Címerhatározó/Sebestyén címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Sebestyén, Sebestény családok címerével foglalkozik.


szigeti Sebestyén szerkesztés

MNL OL:

Sebestyén de Sziget Mihály gy:Mihály t:János r: Szegedy István

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Bihar megye - Documenta - F. 5.
A 23 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Litterae Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici - 1763 - N°. 246.1659.08.05
Típus I
Kiadó Lipót 1 | Bécs | 1659.08.05
Honos Zemplén
Sorszám S132
Tartalomgazda: MNL OL [1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:Sebestyén 1748 szerkesztés

   

Sebestyén János 1748. február 14., Bécs Mária Terézia nemesség és címer általa: felesége Ferenczi Sára, gyermekei Mihály, Péter, József, János, Anna, Zsuzsanna

F 21 Armales S nr. 54

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/cimereslevel-adatbazis/adatlap/3089

[2]


Kovács-Sebestény szerkesztés

 

A Kovács-Sebestény családnak Kaposmérőn voltak birtokaik, a Nemeskéri Kiss Gábor által az 1830-as években építtetett kúriát vették meg. Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter 1868. április 12-én nevezte ki Dr. Kovács Sebestény Gyulát Somogy vármegye tanfelügyelőjévé. Lelkiismeretes munkálkodása évtizedek mulasztásait pótolta, és nagy szerepe volt a megye kulturális fejlődésében. 1872-ben ő alapította és szerkesztette a Somogymegyei Tanügyi Lapot. Később Kaposvár rendezett tanácsú város polgármestere, annak prominens alakja, és számos egyesület dísztagja lett. Természetes, hogy bár kevésbé nevezetes nemesi család sarja, címere helyet kapott egy üvegablakon.

Címere kék csücsköstalpú pajzsban lebegő, jobbra fordult kétfarkú arany oroszlán, mely jobbjában kivont szablyát tart. A rostélyos sisakon lévő koronából kivont szablyát tartó, páncélos kar nő ki. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.[3]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 90-91.[4]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs