Segítség:Azonosító

(Wikikönyvek:Azonosító szócikkből átirányítva)

Amikor regisztrálsz, hogy bejelentkezhess, szerkesztőnevet, azonosítót kell választanod. Ez az oldal néhány tanáccsal szolgál ehhez.

Mire való az azonosító?

szerkesztés

A szerkesztőneved minden, belépésed után véghezvitt szerkesztésedhez csatolódik. Ez részben felelősségi okok miatt szükséges. Szerzői jogi szempontból is hasznos: ha valaki oly módon akarja felhasználni egy szerkesztő közreműködéseit, amely nem megengedett a Wikipédia szerzői jogi elvei alapján, megkérdezheti őt a vitalapján.

Lásd még: Segítség:Bejelentkezés. Az azonosító megváltoztatható, lásd: Wikikönyvek:Azonosító megváltoztatása.

Több azonosító használata nem javasolt, hacsak nincs rá megfelelően nyomós indok.

Az azonosító kiválasztása

szerkesztés

Mindenkit kérünk, hogy olyan szerkesztőnevet válasszon, amely segít az enciklopédia készítésében. Ez olyan nevet jelent, amelyet viselve kényelmesen lehet szerkeszteni, és a többi szerkesztőt sem a közös együttműködésben, sem puszta látványával vagy tartalmával nem zavarja.

Ne feledjük, hogy egy ellentmondásos azonosító befolyásolhatja más szerkesztők megbízhatóságunkról és politikai nézeteinkről alkotott véleményét! Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Wikikönyvek világméretű tudásbázis, úgyhogy kérünk mindenkit, hogy vigyázzon, nehogy olyan azonosítót válasszon, ami sértő lehet más kultúrák, vallási vagy etnikai csoportok képviselőire nézve.

A Wikikönyvek javasolja

szerkesztés
 1. politikusok, egyházi személyiségek és katonák neveinek, aktuális eseményekre utaló terminusok;
 2. potenciálisan sértő, egy közszereplő cselekedeteit, hiedelmeit támogató vagy ellenző szerkesztőnevek elkerülését.

Egy szerkesztő megítélésének hozzájárulása minőségén kell alapulni, nem pedig egy potenciálisan ellentmondásos azonosítóval kapcsolatos érzelmi reakción. Mindenki érdeke az ilyen nevek elkerülése. Kérünk mindenkit, legyen óvatos! Ne feledjük, hogy egy közösség részeként dolgozunk. Tartsuk tiszteletben más elképzeléseit, hiedelmeit, hogy ők is hasonlóan tegyenek.

A rendszer alapból nem enged regisztrálni olyan nevet, ami hasonlít már regisztrált névhez, de ha a már regisztrált név gazdája nem szerkeszt, vagy nem nagyon hasonlít a két név egymásra, akkor egy admin be tudja regisztrálni neked, amit szeretnél.

Valós nevek versus álnevek

szerkesztés

Kezdetben nagyon sok wikialapú projekt támogatta, hogy a szerkesztők a valódi nevüket használják azonosítóként (pl. MeatBall:UseRealNames), abban a hiszemben, hogy ennek eredményeként nagyobb felelősségtudattal, konstruktív közreműködésekkel járulnak hozzá a fejlődéshez. A legtöbb wikipédista álnéven dolgozik, bár sokuk feltünteti valódi nevét a szerkesztői lapján. Előfordult, hogy egyes wikipédistákat a Wikipédián kívül zaklattak közreműködéseik vagy vandálelhárító tevékenységük miatt.

Kerüljük az élő és nemrég elhunyt hírességek nevének felvételét! Sok szerkesztő igen bomlasztónak találja őket, és kérheti a megváltoztatásukat. Egy hírességre utaló azonosító felvétele, majd a név valós viselőjének lejáratására alkalmas szerkesztések végrehajtása, a Nem megfelelő azonosítók szekcióban található ellenlépésekhez vezetnek.

Kivétel, ha a szerkesztő valós neve azonos egyes notórius vandálok neveivel (ilyen pl. az angol Wikipédián Jake Remington, vagy Cunio). Ekkor nem javasolt a saját név használata, mivel könnyen összetéveszthetővé válik a vandálokkal (lásd alább).

Nagybetű - kisbetű

szerkesztés

A Wikikönyvek azonosítói megkülönböztetik a nagy- és kisbetűket, a szoftver azonban, egységességi okokból, minden szerkesztőnév regisztrálásánál nagy kezdőbetűt alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy ha az alábbi szerkesztőnevet kérjük regisztrációkor: „saját név”, akkor a szerkesztői lap az alábbi módon jön létre: „Saját név”.

Amennyiben az azonosító egynél több nevet tartalmaz, és belső konzisztenciára törekszünk, kérünk, hogy regisztrációkor minden nevet kezdj nagybetűvel. Ez egybevág a kapitálisok használatának általános szabályaival: végeredményben az azonosítók is tulajdonnevek. Példák: „Saját Név”, „Saját Középső Név”, és „Saját K. Név”.

Nem latin betűs azonosítók

szerkesztés

A nem latin betűs karakterekből összeállított szerkesztői név a Wikipédiában nem tilos, és a globális fiókok (egyszerre sok Wikipédiában regisztrált fiókok) beüzemelése óta egyre gyakrabban fordulnak elő hasonló nevek a szerkesztések között.

Minthogy azonban egy Sablon:Szerkesztő nevét megjegyezni, vitalapját a keresőben megkeresni, rá hivatkozni nehézkes volna, a huzamosabb ideig közreműködő, nem latin betűs azonosítóval bíró szerkesztőket meg lehet kérni, hogy aláírásukban helyezzenek el linket a vitalapjukra latin betűre átírt nevükkel (az átíráshoz itt találni segítséget: Wikikönyvek:Átírás), esetleg regisztrálják az átírt névformát is, és irányítsák át a szerkesztői lapjukra.

A példabeli szerkesztő nevének átírt formája: Urutora dai fukjó, ami már lényegesen barátibb. :-) Aláírásban például alkalmazhatja így:
[[Szerkesztő:ウルトラ大不況|Urutora dai fukjó]] <sup>[[Szerkesztővita:ウルトラ大不況|vita]]</sup>

Eredménye: Urutora dai fukjó vita.

Nem megfelelő azonosítók

szerkesztés

A nem megfelelő azonosítók lehetnek világos, de rejtett nevek is. A Wikikönyvek nem tűr meg bizonyos azonosítókat, többek között az alábbiakat:

 1. Félrevezető, összezavaró azonosítók, például
  1. Más közreműködők nevével összekeverhető nevek. (Ha az általunk kiválasztott azonosító már foglalt, javasolt a valódi név vagy egy másik álnév használata. Abban a valószínűtlen esetben, ha valaki a valós nevünkön szerkeszti a Wikikönyveket, valamilyen megkülönböztető jegyet – például középső nevet – illessztünk be azonosítónkba a saját és a már létező közreműködő közti megkülönböztetés érdekében.)
  2. Híres emberek, közszereplők, intézmények, szervezetek neve, ha a szerkesztő nem ezek hivatalos képviselője.
  3. Olyan azonosítók, amelyek a Wikikönyvek szoftver vagy közösség szakkifejezéseit tartalmazzák, vagy a Wikipédia egy hivatalos pozíciójára utalnak (például friss változtatások, adminisztrátor vagy egy már blokkolt szerkesztő neve.)
  4. Vigyázzunk, mivel a nagy i betű, kis L betű és az 1 (egyes szám) bizonyos betűtípusokban tökéletesen azonos képet mutat (I/l/1), csakúgy, mint a bármely állású O betű és a 0 (nulla szám) (O/o/0). A megfelelések kreatív felhasználása ellenjavallt bizonyos korábban elkövetett vandál visszaélések miatt.
  5. Azok a szerkesztők, akik névválasztása a jelenleg is aktív szerkesztők megszemélyesítésére tett kísérletnek tekinthető, vagy megpróbálnak azok nevében fellépni, blokkolásra kerülnek.
  6. Ne válasszunk olyan szerkesztőnevet, amely véletlenszerű karaktersort tartalmaz – például „asd89w43jsw94” –, mert az adminisztrátorok könnyen összetéveszthetik egy vandál-bottal és blokkolhatják.
 2. A Wikipédia tiltja a potenciálisan provokatív azonosítók használatát, ezek ugyanis szükségtelenül elriasztják a többi közreműködőt, illetve megzavarják vagy elterelik őket az enciklopédiakészítés hasznos feladatától. Ide tartozik többek között:
  1. Az olyan nevek, amik faji/etnikai/nemzeti/vallási/ideológiai/kisebbségi szempontból gyűlöletkeltőek
  2. Az olyan nevek, amelyek faji/etnikai/nemzeti/vallási/ideológiai/kisebbségi szempontból sértőek
  3. Az olyan nevek, amelyek faji/etnikai/nemzeti/vallási/ideológiai/kisebbségi gyűlölet jelképeire utalnak, ide értve az ezekkel kapcsolatban álló történelmi személyiségeket is
  4. Szexualitásra és nemi szervekre utaló nevek
  5. Megtörtént erőszakos eseményekre utaló nevek
  6. Ürülékkel kapcsolatos és pornográf nevek
  7. Obszcén, vulgáris vagy másként sértő nyelvezetű nevek
  8. Elírt, vagy kreatívan helyettesített nevek (lásd (angol) cr34+1v3 sub5717u710nz = creative substitutions)
 3. Cégek, pártok nevei: se cégeknek, se pártoknak nem lehetnek saját nevüket tartalmazó vagy arra egyértelműen utaló azonosítói a Wikipédián.[1] Természetesen más sem regisztrálhat cég vagy párt nevére utaló szerkesztőnevet, az ugyanis – mint félrevezető azonosító – az 1. pontba ütközne.
 4. Zaklató vagy lejárató nevek használata tilos! A zaklatás és a lejáratás minden esetben megengedhetetlen a Wikipédián. Továbbá az azonosító nem lehet fegyver, amivel megtámadhatjuk azokat a szerkesztőket, akikkel nem értünk egyet. A szerkesztőnevet nem szabad arra használni, hogy felhasználókat, azonosítókat, cikkeket vagy cselekedeteket inzultáljon vagy gúnyoljon. Az azonosító nem használható más emberek, csoportok vagy cégek lejáratására, függetlenül attól, hogy azok szerkesztik-e a Wikipédiát.
 5. Notórius wikipédisták szerkesztőneveire erőteljesen utaló nevek felvétele tilos!. Az angol Wikipédián Willy on Wheels, MARMOT, Jake Remington és Wikipedia is Communism, a magyar Wikipédián pedig IGe tartozik a leghírhedtebb azonosítók közé. Bármely ezekre nagyon hasonlító, vagy erre épülő azonosító azonnal blokkolásra kerül (így például a „Willy”, „Wheels/On Wheels” vagy „Communism/-ist” elemet tartalmazó nevek). Alapvetően nehéz ilyen neveket véletlenül választani, de ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, a fenti nevekre kattintva láthatjuk, hogy mely neveket használták eddig.

Akár fair, akár nem, az elfogadható és elfogadhatatlan azonosítók közötti határvonalat nem megalkotóik, hanem azok húzzák meg, akik nem megfelelőnek találják a szerkesztőnevet. Mindazáltal a fenti pontok közül a 2. pontban tárgyalt csak potenciálisan provokatív azonosítókkal kapcsolatban az a türelmi gyakorlat alakult ki, hogy csak abban az esetben foglalkozunk az azonosítóval, ha már van szerkesztése az illető szerkesztőnek, mert addig nem érdemes, ha nincs szerkesztése, se potenciálisan se gyakorlatilag nem képes provokálni.

Észszerűségi indokok

szerkesztés

Az azonosítók elsődleges célja, hogy azonosítsa és megkülönböztesse a közreműködőket, ami megkönnyíti a kommunikációt és a nyilvántartást, ezért csak egy szerkesztő szerkeszthet ugyanarról az azonosítóról. Az azonosító nem lehet sértés vagy kinyilatkoztatás eszköze. Senkinek sincs kizárólagos előjoga egy bizonyos azonosítóhoz. Bár a színes, érdekes vagy kifejező nevek fokozzák a Wikipédia gyönyörét, nem szükségesek. Ide tartozhatnak legitim nevek vagy hosszú ideje használt internetes álnevek, amelyek félremagyarázhatók lehetnek.

Sablonok és feketemágia használata az aláírásban tiltott, mivel a fejlesztők szerint feleslegesen terhelik a szervereket. A sablonnal készített aláírások plusz terhelést jelentenek az oldal renderelésénél; valamint ha megváltozik az aláírás kódja, az összes vitalapot, amelyen szerepel újra kell cache-elnie a szervereknek.

Aláírások

szerkesztés

A Beállítások menüpontban választhatunk bármilyen, azonosítónktól teljesen független, de a szerkesztői laphoz kötődő, aláírásunkban használandó nevet. Alapvetően a fentebb vázolt szabályok alkalmazandók az aláírások esetében is. Az aláírás ne legyen félrevezető!

