Címerhatározó/Győri címer

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Győri, Győry családok címerével foglalkozik.


Győry 1604Szerkesztés

 

Győry Ferenc 1604. január 15., Prága I. Rudolf nemesség megerősítése és címer általa: testvére Katalin

megj.: nevek kikaparva, majd visszaírva

P 773 Lad. RRR 83/24

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Győri 1619Szerkesztés

 

Győri Mátyás 1619. február 9. Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Margit, fia Mihály

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


márialaki GyőrySzerkesztés

János neje Szütt Ágnes, valamint Mihály, György, János és Gáspár nevű fiai 1638 május 11-én nyertek címeres nemeslevelet Rákóczi György erdélyi fejedelemtől, melyet 1639-ben Bihar vármegyének Nagyváradon tartott közgyűlésében hirdettek ki. E családból származik, Imre 1899-ben a csáki járás főszolgabirája.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Győry 1714Szerkesztés

A nemesi és czimerlevelet Győry Mihály kapta III. Károlytól 1714-ben.

Czimere: Kék mezőben, zöld alapon fehér köntösben levő arany általvetős szűz, emelt jobbjában koszorút tart, baljával könyvet szorítva oldalához. Sisakdísz: a pajzs-alak, a fehér köntös nélkül, fölemelt jobbjával fátyolt tartva, mely derekától fején felül ér. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.[3]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Lásd még: