

de: rechte Seite, en: dexter (side)
Rövidítések

A jobb oldal más fogalmakkal is kifejezhető. Így például a hasított pajzsban a jobb oldali mezőre az elöl (de: vorn), el(ül)ső, belső szavak is alkalmazhatók. A modern nemzetközi heraldika a dexter elnevezést használja a jobb oldalra.

Az oldalak szimbolikája

szerkesztés

A mitologikus gondolkodásban a jobb a pozitív, a bal a negatív jelentések hordozója. A középkori európai misztériumjátékokban a bal oldalon jelenítették meg a poklot, a jobb oldalon a mennyországot.

Lásd még

szerkesztés

bal oldal, oldal, pajzs