Rövidítésjegyzék
(beálló mn in) = beálló melléknévi igenév
(bef. mn in) = befejezett melléknévi igenév
(fn) = főnév
(foly mn in) = folyamatos melléknévi igenév
(hsz) = határozószó
(ige)
(isz) = indulatszó
(mn) = melléknév
(röv) = rövidítés
(szk) = szókapcsolat
(tnév) = tulajdonnév

O, Ó o (fn) O (röv) ó (isz) ó (mn) Ó- o betű és O betű ó betű és Ó betű ó de jó, de szép (ó, de jó) o és O ó és Ó Ó- és Újtestamentum o hang ó hang Ó utca ó végű szó oá (fn) óangol (fn) óarany (mn) oázik oázis (fn) Ob (tnév) Ob folyó óbégat (ige) obeliszk (fn) Ó-Berettyó (Ó|-Berettyó) ó-berettyói óbester (fn) obi óbirodalom (fn) obi-ugor (mn) obi-ugor ág objektív (fn) objektív (mn) objektív adat objektív tényező objektív tudás objektív vizsgálat objektiváció (fn) objektivál objektívátmérő objektíve (hsz) objektíven (hsz) objektivitás (fn) objektivizmus (fn) objektum (fn) objektumcsatolás (objektum|csatolás) objektummodell (fn, objektum|modell) objektumorientált fejlesztőrendszer objektumorientált nyelv objektumtartomány (objektum|tartomány) objektumtípus (fn, objektum|típus) obligál obligát (mn) obligát tiszteletadás obligatórius obligó (fn) oboa (fn) oboadarab oboakvartett (oboa|kvartett) oboaművész oboista óbolgár (mn) óbor (fn, ó|bor) obsit (fn) obsitos (fn) obsitos (mn) obskúrus (mn) obstruál (ige) obstrukció (fn) obstrukcionista obstruktív obszcén (mn) obszcenitás (fn) obszerváció (fn) obszervál obszerváns obszervatórium (fn) obszidián (fn) Óbuda (tnév) óbudai (fn) Óbudai temető Óbudaisziget Óbudai-sziget obulus (fn) óburgonya (fn, ó|burgonya) Occam (tnév) Occam borotvája óceán (fn) óceánfenék (fn, óceán|fenék) óceáni (mn) óceáni árok óceáni éghajlat óceáni litoszféra Óceánia (tnév) óceánjáró (fn, óceán|járó) óceánjáró (foly mn in, óceán|járó) óceánjáró (mn, óceán|járó) óceánjáró gőzös óceánjáró hajó óceánmegfigyelő oceanográfia (fn) oceanográfus oceanológia óceánon túl óceánon túli óceánrepülés (fn, óceán|repülés) óceánrepülő (fn, óceán|repülő) óceánvíz ocelot (fn) ocelotbunda (ocelot|bunda) OCR (röv) OCR-program Octavianus ócsárol (ige) ócska (fn) ócska (mn) ócska holmi ócska tragacs ócska trükk ócskapiac (fn, ócska|piac) ócskás (fn) ócskás (mn) ócskaság (fn) ócskavas (fn, ócska|vas) ócskavasgyűjtés (fn, ócskavas|gyűjtés) ócskavas-nyersvas eljárás ócskavastelep ocsmány (mn) ocsmányság (fn) ocsú (fn) ocsúdik (ige) oda (hsz) óda (fn) oda- (ik) oda- és visszautazás oda- és visszautazgat oda le kell tenni oda megy oda néz oda van odaad (ige, oda|ad) odaadás (fn) odaadó (foly mn in) odaajándékoz (ige) odaáll (ige) odaállít (ige) odaát (hsz) odabaszik (ige) odabátorkodik odább (odébb, hsz) odább lök odább megy odábbáll (odébbáll, ige, odább|áll) odabe (fn) odabenn (hsz) odabent (hsz) odabiggyeszt (ige) odabök (ige) odabújik (ige) odacsap (ige) odacsíp (ige) odacsődít (ige) odacsődül (ige) odadob (ige) odaédesedik odaédesget odaég (ige) odaéget (ige) odaér (ige) odaérik (ige) odaérkezik odaért (bef mn in) odaért (ige) odafagy (ige) odafel (hsz) odafelé (hsz) odafenn (odafönn, hsz) odafent (odafönt, bef mn in) odafent (hsz) odaférkőzik (ige) odafigyel (ige) odafigyelés (fn) odafog (ige) odafordul (ige) odafönn (hsz) odafönt (hsz) odafülel (ige) odagondol (ige) odahagy (ige, oda|hagy) odahajol odahallatszik (ige) odahallgat (ige) odahallik odahamisít (ige) odahat (ige) odahaza (fn) odahaza (hsz) odahaza tartózkodik odahederít odahúz (ige) ódai lendület odáig (hsz) odaígér (ige) odaillik (ige) odaillő odaint (ige) odaír (ige) odairányul odairányuló odaítél (ige) odaítélés (fn) odajár (ige) odajön (ige) odajut (ige) odajuttat (ige) odakacsint (ige) odakanyarít (ige) odakap (ige) odaken (ige) odaképzel (ige) odakerül (ige) odakészít odaki (hsz) odakiált (ige) odakinn (hsz) odakint (hsz) odakinti (mn) odakozmál (ige) ódaköltő (fn, óda|költő) odaköltözik (ige) odaköszön (ige) odaköt (ige) odakünn (hsz) odaláncol (ige) odalapul (ige) odalát (ige) odalátogat odalátszik (ige) odale odalenn (odalent, hsz) odalent (hsz) odalép (ige) odalesz (ige) odalett (bef mn in) odalett (mn) odaliszk (fn) odalopódzik odalök (ige) odamarad (ige) odamegy (ige) odamenet (hsz) odamerészkedik (ige) odamond (ige) odamondogat (ige) odamutat (ige) odanéz (ige) odanő (ige) odanyom (ige) odanyomakodik odanyújt (ige) odanyúl (ige) oda-odapillant odaóvakodik (ige) odapillant (ige) odapiszkít (ige) odapiszkol (ige) odapofátlankodik odapörköl (ige) odaragad (ige) odarendel (ige) odarepül (odaröpül) odarohan (ige) odarögzít odarúg odasereglik (ige) odasettenkedik (ige) odasiet (ige) odasimul (ige) odasodródik (ige) odasomfordál (ige) odasompolyog (ige) odasóz (ige) odasúg (ige) odasújt odasül (ige) odasüt (ige) odaszagol (ige) odaszalad odaszámít (ige) odaszármazott magyarok odaszegel odaszegez (ige) odaszégyenkezik odaszemtelenkedik ódaszerű költemény odaszokik (ige) odaszokott hozzájuk odaszól (ige) odaszorít (ige) odaszúr odatalál (ige) odatámaszt (ige) odatapad (ige) odatapaszt (ige) odatart (ige) odatartozik (ige) odateremt odatesz (ige) odatéved (ige) odatol (ige) odatolakodik (ige) odatűz (ige) odaugrik (ige) odautazik (ige) odautazó (foly mn in) odaül (ige) odaüt (ige) odavág (ige) odavaló (mn) odavalósi (mn) odavan (ige, oda|van) odavan érte odavesz (ige) odaveszik (ige) odavet (ige) odavetett vázlat odavetődik (ige) odavetőleg (hsz) odavezet (ige) odavisz (ige) oda-vissza (hsz) oda-vissza fordítás oda-vissza játszó oda-vissza jegy oda-vissza küldözgetik oda-vissza út oda-vissza utazás odavonz (ige) odáz (ige) ódáz odébb (odább, hsz) odébb lök odébb megy odébbáll (ige) Odera (tnév) Odera-Neisse-határ Odessza (tnév) odiózus odiózus ügy odiózus viselkedés odisszea (fn) ódium (fn) ódivatú (mn, ó|divatú) Odol fogkrém ódon (mn) ódondász odor ódozkodik Ódry-bérlet (Ódry|-bérlet) odú (fn) Odüsszeia Odüsszeusz (tnév) odvas (mn) odvas fog odvas fogú odvasodik (ige) ódzkodik (ige) OECD (röv) OECD-tagállam OED-képernyő óegyházi (mn) óegyházi szláv óegyiptomi (mn) Oersted óészaki óesztendő (fn, ó|esztendő) OÉTI (röv) oeuvre (fn) óév (fn, ó|év) of (fn) Ófalu ófelnémet (mn, ófel|német) Offenbach offenbachi (offenbach|i) offenzív (mn) offenzív magatartás offenzív politika offenzíva (fn) officina (fn) offline offline élet offset offshore offshore cég offshore-megoldás offshore-paradicsom offtopic ofina Ofotért (tnév) Ofotért-üzlet (Ofotért|-üzlet) ófrancia (fn, ó|francia) ofszájd (fn) ofszet (fn) ofszeteljárás ofszetforma-készítés ofszetgép ofszetlemez ofszetnyomás (ofszet|nyomás) ofszetnyomó gép ofszet-rotációsgép (fn) ofszettechnológia óg-móg ógörög (fn) ógörög (mn) ógörögül Thébai oh (isz) óh (isz) óhaj (fn) óhajt (ige) óhajtás (fn) óhajtó (fn, óhaj|tó) óhajtó (foly mn in, óhaj|tó) óhajtó (mn, óhaj|tó) óhajtó mód óhajtozik (ige) óhatatlan (mn) óhatatlanul (hsz) óhaza (fn) ohé Ó-hegy Ohio (tnév) óhitű (mn, ó|hitű) ohm (fn) Ohm ohmikus ellenállás ohmmérő ohmos ellenállás Ohm-törvény ohó (isz) ohohó Ohotszki-tenger (fn) Oidipusz (tnév) óind (mn) óír ojjé (isz) Ojsztrah ojt (ige) ok (fn) ok nélkül Oka okád (ige) okadatol (ige) okádék (fn) okádik (ige) okáért okafogyott (mn) okafogyottá vált oka-foka okapi (fn) okarína (fn) Ó-Kasztília (tnév) ókatolikus (mn) okból oké Ókeanosz ókeresztény (fn) okés okéz okfejtés (fn, ok|fejtés) okhatározó (fn, ok|határozó) okhatározói (mn) oki (mn) Okinava-sziget okirat (fn, ok|irat) okirathamisítás (fn, okirat|hamisítás) okirat-hamisítás (okirat|-hamisítás) okiratilleték (okirat|illeték) okiratmásodlat (okirat|másodlat) okít (ige) OKJ (röv) okkal okkal-móddal (hsz) okkázió (fn) okkazionális okkazionalizmus okker (fn) okkersárga (mn, okker|sárga) okkerszínű (mn) okklúzió (fn) okkult (mn) okkultista okkultizmus (fn) okkupáció (fn) okkupál (ige) okl. (röv) Oklahoma oklevél (fn) okleveles (mn) okleveles közgazdász okleveles mérnök oklevél-hamisítás oklevél-honosítás oklevéltan (fn, oklevél|tan) oklevéltár (fn, oklevél|tár) okmány (fn) okmánybélyeg (fn, okmány|bélyeg) okmányhamisítás (fn, okmány|hamisítás) okmányhitelesítés (okmány|hitelesítés) okmányilleték (okmány|illeték) okmányiroda (fn, okmány|iroda) okmányszerű (mn) okmánytár (fn, okmány|tár) okmányügy oknyomozás (fn) oknyomozó (mn) oknyomozó történetírás ok-okozati összefüggés okol (ige) okolhat (ige) ókonzervatív (mn) ókor (fn, ó|kor) ókori (mn) ókori Egyiptom ókori görög ókori India ókori Kelet ókori retorika ókori római ókorkutatás (ókor|kutatás) ókortól napjainkig ókortudomány (fn, ókor|tudomány) okos (fn) okos (mn) okos ablak okos fényképezőgép okos házak okos szemű okosan (hsz) okosít (ige) okoskodás (fn) okoskodik (ige) okosodik (ige) okosság (fn) okostelefon okostelefon-alkalmazás okostelefon-játék okostelefonos alkalmazás okostelefon-platform okostelefon-vásárló okostévé okostojás (fn) okostóni (fn) okoz (ige) okozás (fn) okozat (fn) okozat (ige) okozati (mn) okozati összefüggés okozatos okozhat (ige) okozó (fn) okozó (foly mn in) ókrumpli okság (fn) oksági (mn) oksági törvény oksági viszony okszerű (mn) okszerűtlen (mn) okt. (röv) oktaéder (fn) oktaéderkristály oktalan (mn) oktalankodik (ige) oktalanság (fn) oktalanul (hsz) oktán (fn) oktánszám (fn) oktánszám-ellenőrzés oktánszámigény (oktánszám|igény) oktánszámú (mn) oktat (ige) oktatás (fn) oktatásfinanszírozás oktatási (mn) oktatási alosztály oktatási intézmény oktatási miniszter oktatási osztály oktatási-nevelési konferencia oktatásirányítás (fn, oktatás|irányítás) oktatási-támogató rendszer oktatáspolitika (fn, oktatás|politika) oktatáspolitikai (mn) oktatástechnika (fn, oktatás|technika) oktatástechnikai eszköz oktatástechnológia (fn, oktatás|technológia) oktatástechnológus (fn, oktatás|technológus) oktatásügy (fn, oktatás|ügy) oktatásügyi (mn) oktatásszervező oktató (fn) oktató (foly mn in) oktató (mn) oktató célzatú oktatóanyag oktatócsomag (fn, oktató|csomag) oktatófilm (fn, oktató|film) oktatógép (fn, oktató|gép) oktatói (mn) oktatói igazolvány oktatóközpont oktatómunka (fn, oktató|munka) oktató-nevelő munka oktatóprogram (fn, oktató|program) oktatószemélyzet (fn, oktató|személyzet) oktatótiszt (fn, oktató|tiszt) oktáv (fn) oktáva (fn) oktávugrás (fn, oktáv|ugrás) oktett oktettelmélet (fn) október (fn) Október 23-a utca október hatodika október végi októberi (mn) októberi forradalom októbrista (fn) októbrista (mn) októbristák oktogon (fn) Oktogon oktondi (mn) oktrojál (ige) OKTV (röv) okul (ige) ókula (fn) okulár (fn) okuláré (fn) okuláris (fn) okuláris (mn) okulás (fn) ókumlál okvetetlen (mn) okvetetlenkedik (ige) okvetlen (hsz) okvetlen (mn) okvetlenül (hsz) okviszony ól (fn) ó-láb (ó|-láb) ó-lábú (ó|-lábú) oláh (fn) oláh (mn) Oláh (tnév) oláhcigány (fn) olaj (fn) olajadagoló (olaj|adagoló) olajág (fn, olaj|ág) olajállás-mutató olajár (fn, olaj|ár) olajár-emelkedés olajárrobbanás (fn) olajat önt a tűzre olajba mártás olajbányász (fn, olaj|bányász) olajbányászat (fn, olaj|bányászat) olajbarna (mn, olaj|barna) olajbáró (fn, olaj|báró) olajbizottság (fn, olaj|bizottság) olajbizottsági (mn) olajbogyó (fn, olaj|bogyó) olajbogyó (mn, olaj|bogyó) olajcég (fn, olaj|cég) olajcsapda (fn, olaj|csapda) olajcsere olajdollár (fn, olaj|dollár) olajembargó (fn, olaj|embargó) olajfa (fn, olaj|fa) olajfabogyó (olajfa|bogyó) olajfacsemete (olaj|facsemete) olajfaliget olajfeldolgozó olajfesték (fn, olaj|festék) olajfestmény (fn, olaj|festmény) olajfinomító (fn) olajfinomító (foly mn in) olajfolt (fn, olaj|folt) olajforrás (fn, olaj|forrás) olajfúrás (fn, olaj|fúrás) olajfúró torony olajfürdő (olaj|fürdő) olajfűtés (fn, olaj|fűtés) olajfűz (olaj|fűz) olajgáz (olaj|gáz) olajgyár (fn, olaj|gyár) olajipar (fn, olaj|ipar) olajipari (mn) olajipari takarmány olajkályha (fn, olaj|kályha) olajkáros olajkartell olajkép (fn, olaj|kép) olajkincs (fn, olaj|kincs) olajkinyerés (fn) olajkirály (fn, olaj|király) olajkitermelés (fn, olaj|kitermelés) olajkút (fn, olaj|kút) olajkutatás (fn, olaj|kutatás) olajkutató (fn, olaj|kutató) olajkutató (foly mn in, olaj|kutató) olajlámpa (fn, olaj|lámpa) olajlelőhely (fn, olaj|lelőhely) olajlen (fn, olaj|len) olajlobbi (olaj|lobbi) olajmaffia (fn, olaj|maffia) olajmag (fn, olaj|mag) olajmágnás (fn, olaj|mágnás) olajmécs (fn, olaj|mécs) olajmécses (fn, olaj|mécses) olajmegszakító olajmentes olajmérnök (fn, olaj|mérnök) olajmező (fn, olaj|mező) olajmunkás (fn) olajnövény (fn, olaj|növény) olajnyomat (fn, olaj|nyomat) olajos (mn) olajos hal olajos mag olajos magvak olajos saláta olajos szardínia olajoshordó (fn) olajoskanna (fn, olajos|kanna) olajosmag-beszolgáltatás (olajosmag|-beszolgáltatás) olajosüveg (fn) olajoz (ige) olajozó (fn) olajozócsap (olajozó|csap) olajozottan (hsz) olajpala (fn, olaj|pala) olajpálma olajpapír (fn, olaj|papír) olajpecsét (fn, olaj|pecsét) olajpogácsa (fn, olaj|pogácsa) olajprés (olaj|prés) olajrepce (fn, olaj|repce) olajsav (fn, olaj|sav) olajsejk (fn, olaj|sejk) olajsütő (fn, olaj|sütő) olajsütő (foly mn in, olaj|sütő) olajszagú (mn) olajszállító hajó olajszármazék (fn, olaj|származék) olajszármazékok olajszennyeződés (fn, olaj|szennyeződés) olajszínű (mn) olajszivárgás (fn, olaj|szivárgás) olajszivattyú (fn, olaj|szivattyú) olajszőkítés (fn) olajszükséglet (fn, olaj|szükséglet) olajtároló (foly mn in, olaj|tároló) olajtársaság (fn, olaj|társaság) olajtartály (fn, olaj|tartály) olajtermék (fn, olaj|termék) olajtermelés (fn, olaj|termelés) ólajtó (fn, ól|ajtó) olajtöltés (olaj|töltés) olajtröszt (olaj|tröszt) olajtüzelésű kazán olajügy (fn, olaj|ügy) olajügylet (fn, olaj|ügylet) olajütés (fn, olaj|ütés) olajütő (fn, olaj|ütő) olajütő (foly mn in, olaj|ütő) olajüzlet (fn, olaj|üzlet) olajvállalat (fn, olaj|vállalat) olajválság (fn, olaj|válság) olajvezeték (fn, olaj|vezeték) olajvidék (fn, olaj|vidék) olajzöld (fn) olajzöld (mn) ólálkodik (ige) olasz (fn) olasz (mn) olasz gesztenye olasz karakter olasz különlegesség olasz muhar olasz nyelvű olasz opera olasz Riviéra olasz sáska olasz szakos tanár olasz vörösbor olasz-francia szerződés Olaszhon (tnév, Olasz|hon) olaszkáposzta (fn) olaszkolbász olasz-magyar szótár olasznád (fn) olaszóra (fn) Olaszország (tnév) olaszországi (mn) olaszos (mn) olaszperje (fn) olaszrizling (fn, olasz|rizling) olasztanár (fn) olasztanítás (olasz|tanítás) olaszul (hsz) olcsó (mn) olcsó bérű lakás olcsó munkaerő olcsóbbá válása olcsóbban (hsz) olcsóbbít olcsóbbodás (fn) olcsóbbodik (ige) olcsójános (fn) olcsójános (mn) olcsójánoskodás (fn) olcsón (hsz) olcsón üzemeltethető olcsóság (fn) old (ige) oldal (fn) oldalág (fn, oldal|ág) oldalági (mn, oldal|ági) oldalági rokon oldalajtó (fn, oldal|ajtó) oldalár (fn, oldal|ár) oldalas (fn) oldalas (mn) oldalaz (ige) oldalba oldalba lök oldalba lökés oldalba támad oldalba támadás oldalbeállítás (oldal|beállítás) oldalbedobás (fn, oldal|bedobás) oldalbejárat (fn, oldal|bejárat) oldalbíró (oldal|bíró) oldalborda (fn, oldal|borda) oldaldeszka (fn, oldal|deszka) oldalél (fn) oldalépület (fn, oldal|épület) oldalfájás (oldal|fájás) oldalfal (fn, oldal|fal) oldalfegyver (fn, oldal|fegyver) oldalfelező (fn, oldal|felező) oldalfelező (foly mn in, oldal|felező) oldalfolyosó (fn, oldal|folyosó) oldalformázás oldalgás oldalgombolós oldalgyökér oldalhajó (fn, oldal|hajó) oldalhajtás (fn, oldal|hajtás) oldalháló (fn, oldal|háló) oldalhatár (fn, oldal|határ) oldalhelyzet (oldal|helyzet) oldalhosszúság oldali (mn) oldalirányú (mn) oldalkert (fn, oldal|kert) oldalkocsi (fn, oldal|kocsi) oldalkocsis motorkerékpár oldalkormány (fn, oldal|kormány) oldallánc (fn, oldal|lánc) oldallap (fn, oldal|lap) oldallégzsák oldalmerevítés oldalmozdulat (fn, oldal|mozdulat) oldalnézet (fn, oldal|nézet) oldalnyi (mn) oldalnyomás (fn, oldal|nyomás) oldalog (ige) oldaloz (ige) oldalpáholy (fn, oldal|páholy) oldalpár oldalpillantás (fn, oldal|pillantás) oldalprofilok oldalra billen oldalra billenés oldalrokon oldalról oldalsáv oldalsó (mn) oldalsó középtartás oldalstruktúra oldalszakáll (fn, oldal|szakáll) oldalszalonna (fn, oldal|szalonna) oldalszám (fn, oldal|szám) oldalszámozás oldalszárny (fn, oldal|szárny) oldalszél (fn, oldal|szél) oldalszoba (fn, oldal|szoba) oldalszúrás (fn, oldal|szúrás) oldalt (hsz) oldalt áll oldalt eső oldalt szelepelt motor oldalt vezérelt motor oldaltámadás (oldal|támadás) oldaltáska (fn, oldal|táska) oldaltávolság (fn, oldal|távolság) oldalterv oldaltűz (oldal|tűz) oldalú (mn) oldalút (fn, oldal|út) oldalülés (fn, oldal|ülés) oldalvágás (fn, oldal|vágás) oldalvást (hsz) oldalvonal (fn, oldal|vonal) oldalzsák (fn, oldal|zsák) oldalzseb (fn, oldal|zseb) oldalzsűri oldás (fn) oldáshő oldat (fn) oldat (ige) oldatlan (mn) oldatszerkezet (oldat|szerkezet) oldékony oldékonyság oldhat (ige) oldhatatlan (mn) oldható (foly mn in) oldható (mn) oldható só oldhatóság (fn) oldó oldó hatás oldó hatású oldóanyag oldódás (fn) oldódik (ige) oldódó oldódzik (ige) oldóképesség oldószer (fn, oldó|szer) oldószerelegy (fn, oldó|szer|elegy) oldószer-molekula (oldószer|-molekula) oldott (bef mn in) oldott anyag oldott kéve oldoz (ige) oldtimer oleander (fn) oleát olefin (fn) olefinek olein oleinsav (fn) Olga (tnév) oligarcha (fn) oligarchia (fn) oligarchikus (mn) oligocén oligodendrocita oligofrén oligofrénia (fn) oligoklász gránit olimpia (fn) olimpiai (mn) olimpiai aranyérem olimpiai bajnok olimpiai fáklya olimpiai győztes olimpiai játékok olimpiai sportág olimpiai stadion olimpiás olimpiász (fn) olimpikon (fn) Olimposz (tnév) olíva (fn) olíva (mn) olívabogyó olívamag (olíva|mag) olívaolaj (fn, olíva|olaj) olívazöld (mn) Olivér (tnév) Olívia (tnév) olívzöld (mn) olló (fn) olló alakú ollófa (olló|fa) ollós rák ollós távcső ollóz (ige) ollózás (fn) ólmos (fn) ólmos (mn) ólmos eső ólmosbot (fn) ólmoz (ige) ólmozatlan (mn) ólmozatlan benzin ólmozott benzin Olmütz olmützi alkotmány olocsán ólom (fn) ólom puskagolyó ólomakkumulátor (fn, ólom|akkumulátor) ólombánya (fn, ólom|bánya) ólombetegség (ólom|betegség) ólombetű (fn, ólom|betű) ólombiztosíték (ólom|biztosíték) ólombronz (ólom|bronz) ólombunkó (ólom|bunkó) ólomcső (fn, ólom|cső) ólom-dioxid ólomecet (ólom|ecet) ólomérzékenység (ólom|érzékenység) ólomfehér (fn) ólomfehér (mn) ólomforrasztás ólomgolyó (fn, ólom|golyó) ólomgumi védőkötény ólomhadsereg ólomkarikás ablak ólomkarikás ablakú ólomkatona (fn, ólom|katona) ólomkeret (ólom|keret) ólomkoporsó (fn, ólom|koporsó) ólomköpeny ólomkristály (fn, ólom|kristály) ólomkristály váza ólomláb (fn, ólom|láb) ólomlábon jár ólommadár (fn, ólom|madár) ólommáz (fn, ólom|máz) ólommentes ólommentes benzin ólommérgezés (fn, ólom|mérgezés) ólomöntés (fn, ólom|öntés) ólompecsét (ólom|pecsét) ólompír (ólom|pír) ólomplomba (ólom|plomba) ólomsó ólomsúly (fn, ólom|súly) ólomszín (ólom|szín) ólomszínű (mn) ólom-szulfát (ólom|-szulfát) ólomszürke (fn, ólom|szürke) ólomszürke (mn, ólom|szürke) ólomtartalom ólomtartalom-mérő ólomüveg (fn, ólom|üveg) ólomüveg burok ólomüveg kancsó ólomvíz (ólom|víz) ólomzár (fn, ólom|zár) olt (ige) oltalmába vesz oltalmaz (ige) oltalmi (mn) oltalom (fn) oltalom alatt álló oltalomlevél (fn, oltalom|levél) oltár (fn) oltárfosztás (fn, oltár|fosztás) oltári (mn) oltári jó oltáriszentség (fn) oltárkép (fn, oltár|kép) oltárképfestészet oltárkő oltárszobor (oltár|szobor) oltárszolgálat oltárterítő (fn, oltár|terítő) oltás (fn) oltási (mn) oltási könyv oltat (ige) oltatlan (mn) Olténia (tnév) olthatatlan (mn) oltó (fn) oltó (foly mn in) oltó (mn) oltó orvos oltóág (fn, oltó|ág) oltóanyag (fn, oltó|anyag) oltófecskendő (oltó|fecskendő) oltógally (oltó|gally) oltógödör (oltó|gödör) oltógyomor (oltó|gyomor) oltóhab (oltó|hab) oltóhomok (oltó|homok) oltókés (fn, oltó|kés) oltókészülék (fn, oltó|készülék) oltóláda (oltó|láda) oltószem (fn, oltó|szem) oltószer (fn, oltó|szer) oltott (bef mn in) oltott (mn) oltott mész oltótű (oltó|tű) oltóvessző (oltó|vessző) oltóviasz (oltó|viasz) oltvány (fn) Olümpia olvad (ige) olvadás (fn) olvadáshő (fn) olvadási hő olvadáspont (fn, olvadás|pont) olvadék (fn) olvadékony (mn) olvadékvíz olvadóbiztosíték olvadóbiztosító olvadozik (ige) olvas (ige) olvasás (fn) olvasási (mn) olvasási készség olvasási lista olvasási szokás olvasás-írás olvasáskutatás olvasásmód (fn, olvasás|mód) olvasás-szövegértés olvasástanítás olvasástanítási módszer olvasástanulás olvasásszociológus olvasat (fn) olvasat (ige) olvasatlan (hsz) olvasatlan (mn) olvasgat (ige) olvashat (ige) olvashatatlan (mn) olvasható (foly mn in) olvasható (mn) olvasható aláírás olvashatóság érdekében olvasmány (fn) olvasmányélmény olvasmányos (mn) olvasnivaló (fn) olvasó (fn) olvasó (foly mn in) olvasó diák olvasó ifjúság olvasó nő olvasóegylet (fn, olvasó|egylet) olvasófej olvasógép (fn, olvasó|gép) olvasói (mn) olvasói levél olvasójegy (fn, olvasó|jegy) olvasójel (olvasó|jel) olvasókönyv (fn, olvasó|könyv) olvasókör (fn, olvasó|kör) olvasóközönség (fn, olvasó|közönség) olvasólámpa (fn, olvasó|lámpa) olvasóléc (olvasó|léc) olvasómozgalom (fn, olvasó|mozgalom) olvasónapló (fn, olvasó|napló) olvasópróba (fn, olvasó|próba) olvasóprogram olvasószemüveg (fn, olvasó|szemüveg) olvasószerkesztő (fn, olvasó|szerkesztő) olvasószerkesztő (foly mn in, olvasó|szerkesztő) olvasószoba (fn, olvasó|szoba) olvasószolgálat (fn, olvasó|szolgálat) olvasótábor (fn, olvasó|tábor) olvasóterem (fn, olvasó|terem) olvasott (bef mn in) olvasott (mn) olvasott ember olvasott szöveg olvasottság (fn) olvastat (ige) olvaszt (ige) olvasztár (fn) olvasztás olvasztat (ige) olvasztó (fn) olvasztó (foly mn in) olvasztó (mn) olvasztóedény olvasztókemence (fn, olvasztó|kemence) olvasztómű (olvasztó|mű) olvasztótégely (fn, olvasztó|tégely) olvasztott vaj olvatag (mn) oly (nm) oly formában oly időben oly korban oly mértékben oly módon oly sokáig oly sokszor oly távol olyan (nm) olyan alakú olyan fokú olyan módon olyan színű olyan típusú olyan valaki olyan valami olyan-amilyen olyanfajta (mn) olyanféle (mn) olyanféle (nm) olyanféleképp olyanféleképpen olyanforma (mn, olyan|forma) olyanformán (hsz) olyanképp olyanképpen (hsz) olyankor (hsz) olyanszerű (mn) olyantájban olyantájt olyannyira (hsz, oly|annyira) olyas (mn) olyasfajta (fn) olyasféle (mn) olyasforma (mn) olyasmi (mn) olyasvalaki (nm) olyasvalami (fn) olyaténképpen (hsz) olybá (hsz) olybá tűnik olybá venni olyféle (mn) olyformán (hsz) olyha olyik (mn) olyképpen (hsz) olykor (hsz) olykor-olykor olyszerű (mn) ómagyar (mn, ó|magyar) ómagyar kor ómagyar kori Ómagyar Mária-siralom ómama (fn, ó|mama) Omán (tnév) omboly ombudsman (fn) ombudsmani hivatal ombudsnő (fn) ómega (fn) omen (fn) ómen (fn) omikron (fn) omikronnal (o-nal, omikron|nal) ominózus (mn) omladék (fn) omladékony (mn) omladékos (mn) omladozik (ige) omladozó (mn) omladozófélben van omlás (fn) omlaszt (ige) omlatag (mn) omlett (fn) omlik (omol, ige) omlófélben levő omlós (mn) omlós tészta Omnia kávé omnibusz (fn) omnipotencia omnipotens ómódi (mn) omol (omlik, ige) OMSZ (röv) Omszk (tnév) Omszki-tó (tnév) ón (fn) ón (hsz) ón boroskancsó on gomb ón ivóedény onánia (fn) onanizál (ige) ónbánya (fn, ón|bánya) ónbányászat ónbronz (ón|bronz) ondó (fn) ondolál (ige) ondósejt (fn, ondó|sejt) ondószál (fn, ondó|szál) ondóvezeték (fn, ondó|vezeték) ónedény (ón|edény) ónémet (mn) ónérc (ón|érc) ónfehér (mn, ón|fehér) ónix (fn) ónkanna (ón|kanna) onkli (fn) onkológia (fn) onkológiai (mn) onkológus (fn) ónkovand (fn) ónkő (ón|kő) ónkupa (fn, ón|kupa) ónlemez (fn, ón|lemez) online (mn) online online adatbázis online élet online enciklopédia online fiók online fotóelőhívó online hirdetés online kampány online kereskedelem online magazin online streamelés online szerkesztő online szerver online termékkínálat online világ ónmáz (ón|máz) ónműves onnan (hsz) onnan való onnantól (hsz) onnét (hsz) Ono, Yoko Ono (tnév) Ónod ónodi országgyűlés onogur (fn) ón-ólom ötvözet onomasztika onomatopoetikus onomatopoézis ónos (mn) ónos eső ónos szitálás ónoz (ige) ónozás ónozó ónozott (bef mn in) ónozott (mn) ónöntő (ón|öntő) ónötvözet (fn, ón|ötvözet) ónpestis (fn, ón|pestis) ónpohár (ón|pohár) ónréteg (ón|réteg) ón-réz ötvözet ónsúly (ón|súly) ónszínű (mn) ont (ige) óntányér (fn, ón|tányér) Ontario-tó (fn) óntartalmú (mn) óntartalom ontás ontat (ige) ontogenetika (fn, onto|genetika) ontogenezis (fn) ontológia (fn) ontológiai (mn) ontologikus ontopic Onyega-tó (fn) óolasz óorosz (fn) óorosz (mn) op. (röv) OPAC (röv) opacitás opál (fn) opálégő (opál|égő) opaleszcencia (fn) opaleszkálás (fn) opálfényű (mn) opálgömb (opál|gömb) opalizál (ige) opalizálás (fn) opállámpa (opál|lámpa) opálos (mn) opálszínű opálüveg (opál|üveg) ópapa (fn) op-art (fn) opció (fn) opcionális opciós (mn) opciós ügylet OPEC-államok (fn) Opel (tnév) Opel autó Opel kocsi Opel-szerviz (Opel|-szerviz) opera (fn) operaária (fn, opera|ária) operabál (fn, opera|bál) operabarát (fn, opera|barát) operabemutató (fn, opera|bemutató) operabérlet (opera|bérlet) operábilis beteg operáció (fn) operációkutatás operációs (mn) operációs rendszer operaelőadás (fn, opera|előadás) opera-előadás operaénekes (fn) opera-énekesnő operaest (fn, opera|est) operafesztivál operafilm operagála operaház (fn, opera|ház) operaházi (mn) operai (mn) operairodalom (opera|irodalom) operakalauz (fn, opera|kalauz) operakarmester operál (ige) operalátogatás operalibrettó (fn, opera|librettó) operálókés operaművészet operáns operáns kondicionálás operáns tanulás operanyitány operapáholy-bérlet (operapáholy|-bérlet) operarajongó operarendező operarepertoár operarészlet operaszerző operaszínpad (fn, opera|színpad) operaszöveg (fn, opera|szöveg) operaszöveg-író operatagozat (fn, opera|tagozat) operatársulat operatív (mn) operatív bizottság operatív lízing operatív nyilvántartó operatív tár operativitás (fn) operátor (fn) operátorelmélet (fn, operátor|elmélet) operatőr (fn, opera|tőr) operatőri (mn) operatörténet operazene operazenekar Óperencia (fn) Óperenciás-tenger operett (fn) operett műfaj operettállam operettbemutató (operett|bemutató) operettest (fn, operett|est) operettfigura (fn, operett|figura) operetthadsereg (fn) operettlibrettó (fn) operettprimadonna (fn) operettszínész operettszínház (fn, operett|színház) operettszöveg operettszöveg-szerző operett-téma (operett|-téma) operettzene (operett|zene) óperzsa (fn) opiát ópium (fn) ópiumbarlang (fn, ópium|barlang) ópiumcsempész (ópium|csempész) ópiumháború (fn, ópium|háború) ópiummámor (ópium|mámor) ópiumos (mn) ópiumos cigaretta ópiumpipa (fn, ópium|pipa) ópiumszívás (ópium|szívás) ópiumszívó (fn, ópium|szívó) óporosz oportó oposszum (fn) oposszumgallér (oposszum|gallér) Oppenheimer opponál (ige) opponens (fn) opportunista (fn) opportunista (mn) opportunitás opportunizmus (fn) opportúnus oppozíció (fn) oppozícióban van oprendszer optál (ige) optáns (fn) optánsper (fn, optáns|per) optativus optika (fn) optikai (mn) optikai adathordozó optikai csalódás optikai hálózat optikai hordozó optikai karakterfelismerés optikai képstabilizátor optikai közép optikai lemez optikai meghajtó optikai rács optikai stabilizátor optikai szál optikai szűrő optikai tengely optikus (fn) Optima Nyílt Végű Befektetési Alap optimális (mn) optimális fogyasztás optimális hőfok optimálisan (hsz) optimalizál (ige) optimalizálás (fn) optimalizált alkalmazás optimalizált rendszermag optimata optimista (mn) optimista jelentések özöne optimista számítás optimizmus (fn) optimum (fn) optooptoelektronikus optomechanikus opt-out intézmény opus (fn) opusszám Ópusztaszer óra (fn) óraadás (fn, óra|adás) óraadó (fn, óra|adó) óraadó (foly mn in, óra|adó) óraadó tanár óraalkatrész (óra|alkatrész) órabér (fn, óra|bér) órabéres (mn) oráció (fn) Oracle órácska (fn) óradíj (fn, óra|díj) óradíjas (mn) óra-ékszer bolt órafedél (óra|fedél) órafelhúzó csavar órai (mn) órajel órák hosszat órák óta órakezdés (óra|kezdés) órákig tartó órakor óraközi (mn) óraközi szünet órakulcs (óra|kulcs) orákulum (fn) óralánc (fn, óra|lánc) óralap (fn, óra|lap) orális (mn) orális hagyomány orális szex óramutató (fn, óra|mutató) óramutató (foly mn in, óra|mutató) óramutató járásával megegyező irány óramű (fn, óra|mű) óraműpontosság (fn, óramű|pontosság) óraműpontossággal óramű-pontosságú óraműszerkezet (óramű|szerkezet) Orán orangután (fn) óránként (hsz) óránkénti (mn) óránkénti sebesség oranzsád órányi (mn) órarend (fn, óra|rend) óráról órára órarugó (fn, óra|rugó) órás (fn) órás (mn) órásbolt (fn) órásmester (fn) órásműhely (fn, órás|műhely) órásolaj (fn) órásüzlet (fn) óraszám (óraszámra, fn, óra|szám) óraszerkezet (fn, óra|szerkezet) óraszíj (fn, óra|szíj) órásszövetkezet óraterv (fn, óra|terv) óratípus óratok (fn, óra|tok) orátor (fn) oratorikus oratórium (fn) oratóriuménekes óratorony (fn, óra|torony) óraütés (fn, óra|ütés) óraüveg (fn, óra|üveg) óravázlat (fn, óra|vázlat) óravázlat-készítés órazseb (fn, óra|zseb) Orbán (tnév) orbánc (fn) orbáncfű (fn, orbánc|fű) orbitális (mn) orbitális rakéta orca (fn) orcapirulás (orca|pirulás) orcátlan (mn) orcátlanság (fn) orchidea (fn) orchideacsokor (orchidea|csokor) Orczy (tnév) orda (fn) ordas (fn) ordas (mn) ordenáré (mn) ordibál (ige) ordináció ordinális ordinális skála ordináré (mn) ordinárius ordináta (fn) ordinátatengely (ordináta|tengely) ordít (ige) ordítás (fn) ordító (foly mn in) ordítozás (fn) ordítozik (ige) ordó (fn) ordonánc (fn) ordovícium ordré (fn) oregánó Oresztész (fn) Orex orfeum (fn) orfeuménekes Orff ORFK (röv) Orfű organikus (mn) organikus építészet organikus kémia organikus réteg organikus vegyületek organizáció (fn) organizál (ige) organizátor organizmus (fn) organogén organogén elem organtin orgánum (fn) organza organza koktélruha organzablúz (fn, organza|blúz) orgazda (fn, or|gazda) orgazdaság (fn) orgazmus (fn) orgia (fn) orgiázik orgona (fn) orgonabokor (fn, orgona|bokor) orgonabuga (orgona|buga) orgonabúgás (orgona|búgás) orgonafa (fn, orgona|fa) orgonafém orgonajáték (fn, orgona|játék) orgonajátékos orgonakíséret orgonakoncert orgonál (ige) orgonalila orgonamű (fn, orgona|mű) orgonaművész (fn, orgona|művész) orgonasíp (fn, orgona|síp) orgonaszínű orgonaszó (fn, orgona|szó) orgonaszólam orgonaszóló (orgona|szóló) orgonaverseny orgonavirág (fn, orgona|virág) orgonazene orgonista (fn) orgyilkos (fn, or|gyilkos) orgyilkosság (fn) óriás (óriási, fn) óriás (mn) óriás cápa óriás kagyló óriás növésű óriás nyár óriás snaucer óriás termetű óriásbálna óriásbolygó (fn, óriás|bolygó) óriásbombázó óriáscápa óriáscég (fn, óriás|cég) óriáscsillag (fn, óriás|csillag) óriásdaru (fn, óriás|daru) óriásfajzat (óriás|fajzat) óriásfalu óriásfenyő (fn, óriás|fenyő) óriásforgás (óriás|forgás) óriásgyík (fn, óriás|gyík) Óriás-hegység óriáshüllő óriási (mn) óriási bravúr óriási csatolmány óriási érdeklődés óriási erejű óriási erő óriási hajó óriási jelentőség óriási lehetőség óriási meglepetés óriási méretű óriási mértékben óriási termetű óriási többség óriás-jávorantilop óriáskaktusz (óriás|kaktusz) óriáskenguru (óriás|kenguru) óriáskerék (fn, óriás|kerék) óriáskifli (fn) óriáskígyó (fn, óriás|kígyó) óriáskirály (óriás|király) óriáskör (óriás|kör) óriásmolekula (fn, óriás|molekula) óriás-műlesiklás (óriás|-műlesiklás) óriásnövés óriáspanda (fn, óriás|panda) óriásplakát (fn, óriás|plakát) óriásposzter (óriás|poszter) óriássejt (fn, óriás|sejt) óriásteknős óriásteleszkóp (fn, óriás|teleszkóp) óriásugrás (óriás|ugrás) óriásvállalat (fn, óriás|vállalat) Orient expressz orientáció (fn) orientál (ige) orientális (mn) orientalista (mn) orientalisztika (fn) orientalizmus orientálódás (fn) orientálódik (ige) orientált origamipapír originál (mn) originális (mn) originalitás (fn) origó (fn) Orinoco (tnév) Orinoco-medence Orion televízió Orion-köd orja (fn) orjaleves (fn, orja|leves) Orjol ork orkán (fn) orkándzseki (fn, orkán|dzseki) orkánerejű (mn) orkánkabát (fn, orkán|kabát) orkeszter (fn) orkhésztra Orkney-szigetek Orlay Petrich Orléans (tnév) orlon (fn) Orly (tnév) Ormánság (tnév) ormánsági (mn) ormány (fn) ormányos (fn) ormányos (mn) ormányos cápa ormányosbogár (fn) ormányosmedúza ormányosmedve ormányvitorla (ormány|vitorla) ormó (fn) ormótlan (mn) ormózat ornamens (fn) ornamentális (mn) ornamentika (fn) ornamentum ornátus (fn) ornitológia (fn) ornitológus (fn) orom (fn) oromdísz (fn, orom|dísz) oromfal (fn, orom|fal) oromháromszög orommező (orom|mező) orompárkány (orom|párkány) oromszegő oromvédő deszka oromvitorla (orom|vitorla) oromzat (fn) Orosháza (tnév) orosházi (mn) orosz (fn) orosz (mn) orosz agár orosz cár orosz formalizmus Orosz Föderáció orosz gazdaság orosz hal orosz kaviár orosz könyv orosz krémtorta orosz nyelv orosz rulett orosz származású orosz tagozatú orosz-amerikai tárgyalások oroszbarát (mn) orosz-francia szakos Orosz-hátság orosz-japán háború oroszkönyv oroszlán (fn) oroszlánbarlang (fn, oroszlán|barlang) oroszlánbátorság (oroszlán|bátorság) oroszlánbátorsággal küzdött oroszlánbátorságú oroszlánbőr (fn, oroszlán|bőr) oroszlánfog (fn, oroszlán|fog) oroszlánfóka (fn, oroszlán|fóka) oroszlánkölyök (fn, oroszlán|kölyök) oroszlánkörmök oroszlánköröm (fn, oroszlán|köröm) oroszlánmajom oroszlánrész (fn, oroszlán|rész) oroszlánrészt vállal oroszlánszáj (fn, oroszlán|száj) oroszlánszelídítő (fn, oroszlán|szelídítő) oroszlánszerep (fn, oroszlán|szerep) oroszlánszív (oroszlán|szív) oroszlánszívű (mn) Oroszlánszívű Richárd oroszlánverem Oroszlány (tnév) orosznyelv-tanítás oroszóra (fn, orosz|óra) Oroszország (tnév) oroszországi (mn) oroszországi utódállamok oroszos (fn) oroszos (mn) oroszosít (ige) oroszosodik orosztanár (fn) orosztanítás orosztea (orosz|tea) orosztojás orosz-török háború oroszul (hsz) oroz (ige) orozva (hsz) Orpheusz (tnév) orpington (fn) orpington tyúk orr (fn) orrorr- és fülszőrnyíró orr- és gégeszakorvos orr-, fül- és gégeklinika orra bukás orra bukik orra hegye orra vére orránál fogva orrán-száján orrárboc (fn, orr|árboc) orrba üt orrba ütés orrcimpa (fn, orr|cimpa) orrcsepp (fn, orr|csepp) orrcseppentő (orr|cseppentő) orrcsiklandó illat orrcsíptető (orr|csíptető) orrcsont (fn, orr|csont) orrdugulás orrfacsaró (foly mn in) orrfacsaró (mn) orrfacsaró bűz orrfintorgatás orrfolyás orrfúvás (fn, orr|fúvás) orr-fül-gégész orrgarat (fn, orr|garat) orrhang (fn, orr|hang) orrhangú (mn, orr|hangú) orrhegy (fn, orr|hegy) orrhossz (fn, orr|hossz) orrjárat (fn, orr|járat) orrkagyló (orr|kagyló) orrkerék (orr|kerék) orrlik (fn) orrlobogó (orr|lobogó) orrlyuk (fn, orr|lyuk) orrmandula (orr|mandula) orrmelléküreg (fn) orrmotor (fn, orr|motor) orrnyálkahártya (fn, orr|nyálkahártya) orrnyereg (fn, orr|nyereg) orrnyílás (fn, orr|nyílás) orrol (ige) orron ver orron verés orront (ige) orronverősdi (fn) orrpolip (fn, orr|polip) orrsebészet (orr|sebészet) orrsövény (fn, orr|sövény) orrsövényferdülés (fn) orrspray (fn, orr|spray) orrszarvú (fn) orrszarvú (mn) orrszarvú bogár orrtő (fn, orr|tő) orrtükör (orr|tükör) orrú (mn) orrüreg (fn, orr|üreg) orrváladék orrvas (orr|vas) orrvédő (fn, orr|védő) orrvérzés (fn, orr|vérzés) orrvitorla (fn, orr|vitorla) Orseolo Péter Orsi orsó (fn) orsó alakú orsócsiga (orsó|csiga) orsócsont (fn, orsó|csont) orsóféreg orsógiliszta (fn, orsó|giliszta) orsóhal (fn, orsó|hal) orsókarika (orsó|karika) Orsolya (tnév) orsóolaj (fn, orsó|olaj) orsós (mn) orsós főutcájú falu orsós vezetés orsótészta orsóz (ige) orsózó (fn) ország (fn) országalapító (fn) országalma (fn, ország|alma) országbeli (mn) országbíró (fn, ország|bíró) országbiztos országépítés (fn) országépítő országértékelő beszéd országháborító országhatár (fn, ország|határ) Országház (fn) országháza országimázs országismeret (ország|ismeret) országjárás (fn) országjáró (fn) országjáró út országjelentés országlás (fn) országmarketing országnagy (fn) országnév országol (ige) országonként (hsz) országonkénti bontás országos (mn) országos átlag Országos Atomenergia-hivatal országos bajnok országos bajnokság országos botrány országos csúcs országos döntő Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet országos eső országos gyász Országos Gyógyintézeti Központ országos hírű Országos Honvédelmi Bizottmány Országos képzési jegyzék országos középiskolai tanulmányi verseny országos lefedettség Országos Levéltár országos levéltári országos lista Országos Meteorológiai Szolgálat Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás és Vásár Országos Rádió- és Televíziótestület országos rekord Országos Rendőr-főkapitányság Országos Széchényi Könyvtár országos Széchényi könyvtári országos színházi találkozó Országos Takarékpénztár Országos Tudományos Kutatási Alap országos vásár Országos Vérellátó Szolgálat országosan (hsz) országrész (fn) országról országra országspecifikus országszerte (hsz) országtanács Országút (fn, ország|út) országúti (mn) országúti bajnokság országúti verseny ország-város országvesztő (mn) ország-világ ország-világ előtt országzászló (fn) országgyűlés (fn, ország|gyűlés) országgyűlési (mn) országgyűlési képviselő országgyűlési képviselő-választás ortály ortoortodox (fn) ortodox (mn) ortodox egyház ortodox közgazdaság ortodoxia (fn) ortoépia ortogonális (mn) ortográfia (fn) ortoklász (fn) ortológia (fn) ortológus (fn) ortológus-neológus vita ortopéd (fn) ortopéd (mn) ortopéd cipész ortopéd cipő ortopéd cipős ortopéd sebész ortopédcipő-készítés ortopédia (fn) ortopéd-traumatológus szakorvos ortoszkóp ortoszkopikus ORTT Ortutay orv (fn) orv (mn) orvhalász (fn, orv|halász) orvhalászat (fn, orv|halászat) orvhalászat (ige, orv|halászat) orvhalászik orvhallgató (orv|hallgató) orvhorgász (fn, orv|horgász) orvlövész (fn, orv|lövész) orvnéző (orv|néző) orvos (fn) orvos (mn) orvos adjunktus orvos barát orvos feleség orvos férj orvos fiam orvos genetikus orvos házaspár orvos igazgató orvos író orvos ismerősöm orvos képviselő orvos kutató orvos pszichológus orvos rokonom orvos szakértő orvos százados orvos társam orvos-beteg kapcsolat orvosbiológus orvoscsoport orvosdinasztia (orvos|dinasztia) orvosdoktor (fn, orvos|doktor) orvosegyesület orvosegyetem (fn, orvos|egyetem) orvosegyetemi adjunktus orvosfeleség orvosférj orvoshiány (fn, orvos|hiány) orvosi (mn) orvosi aloé orvosi beavatkozás orvosi csipesz orvosi diagnózis orvosi diploma orvosi ellátás orvosi felügyelet orvosi felügyelet mellett orvosi felülvizsgálat orvosi hivatás orvosi igazolás orvosi igazolvány orvosi javallat orvosi kamara orvosi kar orvosi karrier orvosi kezelés orvosi konferencia orvosi konzílium orvosi meteorológia orvosi műszer orvosi nadály orvosi pálya orvosi pióca orvosi recept orvosi rendelő orvosi rendelvény orvosi szaknyelv orvosi székfű orvosi szén orvosi titoktartás orvosi ügyelet orvosi vizsgálat orvosi zsálya orvosigazgató-helyettes orvosilag (hsz) orvosinformatika orvosjelölt (fn, orvos|jelölt) orvoskar (fn, orvos|kar) orvosképzés (fn) orvoskolléga (fn) orvoskozmetikus orvoslás (fn) orvoslat (fn) orvosmeteorológia (fn, orvos|meteorológia) orvosnő (fn, orvos|nő) orvosnövendék (fn, orvos|növendék) orvosol (ige) orvosolhatatlan (mn) orvosprofesszor (fn, orvos|professzor) orvosság (fn) orvosságos (mn) orvosságos fiola orvosságosüveg (fn) orvossegéd orvostan (fn) orvostanár (fn, orvos|tanár) orvostanhallgató (fn, orvostan|hallgató) orvostanhallgató (foly mn in, orvostan|hallgató) orvostársadalom (fn) orvostársam orvos-természetgyógyász orvostörténet orvostudomány (fn, orvos|tudomány) orvostudományi (mn) orvosválasztás orvosszemmel orvosszer (fn) orvosszövetség (fn) orvtámadás (fn, orv|támadás) orvul (hsz) orvul támad orvvadász (fn, orv|vadász) Orwell orzás Os (röv) óság (fn) Oscar-díj (fn) Oscar-díjas Oscar-díj-átadás Oscar-esélyes Oscar-jelölés ósdi (mn) ósdi felfogás OSD-menü óskandináv (mn) oskola (fn) Oslo (tnév) Oslo-fjord (Oslo|-fjord) Oslo-fjordi oslói (mn) oson (ige) ostábla (fn) Ostia ostoba (mn) ostoba teremtés ostobán (hsz) ostobaság (fn) ostor (fn) ostor alakú ostorcsapás (fn, ostor|csapás) ostorcsapás (mn, ostor|csapás) ostorcsapó (ostor|csapó) ostordurrogtatás (fn, ostor|durrogtatás) ostorfa (fn, ostor|fa) ostorhegy (ostor|hegy) ostorhegyes (fn) ostorhegyes ló ostorménfa (fn) ostornyél (fn, ostor|nyél) ostornyeles (mn) ostornyéllámpa (ostornyél|lámpa) ostoros (fn) ostoros (mn) ostoros egysejtű ostoros hímivarsejt ostoros moszatok ostoroz (ige) ostorozás ostorpattogás (fn, ostor|pattogás) ostorsudár ostorszíj (fn, ostor|szíj) Ostrava (tnév) ostrom (fn) ostrom alá vétele ostromágyú (fn, ostrom|ágyú) ostromállapot (fn, ostrom|állapot) ostromárok (fn, ostrom|árok) ostromgép (fn, ostrom|gép) ostromgyűrű (fn, ostrom|gyűrű) ostromlás (fn) ostromlétra (fn, ostrom|létra) ostromlott vár ostromol (ige) ostromzár (fn, ostrom|zár) ostya (fn) ostyalap (fn, ostya|lap) ostyaroppanás ostyasütő (fn, ostya|sütő) ostyasütő vas ostyaszelet ostyepka (fn) Osvát (tnév) Oszaka (tnév) oszcilláció (fn) oszcillál (ige) oszcilláló sor oszcillátor (fn) oszcillográf (fn) oszcillogram oszcillométer (fn) oszcilloszkóp (fn) ószeres (fn) oszét (mn) OSZK (röv) Oszkár (tnév) oszladozik (ige) oszlás (fn) oszlat (ige) ószláv (fn) ószláv nyelv oszlik (oszol, ige) oszló (foly mn in) oszló (mn) oszlófélben van oszlop (fn) oszlop alakú oszlopcsarnok (fn, oszlop|csarnok) oszlopfej (fn, oszlop|fej) oszlopfolyosó (oszlop|folyosó) oszlopfő (fn, oszlop|fő) oszlopfődísz (oszlopfő|dísz) oszlopkaktusz (fn, oszlop|kaktusz) oszlopköteg (oszlop|köteg) oszlopláb (fn, oszlop|láb) oszlopnyaláb (oszlop|nyaláb) oszlopos (mn) oszlopos eljárás oszlopos folyosó oszlopos tag oszlopos tölgy oszloppárkány (fn, oszlop|párkány) oszloprend (fn, oszlop|rend) oszlopsor (fn, oszlop|sor) oszloptalp (oszlop|talp) oszloptöredék (oszlop|töredék) oszmán (fn) Oszmán Birodalom oszmánli oszmán-török oszmán-török jövevényszó oszol (oszlik, ige) ószövetség (fn) ószövetségi (mn) Osszián (tnév) ossziáni vers oszt (ige) oszt (msz) osztag (fn) osztagparancsnok (fn, osztag|parancsnok) osztalék (fn) osztalékadó (fn, osztalék|adó) osztalékelőleg (osztalék|előleg) osztalékfizetés osztalékhozam osztalékszelvény (fn, osztalék|szelvény) osztály (fn) osztály nélküli társadalom osztály szerinti osztálybázis (osztály|bázis) osztályellenség (fn, osztály|ellenség) osztályellentét (fn, osztály|ellentét) osztályelnök osztályelső (fn) osztályérdek (fn, osztály|érdek) osztályértekezlet (fn, osztály|értekezlet) osztályfénykép (osztály|fénykép) osztályfőnök (fn, osztály|főnök) osztályfőnöki (mn) osztályfőnöki rovó osztálygőg (fn, osztály|gőg) osztályharc (fn, osztály|harc) osztályharcelmélet osztályhelyzet (fn, osztály|helyzet) osztályidegen (fn, osztály|idegen) osztályismétlés (fn, osztály|ismétlés) osztálykirándulás osztálykiváltság (osztály|kiváltság) osztálykiváltságok osztálykönyv (fn, osztály|könyv) osztálykülönbség (fn, osztály|különbség) osztálylétszám (fn, osztály|létszám) osztálymérnök (osztály|mérnök) osztálynapló (fn, osztály|napló) osztályon felüli étterem osztályos (fn) osztályos (mn) osztályos orvos osztályoz (ige) osztályozás (osztályzás, fn) osztályozási (mn) osztályozó (fn) osztályozó (foly mn in) osztályozó (mn) osztályozó értekezlet osztályozó konferencia osztályozógép (osztályozó|gép) osztályozómérkőzés (osztályozó|mérkőzés) osztályozómű (osztályozó|mű) osztályozónapló (osztályozó|napló) osztályozórosta (osztályozó|rosta) osztályozóvizsga (fn, osztályozó|vizsga) osztályöntudat (fn, osztály|öntudat) osztályösszetétel (fn, osztály|összetétel) osztályrész (fn, osztály|rész) osztályrészül jut osztályrétegződés (osztály|rétegződés) osztálysorsjáték (fn, osztály|sorsjáték) osztályszempont (fn, osztály|szempont) osztálytagozódás (fn, osztály|tagozódás) osztálytalálkozó (fn, osztály|találkozó) osztálytanácsos (fn) osztálytanácsos (mn) osztálytanítás (osztály|tanítás) osztálytárs (fn, osztály|társ) osztálytársadalom (fn, osztály|társadalom) osztályterem (fn, osztály|terem) osztályú (mn) osztályuralom osztályvezető (fn, osztály|vezető) osztályvezető (foly mn in, osztály|vezető) osztályvezető főorvos osztályvezető-helyettes osztályviszony osztályvizsga (fn, osztály|vizsga) osztályzás (osztályozás, fn) osztályzat (fn) osztandó (beálló mn in) osztandó (fn) Osztapenko osztás (fn) osztási maradék osztásjel (osztás|jel) osztat (ige) osztatlan (mn) osztatlan filológia osztatlan képzés osztatlan siker osztatlan tetszés oszthat (ige) oszthatatlan (mn) osztható (foly mn in) osztható (mn) oszthatóság oszthatósági próba osztják (fn) osztják (mn) osztják nyelvű osztó (fn) osztó (foly mn in) osztó igazság osztódás (fn) osztódik (ige) osztódó szövet osztódóképesség osztódószövet osztóér osztogat (ige) osztogatás (fn) osztógép osztójel (osztó|jel) osztópont (fn, osztó|pont) osztósík (fn, osztó|sík) osztószámnév (osztó|számnév) osztott (bef mn in) osztott (mn) osztott érintős billentyűzet osztott levél osztott pályás út osztott tanítás osztováta (fn) osztozás (fn) osztozik (ige) osztozkodás (fn) osztozkodik (ige) osztracizmus osztrák (fn) osztrák (mn) osztrák cég osztrák érdekeltség osztrák kancellár osztrák-magyar (mn) osztrák–magyar együttműködés osztrák–magyar hadsereg Osztrák–Magyar Monarchia osztrák-német író osztrák-porosz háború osztriga (fn) osztrigatelep Osztrovszkij (fn) Oszvald (tnév) óta (nu) Otelló (fn) otellóbor (fn) ótemplom (fn) ótermés ótestamentum (fn) Otília (tnév) OTKA (röv) OTKA-pályázat (OTKA|-pályázat) otkolon otológia (fn) ótörök (mn) OTP fiók OTP-fiók OTP-ház (OTP|-ház) OTP-kirendeltség (OTP|-kirendeltség) OTP-kölcsön (OTP|-kölcsön) Otrantói-szoros otromba (mn) otromba testű otrombaság (fn) ott (hsz) ott a polc ott áll ott az utasítás ott benn ott bizony ott dolgozó ott felejtette a polcon ott fenn ott fent ott fogása ott fogása valakinek ott fogták ebédre ott fönn ott időzése alatt ott időzik ott is ott járt ott kinn ott lakik ott lenn ott levő ott marad ott ragad ott szalad ott tart ott tartott vendégek ott tartózkodik ott van ottan (hsz) ottani (fn) ottani (mn) Ottawa (tnév) ottawai (mn) ottfeled (ige) ottfelejt (ige) ottfelejtett tárgy ottfelejtette magát otthagy (ige, ott|hagy) otthagyott pénz otthon (fn) otthon (hsz) Otthon Áruház otthon hagy otthon levő otthon marad otthon maradás otthon tartott állat otthon tartózkodás otthon ülés otthon ülő otthon van otthonbolt otthoni (mn) otthoni alkalmazás otthoni eszköz otthoni felhasználó otthoni hálózati eszköz otthoni használat otthoni számítógép otthonias (mn) otthonka (fn) otthonlét (fn, otthon|lét) otthonléte alatt otthonos (mn) otthonosan (hsz) otthonosság (fn) otthonszülés otthontalan (mn) otthonteremtés (fn, otthon|teremtés) otthonteremtési (mn) otthonteremtő otthonülő (fn, otthon|ülő) otthonülő (foly mn in, otthon|ülő) otthonülő (mn, otthon|ülő) otthonvaló (otthon|való) ottjártakor (hsz) ottlét (fn) Ottlik Ottlik-regény ottmarad (ige) ottmaradt (mn) Ottó (tnév) Otto-féle motor Ottokár (tnév) ottomán (fn) ottomán (mn) Otto-motor (tnév, Otto|-motor) ott-tartózkodás (fn) ottvesz (ige) ótvar (fn) ótvaros (mn) out (fn) Outlander Outlook Outlook levelezőprogram output (fn) outsider (fn) óv (ige) ov. (röv) óva (hsz) óva int ováció (fn) óvadék (fn) óvadék ellenében óvadékköteles óvadékrendszer (fn, óvadék|rendszer) óvakodik (ige) ovális (mn) ovális arcú ovális talp óvantag óvár (fn) ovárium (fn) óváros (fn, ó|város) óvás (fn) óvási díj óvatag óvatlan (mn) óvatlan pillanat óvatlanul (hsz) óvatol (ige) óvatos (mn) óvatos becslés óvatosabban (hsz) óvatosan (hsz) óvatoskodik (ige) óvatosság (fn) óvatosságra int overall (fn) ovh. (röv) ovi (fn) Ovidius (tnév) Ovidius-elégia óvilág (fn) Óvilág (tnév) óvintézkedés (fn) ovis (fn) ovis (mn) óvó (fn) óvó (foly mn in) óvó bácsi óvó néni óvó rendszabály óvóárok (óvó|árok) óvoda (fn) óvodai (mn) óvodai kirándulás óvodapedagógia óvodapedagógus (fn, óvoda|pedagógus) óvodás (fn) óvodás (mn) óvodás gyerek óvodás korosztály óvodáskor óvóhely (fn, óvó|hely) óvóintézkedés (fn, óvó|intézkedés) óvóképző (fn, óvó|képző) óvónő (fn, óvó|nő) óvónőképző (fn, óvónő|képző) óvónőképző intézet óvópedagógus (fn, óvó|pedagógus) óvószer (óvó|szer) OVSZ (röv) óvszer (fn, óv|szer) óvszer-automata ovuláció (fn) oxáloxalát oxalátion oxálecetsav oxálecetsav-gyártás oxálsav (fn) Oxána Oxford (tnév) oxford oxfordi (mn) Oxfordi Egyetem oxid (fn) oxidáció (fn) oxidációs állapot oxidációs szám oxidációsszám-változás oxidál (ige) oxidáló oxidálóanyag oxidálódik (ige) oxidálóhatás oxidálószer (fn) oxidáns oxidatív oxidbarna oxidfekete oxidok oxidréteg oxidvörös oxigén (fn) oxigénatom (fn, oxigén|atom) oxigénbelégzés (oxigén|belégzés) oxigén-disszugáz palack oxigéndús oxigéndúsítás (oxigén|dúsítás) oxigénellátás (oxigén|ellátás) oxigénfelhasználás oxigénfelvétel oxigénfogyasztás oxigéngáz oxigénhiány (fn, oxigén|hiány) oxigénizotóp oxigénmaszk (fn, oxigén|maszk) oxigénmentes oxigénmolekula oxigénpalack (fn, oxigén|palack) oxigénsátor (fn, oxigén|sátor) oxigénszállítás oxigénszármazék oxigénszint oxigéntartalom (fn, oxigén|tartalom) oxigénvegyület (fn, oxigén|vegyület) oxihemoglobin oximoron oxitocin oxooxocsoport oxóniumion oxóniumion-koncentráció oxosav oxovegyület Ózd (tnév) ózdi (fn) Ozirisz (tnév) Ozirisz-mítosz Ozirisz-szentély ozmán (fn) ozmium (fn) ozmotikus ozmózis (fn) ozmózisnyomás ózon (fn) ózondús (fn, ózon|dús) ózondús (mn, ózon|dús) ózondús levegőjű ózonernyő (ózon|ernyő) ozonizálás (fn) ozonizátor (fn) ózonlyuk (fn, ózon|lyuk) ozonoszféra (fn) ózonpajzs (fn, ózon|pajzs) ózonréteg (fn, ózon|réteg) ózonromboló ozsonna (fn)