Címerhatározó/Szigethy címer

(Szigethy címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szigethy, Szigety családok címerével foglalkozik.Szigeti 1380

szerkesztés
 
Szigeti István jeruzsálemi pátriárka, kalocsai érsek (1367–1382) pecsétje, 1380

Szigeti István kalocsai érsek címere is új ismeret [az 1380-as oklevélről], de a főpap származását már régen felderítették; esetében a köriratban szereplő magister címzés alighanem egyetemi végzettségre utal.

 • Irodalom:

Engel Pál – Lővei Pál: A magyar királyi és az osztrák hercegi család 1380. évi házassági szerződésének két sokpecsétes oklevele. Ars Hungarica 41. 2015/2. 117-133.

 • Külső hivatkozások:

Szigethy másképpen Tóth

szerkesztés

 

Szigethy másképpen Tóth Mihály 1656. június 5., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Charnay Erzsébet, testvére János, gyermekei Katalin, Ilona, Erzsébet és Kisszigethy Anna

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[1]


Rövidítések


Szegedy és Szigethy

szerkesztés

Simon:

Szegedy és Szigethy n. cp. (75. lap)

Szigethy vagy Szigedy avagy Szegedy, másképen Tóth n. cp. (76. lap)

n. = nemességigazolás,
cp. = cimerespecsét.

 • Irodalom:

Simon János: Nemesi iratok és címeres pecsétek Nógrádvármegye levéltárában. (1600 nemes család betüsoros névjegyzéke. Összeállította és kiadta Simon János Nógrádvármegye levéltárnoka. Balassagyarmat, 1911. 75-76.[2]

 • Külső hivatkozások:

Kováts alias Szigethy

szerkesztés
 
Ch→

A szigeti Kovács család címere.

Kováts alias Szigethy János és Nagy Borbála Apafi Mihály fejedelemtől 1670 márczius 5-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet kapnak. A nemeslevél 1670 április 20-án Máramaros vármegyében kihirdetik. Kováts Mihály és társai szamosdobi lakosok és Kovács János ref. pap csengeri és János ököritói lakosok nemesi igazolása.[3]

Címer: Kék paizsban, zöld mezőn, zöld ruhás vitéz kinyújtott jobbjában lándzsát tart. Sisakdísz: Nincs.

Takaró: Különféle szín.

 • Irodalom:

Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjai. Nagykároly, 1910. 65.[4]

 • Külső hivatkozások:Szigety 1678

szerkesztés

 

Iskey András 1678. április 27., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: fia Sámuel, valamint Szigety András

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[5]


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Herke család címerével foglalkozik.


szécsi Szigethy

szerkesztés

 

1696-ban kaptak nemeslevelet I. Lipóttól. Sajnos az eredeti ármális elveszett, a Veszprém megyei Levéltárban csak egy kézzel írott 19. századi másolat található. Széchi előnevük arra utal, hogy korábban ott birtokuk lehetett. Igaz, Zalában van egy Szécsisziget nevű település, a Zala megyei nemesi összeírások szerint pedig több ilyen nevű család is élt ott. Ráadásul akkoriban Zala vármegye Tapolcán is túl terjedt. Nemeslevelük szövege is arra enged következtetni, hogy nem nemtelen állapotukból emelkedtek a nemesek közé. A későbbi levéltári adatok szerint viszont molnárok voltak Pétfürdőn, majd Lepsényben. Egy érdekesség a nemeslevélszerző János feleségével Köveskúthy Annával kapcsolatos. Az Atyusz nemzetségből származó Köveskúthy család emeltette a salföldi pálos kolostort. Egyes kutatók szerint a família a Salfölddel szomszédos Kékkútról eredeztethető, melynek neve korábban Kőkút, Köveskút lehetett.

A sisakdísz páncélos vitézének kezében tartott zászló az eredeti címerben természetesen egyszínű vörös.[6]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[7]

Rövidítések


Vö. Szigethy Literatus címer


Szigethi másként Gyula

szerkesztés

 

A Szigethi másként Gyula család a magyarországi Gyula-Szigetről származott. Egyik ága Erdélybe települt. István (1678-1740) miután több külföldi egyetemen tanult, papi és tanári tisztségeket töltött be, több tudományos értekezést is írt. Somogyban jelentős közéleti szerepet játszottak a XIX. század második, illetve a XX. század első felében. Szigeti Gyula János 1870-ben lett a Somogy Megyei Kórház igazgató-főorvosa, akinek a vezetése alatt új korszak kezdődött, jelentősen bővült a kórház területe, az osztályok, a műtők, az ágyak száma. Felesége volt a Mária Valéria Árvaházi Egylet elnöke. Fiuk, Szigethy-Gyula Sándor ugyancsak igazgató-főorvosa lett a megyei kórháznak.

A család címere: kék csücsköstalpú pajzsban zöld talajon, jobbjában könyvet, baljában irattekercset tartó, papi ruhás férfi áll. A címeralak valószínűleg Istvánt, illetve a család több tagjának papi pályáját szimbolizálja. A pajzs feletti rostélyos sisakon arany korona látható. A takaró jobbról kék-arany, balról vörösezüst.[8]

 • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 140-141.[9]

 • Külső hivatkozások:

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs