Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Mustra vonatkozó előírások

9. fejezet:

szerkesztés

Szőlőmustra, részben erjedt szőlőmustra, sűrített szőlőmustra és a még erjedésben lévő újborra vonatkozó előírások

szerkesztés

Kötelező jelölések

szerkesztés

(1)[1] A 2. § (2) bekezdésének c) pontjában említett termékek címkéje tartalmazza a termék kereskedelmi megnevezését, a Magyar Borkönyv Borok előállításáról szóló fejezetében meghatározottak közül a terméket legpontosabban leíró megnevezés felhasználásával.

(2)[2] A 2. § (2) bekezdésének c) pontjában említett termékek címkéi tartalmazzák a következőket: a) a termék névleges térfogatának jelölését, b) 60 literes vagy kisebb névleges térfogatú tárolóedények esetén a palackozó nevét vagy cégnevét, valamint annak a településnek a nevét, ahol a palackozó székhelye van; c) egyéb tárolóedények esetén a feladó nevét vagy cégnevét, valamint annak a településnek a nevét, ahol a feladó székhelye van; d) import termékek esetén az importőr nevét, illetve, ha a palackozás Magyarországon történt, a palackozó nevét. A b), c) és d) pontban említett jelölések esetén a 31. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a Magyarországon belül előállított termékekre, míg a 89. § (1) bekezdésének a) pontjának rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a külföldön előállított termékekre.

(3)[3] Szőlőmust és sűrített szőlőmust esetén a címke tartalmazza a sűrűség jelölését. A részben erjedt szőlőmust és a még erjedésben lévő újbor esetén a címke tartalmazza a tényleges és/vagy összes alkoholtartalom jelölését. Amennyiben az összes alkoholtartalom fel van tüntetve, különösen a részben erjedt szőlőmust esetén, az nem térhet el 0,5%-nál nagyobb mértékben az elemzéssel megállapított alkoholtartalomtól. Az összes alkoholtartalomnak megfelelő számjegyet a „% vol” rövidítés követi és az „összes alkoholtartalom” vagy „összes alkohol” kifejezés előzi meg. Ezt a számot a címkén a tényleges alkoholtartalom jelölésére megállapított minimális magasságú írásjelekkel kell feltüntetni. A tényleges alkoholtartalmat a címkén legalább 5 mm magas írásjelekkel kell feltüntetni, ha a névleges térfogat meghaladja a 100 cl-t, legalább 3 mm magas írásjelekkel, ha az legfeljebb 100 cl, de 20 cl-nél nem kisebb, és legalább 2 mm magas írásjelekkel, ha az 20 cl vagy annál kisebb.

(4)[4] A Magyarországon szüretelt és feldolgozott szőlőből készült szőlőmust exportálása esetén a címkék tartalmazzák Magyarország nevét.

(5)[5] A 2. § (2) bekezdésének c) pontjában említett, külföldön előállított termékek esetén a címke tartalmazza az érintett ország nevét.

(6) [6]

(7) második és harmadik albekezdés Olyan szőlőmust esetén, amelyet nem abban az országban készítettek, ahol a felhasznált szőlőt szüretelték, a címke tartalmazza a „…-ban szüretelt szőlőből …-ban készült must” jelölést. Olyan borok esetében, amelyeket nem abban az országban készítettek, ahol a felhasznált szőlőt szüretelték, a címke tartalmazza a „…-ban szüretelt szőlőből ….-ban készült bor” jelölést.

(7)[7] A 2. § (2) bekezdésének c) pontjában említett termékek címkéi tartalmazzák a tételszámot, a 26. § (3) bekezdésének megfelelően.

(8)[8] A 11. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az (1)–(7) bekezdésben említett kötelező jelölésekre.

Választható jelölésekí

szerkesztés

(1)[9] A 2. § (2) bekezdésének c) pontjában említett termékek címkézése kiegészíthető az értékesítésben részt vevő egy vagy több személy nevének, címének és foglalkozásának jelölésével; a 31. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az érintett termékekre.

(2)[10] A 2. § (2) bekezdésének c) pontjában említett termékek címkézése egyéb választható jelölésekkel is kiegészíthető. A 10. § és a 23. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók ezekre a termékekre.


Földrajzi jelzés feltüntetése

szerkesztés

(1)[11] A Magyarországon készült, közvetlen emberi fogyasztásra szánt részben erjedt szőlőmust megjelölhető földrajzi jelzéssel. Ilyen esetben a 73. § (1) bekezdésében említett kereskedelmi megnevezés a következőkből tevődik össze: a) a „részben erjedt szőlőmust” kifejezésből; b) a földrajzi egység nevéből; c) egy hagyományos egyedi kifejezésből; ha ebbe a kifejezésbe beletartozik a termék kereskedelmi megnevezése, azt nem kell megismételni. A 45. § és a 46. §, valamint e rendelet tájborok nevének védelmére vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a közvetlen emberi fogyasztásra szánt, földrajzi jelzéssel ellátott, részben erjedt szőlőmustra.

(2)[12] A Magyarországon készült, közvetlen emberi fogyasztásra szánt és földrajzi jelzéssel ellátott részben erjedt szőlőmust címkézése a következő jelölésekkel egészülhet ki: a) a szüreti évvel; a 33. § és a 39. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók; b) egy vagy több szőlőfajta nevével; a 38. § (2) bekezdése és a 39. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók; c) díjakra, érmekre és versenyekre való utalással; a 34. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók; d) a termék kinyerésének módjára vagy előállításának módszerére vonatkozó jelölésekkel; a 35. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók; e) kiegészítő hagyományos kifejezésekkel; a 40. §, a 41. §, a 42. § (1) bekezdése, a 43. § (1) bekezdése és 44. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók; f) egy vállalkozás nevével; a 36. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók; g) a szőlő- és bortermelő gazdaságban, a szőlő- és bortermelő gazdaságok egy csoportja által vagy egy, a termőhelyen belüli vállalkozás által történt palackozásra utaló jelölés; a 37. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

Lásd még:

szerkesztés
 1. Bortörvény
 2. Bortörvény/A borok előállításáról
 3. Bortörvény/Gyümölcsborok előállításáról
 4. Bortörvény/A borászati termékek előállítása és kezelése
 5. Bortörvény/A származási igazolások
 6. Bortörvény/Borok kiszerelése és forgalmazása
 7. Bortörvény/A tájbor megnevezése
 8. Bortörvény/Mellékletek
  1. Bortörvény/Mellékletek/1.sz melléklet
  2. Bortörvény/Mellékletek/2.sz melléklet
  3. Bortörvény/Mellékletek/3.sz melléklet
  4. Bortörvény/Mellékletek/4.sz melléklet
  5. Bortörvény/Mellékletek/5.sz melléklet
  6. Bortörvény/Mellékletek/6.sz melléklet
  7. Bortörvény/Mellékletek/7.sz melléklet
 9. Magyar Borkönyv
 10. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem
 11. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/Rendtartások elfogadása
 12. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/Mellékletek
  1. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/1.sz melléklet
  2. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/2.sz melléklet
 13. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata
 14. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Közös előírások
 15. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Borra vonatkozó előírások
 16. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Mustra vonatkozó előírások
 17. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Kötelező jelölések
 18. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Egyéb termékekre vonatkozó előírások
 19. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Mellékletek
  1. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/1.sz melléklet
  2. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/2.sz melléklet
  3. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/3.sz melléklet
  4. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/4.sz melléklet
  5. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/5.sz melléklet
 20. Magyar Borkönyv/Technológia
 21. Magyar Borkönyv/Technológia/
 22. Magyar Borkönyv/Technológia/
 23. Magyar Borkönyv/Technológia/
 24. Magyar Borkönyv/Technológia/
 25. Magyar Borkönyv/Technológia/
 26. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés
 27. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/
 28. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/
 29. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/
 30. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/Mellékletek
  1. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/1.sz melléklet
  2. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/2.sz melléklet
  3. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/3.sz melléklet
  4. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/4.sz melléklet
  5. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/5.sz melléklet
  6. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/6.sz melléklet
  7. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/7.sz melléklet

Mellékletek

szerkesztés
 1. 753/2002/EK rendelet 12. cikk (1)
 2. 753/2002/EK rendelet 12. cikk (2, 3)
 3. 753/2002/EK rendelet 12. cikk (4)
 4. 753/2002/EK rendelet 12. cikk (5)
 5. 753/2002/EK rendelet 12. cikk (6)
 6. 753/2002/EK rendelet 12. cikk
 7. 753/2002/EK rendelet 12. cikk (8)
 8. 753/2002/EK rendelet 11. cikk (2)
 9. 753/2002/EK rendelet 13. cikk (1)
 10. 753/2002/EK rendelet 13. cikk (2)
 11. 753/2002/EK rendelet 14. cikk (1)
 12. 753/2002/EK rendelet 14. cikk (3)