Címerhatározó/OSZ/NT/E

< Címerhatározó‎ | OSZ‎ | NT
Hat. kulcs
OSZ (I.)
NT (I. a.)
E (II.)
n (II. a.)
v (II. a.)
T (II.)
EGY (I.)
Mutató

CímerhatározóE

A második lépésen belül (a címerhatározás II. a. lépése) eldöntjük, hogy a négynél többször osztott (NT) címer egyféle borítású címerpajzsában, az alapon nincs-e (n) egyéb címerábra vagy van-e (v) egyéb címerábra.

II. a. lépés: A négynél többször osztott (NT) címer egyféle (E) borítású alapján, nincs (n) vagy van (v) egyéb címerábra is
Step II.a: In the main field there are
No other charges (n) (devices, armorial bearings) Go→ or There are also some other charges (v) (devices, armorial bearings) Go→
(Definitions see below)

Alternatively, use the Index → for keyword search

Vissza←

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

II. a. lépés
A fő címermezőben nincs (n) címerábra →Tovább A fő címermezőben van (v) címerábra →Tovább
A négynél többször osztott (NT) címer egyféle borítású fő mezőjében nincs (n) más címerábra

→Tovább

Vissza←

A négynél többször osztott (NT) címer egyféle borítású fő mezőjében más címerábra is van (v)

→Tovább

Vissza←

II. a. lépés
A fő címermező címerábra nélküli (n) →Tovább A fő címermezőben van (v) címerábra →Tovább
Címerábrák nélküli fő címermezők példái Címerábrákkal ellátott fő címermezők példái
Egyszerű keresés a Mutatóban →

Címerhatározási gyakorlatok

szerkesztés
Címerhatározási gyakorlatok
Tedd próbára a címerhatározási jártasságodat!
Szerezz gyakorlatot a címerhatározásban! Példaképpen megadunk egy-egy osztatlan, illetve osztott címert, valamint gyakorlásképpen két másik címercsoportot, melyekről nem közlünk semmi közelebbit. Ezeket neked kell meghatároznod (megállapítanod a címerviselő személyét). Kövesd végig a határozói kulcsokat, hogy megtalálhasd a címerek végső helyét a Címerhatározóban. Vissza←
A négynél többször osztott (NT) címer fő címermezőjében nincs (n) más címerábra (helytelen) →Tovább vagy
A négynél többször osztott (NT) címer fő címermezőjében más címerábra is van (v) →Tovább
Definíciók

Ezen alkategóriákra azért van szükségünk, hogy a címerábrák nélküli fő címermezőket (az E kulcsban), illetve a tagolt fő címermezőket (a T kulcsban) be tudjuk sorolni. Máskülönben a fő mező, illetve alap borítását a címerek meghatározásánál nem fogjuk figyelembe venni.

In step II.a we have to decide

Whether the single or multiple tincture fields are without any other charges (n: E/n; T/n), or they are loaded with some other charges (v: E/v; T/v) as well.


The single tincture (principal) fields without (E/n) or with (E/v) charges can be:
metals, colors, or furs
The multiple tincture (principal) fields without (T/n) or with (T/v) charges can be:
various partitions
(See the step I.)
See the pictures below


Példák

A fő címermező lehetséges borításai

Borítások:

Mázak
Fémek
Színek
Bundabőrök
Prémek
Bundabőrök

Az alábbi képek az egyszerű címereknél (EGY) alkalmazottak átvételei, de ugyanez vonatkozik az osztott és egyesített (OSZ) címerek fő címermezőjére is.


Két- vagy többféle prémből összeállított bundabőrök
(Mivel szerves módon alkotnak egy prémet, ezek is tarpajzsok, egyféle borítású pajzsok, alapok)


Általunk (Sz. L.) javasolt prémek

Az említésük megtalálható báró Apor Péternél (Metamorphosis Transylvaniae, 1736.).


Prémnek is tekinthető mintázatok
(Az angol heraldikában prémnek tekintenek mindenféle mintás pajzstagolást, mint a sakkozott, harántsakkozott, rutázott, félrutázott, fenyőrutázott stb. pajzsot. Mi ezeket nem tekintjük prémnek, azaz egyféle borítású pajzsnak, hanem külön mesteralaknak, kétféle mázú alapnak.)


Nem prémek

Ezüst alapon hermelinfarkak. Az alap ezüst, melyen 10 fekete hermelinfarok látható. A hermelinfarkak külön címerkép szerepében jelennek meg, tehát nem a hermelin prém mintázataként szerepelnek.
Ezüst alapon hermelinkereszt. Az alap ezüst, melyen négy stilizált hermelinfarok látható kereszt alakú elrendezésben, ezért azok ún. hermelinkeresztet alkotnak, azaz külön mesteralak szerepében állnak, tehát nem a hermelin prém mintázataként szerepelnek.
Arany alapon hermelingyűrű. Az alap arany, melyen a hermelinfarkak gyűrűt alkotnak az oroszlán körül, azaz külön címerkép szerepében állnak, tehát nem a hermelin prém mintázataként szerepelnek.
A négynél többször osztott (NT) címerek címerábrák nélküli (n) egyféle borítású fő címermezői

A négynél többször osztott (NT) címerek címerábrákkal ellátott (v) egyféle borítású fő címermezői


Lásd még: A címerhatározás szabályai, Címerhatározó, heraldika