Az aláíráshoz kapcsolódó egyéb információkat érdemes elolvasni a Aláírás című irányelvben.

A nem megfelelő szerkesztői nevek megváltoztatása

szerkesztés

Amennyiben többen panaszkodnak egy szerkesztői név ellen (nyilvános levelezőlistákon, vitalapokon vagy az adminisztrátorok üzenőfalán), megkérhető a szerkesztő új azonosító választására. Válasz hiánya vagy a kérés megtagadása esetén az adminisztrátorok megfontolhatják az azonosító irányelvek szerinti blokkolását.

Az együttműködésre hajlandó szerkesztők számára elegendő egy figyelmeztetés a szabályzatról a vitalapjukon. Javasolt az önálló névváltoztatás (azonosító megváltoztatása): a külföldiek és/vagy más korosztályhoz tartozók önkéntelenül is hibázhatnak a névválasztáskor, és az azonnali blokkolás vagy az adminisztrátorok üzenőfalán való listázás elrémítheti a jóhiszemű új szerkesztőket. Technikailag sem célszerű az azonnali blokkolás: a blokkolt azonosítók továbbra is a rendszerben (pl. laptörténetekben) maradnak, míg átnevezés esetén megszűnnek (a felhasználóátnevezési napló, valamint a vitalapokon és közösségi lapokon tett aláírások kivételével).

Ahol a változást ki kell kényszeríteni, először megvitatásra kerül a probléma. Ez történhet:

 • a szerkesztő vitalapján,
 • a szerkesztő vitalapjának egyik allapján.

Aktív szerkesztőnél a vita felett álló esetekben, a döntés egy-két napon belül megszülethet. A vitatottabb esetekben, amikor a szerkesztő kevésbé aktív, egy hét megfelelőbbnek tűnik. Az igen ellentmondásos esetekben vagy a Wikipédiát már elhagyott szerkesztők esetében a vita akár egy hónapig is elhúzódhat.

A megfelelő hosszúságú vitaidő letelte után egy adminisztrátor ítélkezhet a kérdéses névről. Csak akkor szabad cselekednie, ha úgy ítéli meg, hogy konszenzusra sikerült jutni abban, hogy az adott név nem megfelelő. Ekkor a nem megfelelő azonosító blokkolásra kerül, lásd a blokkolási irányelveket.

Ahol a nem megfelelő vagy ennek a határán mozgó azonosítóhoz vandalizmus kapcsolódik, a szerkesztőnevet azonnal örökös blokkal sújthatják, lásd a blokkolási irányelveket.

A legitim szerkesztők lejáratására használt azonosítókat azonnali blokk sújtja. Indokolt esetben ezen szerkesztők IP-címét automatikus blokk alatt lehet tartani.

A szerkesztői azonosító törlése

szerkesztés

A Wikimédia-wikikről a regisztrációkat nem lehet kitörölni. Azok az azonosítók, amelyekhez közreműködések társulnak, nem törölhetők, mivel azt egy másik szerkesztő újra létrehozhatná, majd magának követelhetné a hozzá tartozó szerkesztéseket. A szerkesztések teljes eltávolítása sem lehetséges, csak átalakításuk, a Wikipédia licencének megsértése nélkül.

Ha egy szerkesztői azonosító létrehozása után - főleg, ha valódi nevünket adtuk meg - mégis amellett döntenénk, hogy névtelenségbe szeretnénk vonulni, kérhetjük azonosítónk megváltoztatását. Ez a Bürokraták üzenőfala oldalon lehetséges. Ha ez megtörténik, minden eddigi közreműködés az új azonosítóhoz rendelve jelenik meg.

Kérhetjük a szerkesztői lapunk törlését, lásd Wikikönyvek:Szerkesztői lap.

A vitalapokon és közösségi lapokon az átnevezés előtt elhelyezett aláírások nem fognak alkalmazkodni a névváltoztatáshoz, így kézileg kell átalakítani őket az érintett lapokon. Ha nagyon szeretnénk megszabadulni régi azonosítónktól, kérhetjük más szerkesztők (botok) segítségét. A régi aláírások fellelésének legegyszerűbb módja a Mi hivatkozik erre eszközre kattintani a szerkesztői lapon. A laptörténetekből azonban nem lehetséges a régi aláírások eltávolítása.

Lásd még

szerkesztés
 1. w:Wikipédia:Szavazás/Céges azonosítók, 2010