A lap mérete: 3250 bájt

Történelmi fogalomszótár

S


 • SA – (Sturmabteilung ’rohamosztag’): a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (1921-től), majd egyúttal a hitleri Németország fegyveres testülete (1933-tól). Egyenruhájuk színe után „barnaingesek”-nek is nevezték magukat. Vezetői egyre inkább szembe kerültek Hitlerrel, aki ezért a „Hosszú kések éjszakájának” nevezett éjjel az SA vezérkarát és legénységének egy részét megölette (1934).
 • sacro sancti – személyükben sérthetetlen plebeiusok, kezdetben 2, majd 10 fő az ókori Rómában.
 • sámánizmus – a lélekimádáson alapuló kezdetleges vallás. Egy kiválasztott személy, a különleges képességekkel megáldott sámán mintegy önkívületi állapotban kapcsolatba lép a természetfeletti erőkkel. A kereszténység felvétele előtt a sámánhit volt a magyarság hite is.
 • Savaria – Szombathely
 • Scarbantia – Sopron
 • schisma – (skizma) egyházszakadás; 1. a Keleti (görögkeleti v. ortodox) és a Nyugat római (római katolikus) egyház politikai és vallási (liturgiai, dogmatikai) okok következtében végbement elkülönülése. A 9. sz.-ban kezdődött folyamat 1054-ben a végleges szétváláshoz vezetett. – 2. a római katolikus egyházon belül keletkezett szakadás. A pápák avignoni fogságának megszűnése (1377) után kezdődött, a konstanzi zsinat szüntette meg (1417).
 • schola – iskola (ókori Róma).
 • scrutator – csomagvizsgáló az ókori Róma által meghódított területeken.
 • seniorátus – a nemzetség v. nagycsalád legidősebb férfi tagjának öröklését biztosító öröklési-utódlási elv. Az új- és legújabb korban a hitbizományi öröklésében meghatározó szerepet játszott.
 • servines lsd. szerviens
 • servus casatus – rabszolgák az ókori Rómában.
 • sigillum – pecsét, védjegy (ókori Róma).
 • skizma lsd. schisma
 • Sopianae – Pécs
 • spirituália – egyházi méltóság.
 • SPQR – Senatus Populusqe Romanus. Kr.e. III. sz. Róma arisztokratikus köztársaság.
 • SS – (Schutzsatffel ’védosztag’): a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt 1925-ben létrehozott félkatonai szervezete. Eredetileg Hitler náci pártvezér személyes védelmét szolgálta, 1929-től Heinrich Himmler (1900–1945) parancsnoksága alatt a náci párt egyre nagyobb hatalomra szert tevő szervezete. Súlyos felelőssége a hitleri rendszer által elkövetett háborús bűnökért.
 • statio – vámállomás az ókori Róma által meghódított területeken.
 • statútum – valamely város vagy vármegye által kibocsátott jogszabály a feudális Magyarországon. Falvak, mezővárosok és céhek is alkothattak statútumot. A közigazgatási egységek életét a 14–18. sz.-ban szabályozták
 • striga – boszorkányok


                          Irta: Debreczeni Gábor