Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Beniczky család címerével foglalkozik.


beniczei és micsinyei Beniczky szerkesztés

 
 
 
Ma már nem létező kandalló, Beniczky-Merwald házassági címerrel, Alsómicsinye, Beniczky reneszánsz várkastély, 1667. Felirata:
HOC CASTEL VM AX FVNDAMENTO
F G. D. HOMVS BENICZKY
DE MICZINA CVM CONCORES SVA
C. D. CATHARINA MERVALD
1667

Turócz vármegye ősi családja, melynek első ismert őse Imre, 1269 táján élt. A család múltját a Heves- és Pest vármegyéket tárgyaló kötetekben ismertettük. Temes vármegyébe Miklós Csongrád vármegye szolgabírája telepedett, aki 1836-ban Klopodia egy részét szerezte meg. Miklós és fiai Dénes és Sándor 1843 aug. 29-én hirdettették ki nemességüket Temes vármegyében. Dénes (szül. 1824, †1879) 1848-ban Temes vármegye szolgabírája. 1849-ben honvédhadnagy és Kis Pál ezredes segédtisztjeként részt vett Budavár bevételénél. 1861-ben újra szolgabíró, 1869-ben főszolgabíró, 1872-ben kir. járásbíró. Fia: Attila Klopodián volt birtokos. Sándor (szül. 1828) 1848-ban hadnagy a 3-ik honvédzászlóaljnál. 1861-ben Temes vármegye adórovója, 1872-ben árvaszéki ülnök, majd árvapénztárnok és vármegyei főpénztárnok. Klopodián volt birtokos. A család egy másik ágából, melynek megalapítója Zsigmond (szül. 1793, †1854 Csehi) volt, György (szül. 1840) Fólyán birtokos. Ennek fia György ugyanott birtokos. Címer: kékben, arany naptól és befelé fordult ezüst félholdtól kísért vízen úszó, nyakán hátulról irányzott, nyíllal átlőtt hattyú. Sisakdísz: két hegyével felfelé állított kard között három (kék, ezüst, veres) strucctoll. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs