Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tikmonyas család címerével foglalkozik.


Szegedi másképen Tikmonyas

szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (másképen Tikmonyas). Nemességét 1628-ból l. kolosmon. conv. Prot. Q. 34. – Vö. T. VI/176., VII/194., XXXII/89. [Turul]


  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[1]


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs