Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Győri, Győry családok címerével foglalkozik.


radványi Győry szerkesztés

 
Gróf radványi Győry Ferenc címere
 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[1]


Győry 1604 szerkesztés

 

Győry Ferenc 1604. január 15., Prága I. Rudolf nemesség megerősítése és címer általa: testvére Katalin

megj.: nevek kikaparva, majd visszaírva

P 773 Lad. RRR 83/24

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[2]


Győri 1619 szerkesztés

 

Győri Mátyás 1619. február 9. Bécs II. Mátyás nemesség és címer általa: felesége Margit, fia Mihály

R 64

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[3]


márialaki Győry szerkesztés

János neje Szütt Ágnes, valamint Mihály, György, János és Gáspár nevű fiai 1638 május 11-én nyertek címeres nemeslevelet Rákóczi György erdélyi fejedelemtől, melyet 1639-ben Bihar vármegyének Nagyváradon tartott közgyűlésében hirdettek ki. E családból származik, Imre 1899-ben a csáki járás főszolgabirája.

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

Győry alias Tölczeky szerkesztés

MNL OL:

Győry-Tölczeky Mihály n:Kalmár Dóra, Dömső-Tölczeky András n:Sajgó Erzsébet, Czegedy István, Gál-Tölczeky András

1662
Típus I
Kiadó 1662
Honos Borsod
Pest
Sorszám 1g999
Tartalomgazda: MNL OL [4]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

Győry 1714 szerkesztés

A nemesi és czimerlevelet Győry Mihály kapta III. Károlytól 1714-ben.

Czimere: Kék mezőben, zöld alapon fehér köntösben levő arany általvetős szűz, emelt jobbjában koszorút tart, baljával könyvet szorítva oldalához. Sisakdísz: a pajzs-alak, a fehér köntös nélkül, fölemelt jobbjával fátyolt tartva, mely derekától fején felül ér. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.[5]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

Rövidítések


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Lásd még: