Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szappanos családok címerével foglalkozik.


Koncz másképp Szappanos szerkesztés

 

Koncz, másképp Szappanos (Koncz alias Szappanos) Tamás, általa felesége Nagy Ilona és gyermekeik János, István, Mihály, Ilona, Katalin, valamint testvérei Mihály, János, Erzsébet részére 1668. július 20-án Bécsben I. Lipót nemességet és címert adományozott. Az oklevelet Szabolcs vármegye Pátzán tartott közgyűlése hirdette ki 1668. július 20-án.* [* MUO 183. Régi jelzet: 533/833.]

Armálisukat* [* 547x725/77/145x122 mm.] I. Lipót, Szelepcsényi György esztergomi érsek és Orbán István hitelesítette aláírásával. Egykori – vörös-sárga-kék-fehér zsinóron függő – pecsétje mára sajnos elveszett.

Arany keretben halványsárga mező felső sarkaiban jobbra Magyarország, balra Csehország, felül középen arany mezőben a császári kétfejű sasos címer látszik. A sárga szőnyegen ovális zöld babérkoszorú által övezett damaszkolt halványzöld mezőre helyezve jelenik meg a címer, melynek leírása sajnos sok helyen elmosódott: „… [kék] pajzs, melynek alján széles zöld mező, felette két egyforma, természetesen ábrázolt farkas, … szétterpesztett hátsó lábain egyenesen állva, szájuk nyitva, … farkaik hátuk fölé [kinyújtva], … mellső lábaikat pedig küzdelemre … egymás felé kinyújtják, és fogaikat hasonlóképp … versenyt … vívni látható. A pajzsra nyílt … [sisak] támaszkodik királyi koronával, ebből harmadik, az előbbiekhez mindenben hasonló farkas, baljával zsákmánya után kap, … jobbjával pedig kivont … [kardját] rázza és derékből kiemelkedve szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról innen sárga-kék, onnan fehér és vörös sisaktakarók vagy szalagok omlanak alá, amelyek a pajzs széleit körülfolyják és a pajzsot … [díszítik] …”* [* „scutum …fundum illius viridi latepatenti campo super quo duo pares naturali effigiati lupi … obversum … appositi divaricatis posterioribus pedibus … erecti stare, oribus patulis, …caudique ad dorsum … pedibus vero anterioribus ad altercandum protensis, dentibusque identidem … concertantium … cernere visuntur. Scuto incumbentem … apertam regio diadema[te] ex eoque tertium lupum inferioribus similem unde sinistro raptui inhiantem … dextro autem strictam … vibrantem et inquinetenus eminentem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis hinc fla[vis] … [ca]eruleis illinc autem candidis et rubris in scuti extremitates sese diffundentibus scutumque…]

A családra vonatkozóan nem találtunk utalásokat sem a forrásokban, sem a családtörténeti irodalomban.[1]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 98-99. (PhD értekezés) [2]


  • Külső hivatkozások:Szegedi másképp Szappanos szerkesztés

A Polyik család 1779-es nemességigazoló perének egyik iratában szerepel Szegedi másképp Szappanos Anna neve, aki kabai Szabó másképp Váradi János férje volt.

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. (PhD értekezés) 166. [3]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs