Rövidítésjegyzék
(beálló mn in) = beálló melléknévi igenév
(bef. mn in) = befejezett melléknévi igenév
(fn) = főnév
(foly mn in) = folyamatos melléknévi igenév
(hsz) = határozószó
(ige)
(isz) = indulatszó
(mn) = melléknév
(röv) = rövidítés
(szk) = szókapcsolat
(tnév) = tulajdonnév

Sz Sz (röv) sz sz betű és Sz betű sz és Sz sz hang sz végű szó szab (ige) szabad (fn) szabad (ige) szabad (mn) szabad akarat szabad ár szabad atom szabad birtok szabad bölcsész szabad csatorna szabad demokrata szabad élet szabad energia szabad felület szabad foglalkozás szabad folyást enged a dolgoknak szabad fordítás szabad forgalom szabad földbe ültetett szabad földi termesztés szabad gazdálkodás szabad gyök szabad hajdú szabad hajózás szabad hely szabad hozzáférésű szabad hozzáférhetőség szabad idő szabad kábel szabad kémény szabad kereskedelem szabad kéz szabad kézből eladó szabad kikötő szabad királyi város szabad költözködési jog szabad mozgás szabad művészetek szabad pálya szabad parasztság szabad piac szabad rendelkezésű szabad rendelkezésű lakás szabad sajtó Szabad sajtó út Szabad sajtó úti szabad stílus szabad strand szabad szájú szabad szakszervezet szabad szellemű szabad szemmel szabad szerelem szabad szó szabad szombat szabad tárhellyel rendelkezik szabad teret enged szabad természet szabad vámövezet szabad város szabad vegyérték szabad vers szabad verseny szabad vezeték szabadabban (hsz) szabadalmas (mn) szabadalmaz (ige) szabadalmazható (foly mn in) szabadalmaztat (ige) szabadalmaztatás (fn) szabadalmi (mn) szabadalmi hivatal szabadalmi jog szabadalmi jogok vásárlása szabadalom (fn) szabadalomátruházás (szabadalom|átruházás) szabadalombejelentés (szabadalom|bejelentés) szabadalombitorlás (fn, szabadalom|bitorlás) szabadalomlopás szabadalomminta (szabadalom|minta) szabadáras (mn) szabadban háló Szabadbattyán (tnév) szabadcsapat (fn, szabad|csapat) szabaddá tétel szabaddemokrata (mn) szabaddobás (fn, szabad|dobás) szabadedzés (fn, szabad|edzés) szabadegyetem (fn, szabad|egyetem) szabadegyház (fn, szabad|egyház) szabadegyházak szabadelőadás (fn, szabad|előadás) szabadelvű (mn, szabad|elvű) szabadelvű párt szabadelvűség (fn) szabadesés (fn, szabad|esés) szabadfogású (mn) szabadfogású birkózás szabadfoglalkozású (fn) szabadfoglalkozású (mn) szabadföldi (mn) szabadgondolkodás (fn, szabad|gondolkodás) szabadgondolkodó (szabadgondolkozó, mn, szabad|gondolkodó) szabadgondolkodó (fn, szabad|gondolkodó) szabadgondolkodó (foly mn in, szabad|gondolkodó) szabadgyakorlat (fn, szabad|gyakorlat) szabadgyök szabadidő (fn, szabad|idő) szabadidőautó-kategória szabadidőközpont (fn, szabadidő|központ) szabadidőpark (fn, szabadidő|park) szabadidő-pedagógus szabadidőruha (fn, szabadidő|ruha) szabadidős (mn) szabadidős tevékenység szabadidősport (fn, szabadidő|sport) szabadít (ige) szabadjára (hsz) szabadjára bocsát szabadjegy (fn, szabad|jegy) Szabadka (tnév) szabadkai (mn) szabadkereskedelem (fn, szabad|kereskedelem) szabadkereskedelmi (mn) szabadkézi (mn) szabadkézi rajz szabadkorcsolyázás (fn) szabadkozik (ige) szabadkőműves (fn, szabad|kőműves) szabadkőműves (mn, szabad|kőműves) szabadkőműves-páholy (szabadkőműves|-páholy) szabadkőművesség (fn, szabad|kőművesség) szabadláb (fn, szabad|láb) szabadlábon (hsz) szabadlábon van szabadlábra szabadlábra helyez szabadlábra helyezés szabadmatt szabadnap (fn, szabad|nap) szabadnapos (mn, szabad|napos) szabadon (hsz) szabadon bocsát szabadon bocsátás szabadon hagy szabadon mozgó szabadon mozog szabadon választott szabadonfutó (fn) szabados (fn) szabados (mn) szabados modorú szabadosság (fn) szabadpiac (fn, szabad|piac) szabadpiaci (mn) szabadpiaci ár szabadpolcos (mn) szabadpolcos rendszer szabadrúgás (fn, szabad|rúgás) szabadság (fn) Szabadság híd Szabadság hídi Szabadság tér Szabadság téri szabadságelvonás (fn, szabadság|elvonás) szabadságelvonó büntetés szabadságemlékmű (fn, szabadság|emlékmű) szabadságeszme (fn, szabadság|eszme) szabadságharc (fn, szabadság|harc) szabadságharcos (fn, szabadság|harcos) szabadságharcos (mn, szabadság|harcos) szabadsághős (fn, szabadság|hős) szabadságidő (fn, szabadság|idő) szabadságjog (fn, szabadság|jog) szabadságlevél (fn, szabadság|levél) szabadságmegváltás szabadságmozgalom (fn, szabadság|mozgalom) szabadságol (ige) szabadságolás (fn) szabadságoltat szabadságos (mn) szabadságos katona szabadságos levél szabadságpárti (mn) Szabadságpuszta (Szabadság|puszta) szabadságpusztai szabadságra menetel szabadságszerető (fn, szabadság|szerető) szabadságszerető (foly mn in, szabadság|szerető) szabadságszerető (mn, szabadság|szerető) Szabadság-szobor (fn) szabadságvágy (fn, szabadság|vágy) szabadságvesztés (fn, szabadság|vesztés) szabadságvesztés (mn, szabadság|vesztés) szabadságvesztés-büntetés (szabadságvesztés|-büntetés) szabadstílusú (mn) szabadstílusú birkózás szabadszájúság (fn) szabadszájúság (mn) szabadszállási (mn) szabadszirmú növények szabadtér (fn, szabad|tér) szabadtéri (mn, szabad|téri) szabadtéri játékok szabadtéri mozi szabadtéri múzeum szabadtéri színpad szabadtéri terrárium szabadul (ige) szabadulás (fn) szabadulhat (ige) szabadúszó (fn, szabad|úszó) szabadúszó (foly mn in, szabad|úszó) szabadúszó (mn, szabad|úszó) szabadvers (fn, szabad|vers) szabály (fn) szabály szerint szabályba foglalás szabályba foglalt szabályellenes (mn) szabálykönyv (fn, szabály|könyv) szabálymódosítás (fn, szabály|módosítás) szabályos (mn) szabályos arcú szabályosan (hsz) szabályosság (fn) szabályoz (ige) szabályozás (fn) szabályozási (mn) szabályozatlan (mn) szabályozatlanság (fn) szabályozhat (ige) szabályozható (foly mn in) szabályozó (fn) szabályozó (foly mn in) szabályozó vitorla szabályozóeszköz szabályozókar (szabályozó|kar) szabályozóműszer (szabályozó|műszer) szabályozórendszer (fn, szabályozó|rendszer) szabályozószivattyú (szabályozó|szivattyú) szabályozottság (fn) szabályrendelet (fn, szabály|rendelet) szabályrendelet-tervezet (szabályrendelet|-tervezet) szabályrendszer (fn, szabály|rendszer) szabálysértés (fn, szabály|sértés) szabálysértési (mn) szabálysértő (fn, szabály|sértő) szabályszegés (fn, szabály|szegés) szabályszerű (mn) szabályszerűen (hsz) szabályszerűség (fn, szabály|szerűség) szabályt alkotó szabálytalan (mn) szabálytalan alakú szabálytalankodik (ige) szabálytalankodó szabálytalanság (fn) szabálytalanul (hsz) szabályzat (fn) szabályzatmódosítás (fn, szabályzat|módosítás) szabályzó (fn) szabás (fn) szabásminta (fn, szabás|minta) szabásminta-melléklet szabásrajz (fn, szabás|rajz) szabású (mn) szabás-varrás szabás-varrás tanfolyam szabásvonal (fn, szabás|vonal) szabász (fn) szabászasztal (fn, szabász|asztal) szabászat (fn) szabászgép (fn, szabász|gép) szabászolló (fn, szabász|olló) szabatos (mn) szabatosan (hsz) szabdal (ige) szabhat (ige) szabi (fn) szabin (fn) szabin nők Szabina (tnév) szablya (fn) szabó (fn) szabó (foly mn in) Szabó Ervin Könyvtár Szabó Ferenc-szvit szabócég (szabó|cég) szabócéh (szabó|céh) szabódik (ige) szabóizom (fn, szabó|izom) szabókréta (szabó|kréta) Szabolcs (tnév) szabolcsi (fn) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szabóméh (szabó|méh) szabóműhely (fn, szabó|műhely) szabóolló (fn, szabó|olló) szabóság (fn) szabószámla (fn, szabó|számla) szabotál (ige) szabotáló tevékenység szabotázs (fn) szabotázsakció (fn, szabotázs|akció) szabotázscselekmény (fn, szabotázs|cselekmény) szabotázstevékenység (szabotázs|tevékenység) szabotőr (fn) szabott (bef mn in) szabott (mn) szabott áron szabvány (fn) szabványellenes szabványelőírás (fn, szabvány|előírás) szabványméret (fn, szabvány|méret) szabványminőség (szabvány|minőség) szabványminta (szabvány|minta) szabványos (mn) szabványosít (ige) szabványosítás (fn) szabványsúly (szabvány|súly) szacharin (fn) szacharincsempészet (szacharin|csempészet) szacharinos (mn) szacharinos tea szacharóz (fn) szád (fn) száda (fn) szádafüggöny (fn, száda|függöny) szádal (ige) szádfal (fn, szád|fal) szadista (mn) szadista hajlamú szadizmus (fn) szádol (ige) szádpalló (fn, szád|palló) szafaládé (fn) szafari (fn) szafaripark (szafari|park) szaft (zaft, fn) szaftos (zaftos, mn) szag (fn) szagelszívó (fn) szagelszívó (foly mn in) szagelszívó (mn) szagelszívó berendezés szagérzet (szag|érzet) szaggat (ige) szaggatás (fn) szaggató (fn) szaggató (foly mn in) szaggató (mn) szaggató fájdalom szaggatott (bef mn in) szaggatott (mn) szaggatott aláhúzás szaggatottság (fn) szaglál (ige) szaglálódik (ige) szaglás (fn) szaglász (szaglászik, ige) szaglik (ige) szaglóérzék (fn) szaglóideg (fn) szaglószerv (fn, szagló|szerv) szágó (fn) szagol (ige) szagolgat (ige) szágópálma (fn, szágó|pálma) szagos (mn) szagos müge szagos szappan szagos szőlő szagos viola szagos víz szagosbükköny (fn, szagos|bükköny) szagosít (ige) szagosítószer (fn) szagtalan (mn) szagtalan gáz szagtalanít (ige) szagtalanítószer (fn) szagú (mn) száguld (ige) száguldás (fn) száguldoz (száguldozik, ige) száguldozik (ige) Szahalin (tnév) Szahara (tnév) Szahara sivatag Szahara sivatagi Szaharai-Atlasz száj (fn) száj- és körömfájás szája íze szerinti szája széle szájába rág szájal (ige) szájára vesz szájas (mn) szájaskodik (ige) szájbarágó (mn) szájbarágó módszer szájbarágós (mn) szájbűz (száj|bűz) szájceruza (száj|ceruza) szájfény szájfertőtlenítő szer szajha (fn) szájhagyomány (fn, száj|hagyomány) szájhang (száj|hang) szájharmonika (fn, száj|harmonika) szájhős (fn, száj|hős) szájíz (fn) szajkó (fn) szajkó módra szájkosár (fn, száj|kosár) szajkóz (ige) szájmaszk (fn, száj|maszk) szájmenés (fn, száj|menés) szájmosó pohár Szajna (tnév) Szajna mente Szajna-part (Szajna|-part) Szajna-parti (Szajna|-parti) szájnyálkahártya-gyulladás szájnyílás (fn, száj|nyílás) szájöblítő víz szájpad (fn, száj|pad) szájpadlás (fn, száj|padlás) szájpenész (fn, száj|penész) szajré (fn) szajrézik (ige) szájról olvasás szájról szájra szájrúzs (száj|rúzs) szájsebész (fn, száj|sebész) szájszerv (fn, száj|szerv) szájszöglet (fn, száj|szöglet) szájtáti (mn) szájtátó (száj|tátó) szájtátva (hsz) szájtépés szájtépő (fn, száj|tépő) szájtépő (foly mn in, száj|tépő) szájtükör (száj|tükör) szájú (mn) szájüreg (fn, száj|üreg) szájvíz (fn, száj|víz) szájzár (fn, száj|zár) szájzáró izom szájzug (fn, száj|zug) szak (fn) szák (fn) szakács (fn, szak|ács) szakácskodik (ige) szakácskönyv (fn, szakács|könyv) szakácsmesterség (fn, szakács|mesterség) szakácsművészet (fn, szakács|művészet) szakácsné (fn) szakácsnő (fn, szakács|nő) szakácssapka (szakács|sapka) szakad (ige) szakadár (fn) szakadár csoport szakadás (fn) szakadatlan (hsz) szakadatlan (mn) szakadatlanul (hsz) szakadék (fn) szakadék szélén szakadhat (ige) szakadó eső szakadozik (ige) szakadozott (bef mn in) szakadozott (mn) szakadt (bef mn in) szakadt (mn) szakadt ruha szakág (fn, szak|ág) szakágazat (fn, szak|ágazat) szakági (mn) szakajt (ige) szakajtó (fn) szakajtó (foly mn in) szakajtókosár (szakajtó|kosár) szakajtóruha (fn, szakajtó|ruha) szakáll (fn) szakállamtitkár szakállas (mn) szakállas ágyú szakállas keselyű szakállka (fn) szakállszárító (fn, szakáll|szárító) szakállszőr (fn, szakáll|szőr) szakálltalan (mn) szakállú (mn) szakállviselés (szakáll|viselés) szakállzuzmó (fn, szakáll|zuzmó) szakápolás (fn, szak|ápolás) szakápoló (fn, szak|ápoló) szakápoló (foly mn in, szak|ápoló) szakapparátus (fn, szak|apparátus) szakasz (fn) szakaszelőző szakaszhangsúly (fn, szakasz|hangsúly) szakaszhatár (fn, szakasz|határ) szakaszjegy (fn, szakasz|jegy) szakaszoló (foly mn in) szakaszoló (mn) szakaszonként (hsz) szakaszos (mn) szakaszosan (hsz) szakaszparancsnok (fn, szakasz|parancsnok) szakaszt (ige) szakasztat (ige) szakasztott (bef mn in) szakasztott (mn) szakasztott mása szakaszvezető (fn, szakasz|vezető) szakaszvezető (foly mn in, szakasz|vezető) szakavatott (bef mn in) szakavatott (mn) szakavatott kézzel szakbarbár (fn, szak|barbár) szakbarbár (mn, szak|barbár) szakbarbárság (fn, szak|barbárság) szakbizottság (fn, szak|bizottság) szakcikk (fn, szak|cikk) szakcsapat (fn, szak|csapat) szakcsoport (fn, szak|csoport) szakdolgozat (fn, szak|dolgozat) szakdolgozik szakdolgozó (fn, szak|dolgozó) szaké szakegylet (fn, szak|egylet) szakellátás (fn, szak|ellátás) szakelőadó (fn, szak|előadó) szakember (fn, szak|ember) szakembergárda (fn, szakember|gárda) szakemberhiány (fn, szakember|hiány) szakemberképzés (fn, szakember|képzés) szakember-utánpótlás szakérettségi (fn) szakérettségis (mn) szakértelem (fn, szak|értelem) szakértő (fn) szakértő (foly mn in) szakértő (mn) szakértő szemmel szakértői (mn) szakértői jelentés szakértői kormány szakértői lelet szakértői vizsgálat szakest (fn, szak|est) szakestély (fn, szak|estély) szákfalu szakfelelős (fn, szak|felelős) szakfelelős (mn, szak|felelős) szakfelügyelet (fn, szak|felügyelet) szakfelügyelő (fn, szak|felügyelő) szakfelügyelő (foly mn in, szak|felügyelő) szakfolyóirat (fn, szak|folyóirat) szakfordító (fn, szak|fordító) szakfordító (foly mn in, szak|fordító) szakhatóság (fn, szak|hatóság) szakhatósági (mn) szaki (fn) szaki (mn) szakigazgatás (fn, szak|igazgatás) szakigazgatási (mn) szakigazgatási szerv szakika (fn) szakipar (fn, szak|ipar) szakiparos (mn) szakirány (fn, szak|irány) szakirányítás (fn, szak|irányítás) szakirányú (mn) szakíró (fn, szak|író) szakíró (foly mn in, szak|író) szakirodalmi (mn) szakirodalom (fn, szak|irodalom) szakiskola (fn, szak|iskola) szakiskolai (mn) szakismeret (fn, szak|ismeret) szakít (ige) szakítás (fn) szakítógép szakítópróba (szakító|próba) szakítószilárdság (fn, szakító|szilárdság) szakkatalógus (fn, szak|katalógus) szakképesítés (fn, szak|képesítés) szakképesítést nem igénylő szakképviselet (szak|képviselet) szakképzés (fn, szak|képzés) szakképzési (mn) szakképzetlen (fn) szakképzetlen (mn) szakképzett (mn) szakképzettség (fn, szak|képzettség) szakképzettség nélküli szakképző (fn, szak|képző) szakképző központ szakkérdés (fn, szak|kérdés) szakkiállítás (fn, szak|kiállítás) szakkifejezés (fn, szak|kifejezés) szakkollégium (fn, szak|kollégium) szakkönyv (fn, szak|könyv) szakkönyvtár (fn, szak|könyvtár) szakkör (fn, szak|kör) szakkörvezető (fn, szakkör|vezető) szakközépiskola (fn, szak|középiskola) szakközép-iskolai (mn) szaklap (fn, szak|lap) szakleltár (szak|leltár) szaklexikon (fn, szak|lexikon) szaklíceum (fn, szak|líceum) szakma (fn) szakmába vágó szakmabeli (mn) szakmai (mn) szakmai alap szakmai éthosz szakmai fejlesztési koordinátor szakmai gyakorlat szakmai képzés szakmai kompetencia szakmai munka szakmai tanácsadás szakmailag (hsz) szakmaiság (fn) szakmakínálat (szakma|kínálat) szakmány (fn) szakmánybér (fn, szakmány|bér) szakmánymunka (fn, szakmány|munka) szakmapolitikai (mn) szakmaszeretet (fn, szakma|szeretet) szakmatörténeti kiállítás szakminiszter (fn, szak|miniszter) szakminisztérium (fn, szak|minisztérium) szakmunka (fn, szak|munka) szakmunkás (fn) szakmunkás (mn) szakmunkás-bizonyítvány (szakmunkás|-bizonyítvány) szakmunkásbrigád (szakmunkás|brigád) szakmunkáshiány (fn, szakmunkás|hiány) szakmunkásképzés (fn, szakmunkás|képzés) szakmunkásképző (fn, szakmunkás|képző) szakmunkásképző intézmény szakmunkásnövendék (szakmunkás|növendék) szakmunkástanuló (fn, szakmunkás|tanuló) szakmunkástanuló (foly mn in, szakmunkás|tanuló) szakmunkástanuló-képzés szakmunkás-továbbképzés szakmunkás-utánpótlás (szakmunkás|-utánpótlás) szakmunkásvizsga (fn, szakmunkás|vizsga) szakműveltség (fn, szak|műveltség) szakműveltségű (szak|műveltségű) szaknyelv (fn, szak|nyelv) szaknyelvi (mn) szakóca (fn) szakoktatás (fn, szak|oktatás) szákol (ige) szakorvos (fn) szakorvos (mn) szakorvosi (mn) szakos (fn) szakos (mn) szakosít (ige) szakosító (foly mn in) szakosító tanfolyam szakosodás (fn) szakosodik (ige) szakosodott eszköz szakosztály (fn, szak|osztály) szakosztályelnök (fn, szakosztály|elnök) szakosztályülés (fn, szakosztály|ülés) szakosztályvezető (fn, szak|osztályvezető) szakoz szakozó szakpolitikai kérdés szakpolitizálás szakrajz (fn, szak|rajz) szakrális (mn) szakralitás szakramentum (fn) szakreferens (fn, szak|referens) szakrendelés (fn, szak|rendelés) szakrendelő (fn, szak|rendelő) szakrendelő (foly mn in, szak|rendelő) szaksajtó (fn, szak|sajtó) szakszempont (fn, szak|szempont) szakszerű (mn) szakszerűen (hsz) szakszerűség (fn, szak|szerűség) szakszerűtlen (mn) szakszerűtlenség szakszervezet (fn, szak|szervezet) szakszervezeti (mn) szakszervezeti bizalmi szakszervezeti bizottság szakszervezeti fórum szakszervezeti kongresszus szakszervezeti küldöttség szakszervezeti mozgalom szakszervezeti tag szakszerviz (fn, szak|szerviz) szakszó (fn, szak|szó) szakszókincs (fn, szakszó|kincs) szakszolgálat (fn, szak|szolgálat) szakszótár (fn, szak|szótár) szakszöveg (fn, szak|szöveg) szakszövetkezet (fn, szak|szövetkezet) szakszövetség (fn, szak|szövetség) szaktanács (fn, szak|tanács) szaktanácsadás (fn, szak|tanácsadás) szaktanácsadó (fn, szak|tanácsadó) szaktanácsadó (foly mn in, szak|tanácsadó) szaktanácsadó (mn, szak|tanácsadó) szaktanácsadói (mn) szaktanár (fn, szak|tanár) szaktanfolyam (fn, szak|tanfolyam) szaktanintézet (fn, szak|tanintézet) szaktanító (fn, szak|tanító) szaktanterem (fn, szak|tanterem) szaktárca (fn, szak|tárca) szaktárgy (fn, szak|tárgy) szaktárs (fn, szak|társ) szaktekintély (fn, szak|tekintély) szaktérkép (fn, szak|térkép) szakterület (fn, szak|terület) szaktevékenység (fn, szak|tevékenység) szaktudás (fn, szak|tudás) szaktudomány (fn, szak|tudomány) szaktudós (fn, szak|tudós) szaktudós (mn, szak|tudós) szakújságíró szakul szaküzlet (fn, szak|üzlet) szakvásár (fn, szak|vásár) szakvélemény (fn, szak|vélemény) szakvezetés (fn, szak|vezetés) szakvezető (fn, szak|vezető) szakvezető (foly mn in, szak|vezető) szakvizsga (fn, szak|vizsga) szakzsargon (fn, szak|zsargon) szál (fn) szála (fn) szalad (ige) szaladgál (ige) szaladozik (ige) szalafista iszlamista szalag (fn) szalag alakú szalagacél (szalag|acél) szalagavató (fn, szalag|avató) szalagavató (foly mn in, szalag|avató) szalagavató (mn, szalag|avató) szalagbokor (szalag|bokor) szalagcím (fn, szalag|cím) szalagcsiszoló szalagcsokor (fn, szalag|csokor) szalagdísz (fn, szalag|dísz) szalagféreg (szalag|féreg) szalagfüggöny (fn, szalag|függöny) szalagfűrész (fn, szalag|fűrész) szalagfűrész-reszelő (szalagfűrész|-reszelő) szalaghengermű (szalag|hengermű) szalagmikrofon (szalag|mikrofon) szalagmunka (fn, szalag|munka) szalagorsó (szalag|orsó) szalagos (mn) szalagosítás szalagoz (ige) szalagrendszer (fn, szalag|rendszer) szalagváltó (szalag|váltó) szalagvas (szalag|vas) Szalajka (tnév) szalajt (ige) szalakóta (fn) szálakra bont szálal (ige) szalalkáli (fn) szalamander (fn) szalamandra (fn) szalámi (fn) szalámigyár (fn, szalámi|gyár) szalámipolitika (fn) Szalamisz szalámitaktika szálanként (hsz) szálas (mn) szálasodik (ige) szálastakarmány (fn) szalaszt (ige) szálaz (ige) szálcsiszolt fémlemez szaldó (fn) szálegyenes (fn, szál|egyenes) szálerdő (fn, szál|erdő) szálerősített műanyag szaletli (fn) Szalézianum szaléziánus (fn) szaléziánus (mn) szálfa (fn, szál|fa) szálfaöklelés (szálfa|öklelés) szálfatermetű (mn, szálfa|termetű) szálfegyver (fn, szál|fegyver) szálhossz (szál|hossz) szálhúzás (szál|húzás) szalicil (fn) szalicilsav (fn, szalicil|sav) szálirány (fn, szál|irány) szálka (fn) szálkamentes szálkaöltés (szálka|öltés) szálkaperje (fn, szálka|perje) szálkás (mn) szálkás búza szálkás gerenda szálkás hal szálkátlan szálképző műanyag szálkereszt (fn, szál|kereszt) száll (ige) szállás (fn) szállásadó (fn, szállás|adó) szállásadó (foly mn in, szállás|adó) szálláscsináló (fn, szállás|csináló) szálláscsináló (foly mn in, szállás|csináló) szállásdíj (fn, szállás|díj) szálláshely (fn, szállás|hely) szálláskörlet (fn, szállás|körlet) szálláslehetőség (fn, szállás|lehetőség) szállásol (ige) szálláspénz (szállás|pénz) szállásterület (fn, szállás|terület) szálldogál (ige) szálldos (ige) szállhat (ige) szállingózik (ige) szállít (ige) szállítás (fn) szállítási (mn) szállítási felügyelő szállítási nehézség szállítási tarifa szállításra kész szállíthat (ige) szállítható (foly mn in) szállítmány (fn) szállítmánykísérő (szállítmány|kísérő) szállítmányoz (ige) szállítmányozási (mn) szállítmányozási vállalat szállító (fn) szállító (foly mn in) szállító jármű szállító repülőgép szállítóakna (fn, szállító|akna) szállítóberendezés (fn, szállító|berendezés) szállítócég (fn, szállító|cég) szállítócsatorna (szállító|csatorna) szállítócsiga (szállító|csiga) szállítócső (fn, szállító|cső) szállítóeszköz (fn, szállító|eszköz) szállítóeszközpark (szállítóeszköz|park) szállítófehérje szállítógép (fn, szállító|gép) szállítóhajó (fn, szállító|hajó) szállítói (mn) szállítóipar (szállító|ipar) szállítójegy (szállító|jegy) szállítókas szállítókocsi (fn, szállító|kocsi) szállítólevél (fn, szállító|levél) szállítómunkás (fn, szállító|munkás) szállítómunkás (mn, szállító|munkás) szállítórendszer (fn, szállító|rendszer) szállítószalag (fn, szállító|szalag) szállítószövet (szállító|szövet) szállítótartály (fn, szállító|tartály) szállítóvállalat (fn, szállító|vállalat) szállíttat (ige) szálló (fn) szálló madár szálloda (fn) szállodabeli szállodai (mn) szállodaipar (fn, szálloda|ipar) szállodalánc (fn, szálloda|lánc) szállodaportás (fn, szálloda|portás) szállodaportás (mn, szálloda|portás) szállodás (fn) szállodás (mn) szállodatolvaj szállodatulajdonos (fn, szálloda|tulajdonos) szállodatulajdonos (mn, szálloda|tulajdonos) szállodatűz (fn, szálloda|tűz) szállodavállalat (fn, szálloda|vállalat) szállóige (fn, szálló|ige) szállong (ige) szállóvendég (fn, szálló|vendég) szalma (fn) szalma háztető szalmaágy (fn, szalma|ágy) szalmabáb (fn, szalma|báb) szalmabábu (fn, szalma|bábu) szalmabrikett szalmaburgonya (szalma|burgonya) szalmaburkolás (szalma|burkolás) szalmacellulóz (szalma|cellulóz) szalmacséplés (fn, szalma|cséplés) szalmacsóva (fn, szalma|csóva) szalmacsutak (fn, szalma|csutak) szalmadarázs (szalma|darázs) szalmafedél (fn, szalma|fedél) szalmafonal (szalma|fonal) szalmafonás (szalma|fonás) szalmafonat (szalma|fonat) szalmagyopár (fn, szalma|gyopár) szalmakalap (fn, szalma|kalap) szalmakazal (fn, szalma|kazal) szalmakosár (szalma|kosár) szalmakötél (fn, szalma|kötél) szalmakrumpli szalmakunyhó (fn, szalma|kunyhó) szalmaláng (fn, szalma|láng) szalmaláng-lelkesedés szalmaözvegy (fn, szalma|özvegy) szalmapapír (szalma|papír) szalmarázó szalmás (mn) szalmasárga (fn) szalmasárga (mn) szalmaszál (fn, szalma|szál) szalmaszék (fn, szalma|szék) szalmaszínű (mn) szalmaszőke (mn) szalmatető (fn, szalma|tető) szalmavirág (fn, szalma|virág) szalmáz (ige) szalmázik (ige) szalmazsák (fn, szalma|zsák) szalmiák (fn) szalmiákcukor (fn, szalmiák|cukor) szalmiákszesz (fn, szalmiák|szesz) szalmonella (fn) szalmonellafertőzés (fn) Szalóme szalon (fn) szaloncukor (fn, szalon|cukor) szalondarab (szalon|darab) szalonegyüttes szalonélet (szalon|élet) szalongarnitúra (fn, szalon|garnitúra) Szaloniki (tnév) szalonka (fn) szalonkabát (fn, szalon|kabát) szalonkahúzás (fn, szalonka|húzás) szalonkales (fn) szalonkavadászat (fn, szalonka|vadászat) szalonkázik (ige) szalonképes (mn, szalon|képes) szalonképtelen (fn, szalon|képtelen) szalonképtelen (mn, szalon|képtelen) szalonkocsi (fn, szalon|kocsi) szalonkommunista szalonköltészet (szalon|költészet) szalonmuzsika szalonna (fn) szalonnabogár (fn, szalonna|bogár) szalonnabőr (fn, szalonna|bőr) szalonnabőrke (fn, szalonna|bőrke) szalonnakő (szalonna|kő) szalonnás (mn) szalonnás rántotta szalonnasütés (fn, szalonna|sütés) szalonnáz (ige) szalonnázik (ige) szalonnazsír (fn, szalonna|zsír) szalonspicc (fn, szalon|spicc) szalontánc (fn, szalon|tánc) szalontüdő (fn, szalon|tüdő) szalonvicc (szalon|vicc) szalonzene (fn, szalon|zene) szalonzenekar (fn, szalon|zenekar) száloptika (fn, szál|optika) szaltó (fn) szaltó mortále szalu (fn) szálú (mn) szalutál (ige, szalu|tál) szálvas (fn, szál|vas) szalvéta (fn) szalvétagyűrű (fn, szalvéta|gyűrű) szám (fn) szám szerint negyven szám szerinti számadás (fn, szám|adás) számadat (fn, szám|adat) számadó (fn, szám|adó) számadó (foly mn in, szám|adó) számadó bojtár számadó juhász szamár (fn) szamár (mn) szamár beszéd szamár gyerek szamár viselkedésű Szamara számára (hsz) számára (nu) szamaragol (ige) számarány (fn, szám|arány) szamaras (mn) szamaraz (ige) szamárbogáncs szamárbőgés szamárfejű alak szamárfül (fn, szamár|fül) szamárhát (fn) szamárhátív (szamárhát|ív) szamárhíd szamárhurut Szamária (tnév) szamaritánus (fn) szamaritánus (mn) szamárium (fn) szamárkanca (fn, szamár|kanca) Szamarkand (tnév) szamárkenyér (fn, szamár|kenyér) szamárkodik (ige) szamárkordé szamárkóró (fn) szamárköhögés (fn, szamár|köhögés) szamárköhögős szamárlétra (fn, szamár|létra) szamárordítás (fn) szamárpad (fn) szamárság (fn) szamártövis (fn, szamár|tövis) szamárvezető (fn) szamba (fn) számba (hsz) számba jön számba vehető számba véve számban számbavétel (fn) számbeli (mn) számegyenes (fn) számelmélet (fn, szám|elmélet) számérték (fn, szám|érték) számfejt (ige) számfejtés (fn, szám|fejtés) számfejtő (fn, szám|fejtő) számfeletti (mn) számháború (fn, szám|háború) számhatározó (szám|határozó) számi (mn) számít (ige) számítás (fn) számításba vesz számításba vétel számítási (mn) számítási kapacitás számítási teljesítmény számításigényes feladat számításon kívül hagy számítástechnika (fn, számítás|technika) számítástechnikai (mn) számítástechnikai képzés számítástechnikai termék számítástechnika-oktatás számítástechnikus (fn, számítás|technikus) számítástudomány (fn, számítás|tudomány) számítgat (ige) számíthat (ige) számító (fn) számító (foly mn in) számító (mn) számítódik (ige) számítógép (fn) számítógép-alkalmazás számítógép-alkatrész számítógépállvány (számítógép|állvány) számítógépasztal (fn, számítógép|asztal) számítógépbolt-eladó számítógépcsalád (számítógép|család) számítógépes (mn) számítógépes animáció számítógépes grafika számítógépes játék számítógépes modell számítógépes modellezés számítógépes nemzedék számítógépes nyilvántartás számítógépes oktatóprogram számítógépes rendszer számítógépes szedés számítógépes technológia számítógépesítés (fn) számítógép-hálózat számítógép-kezelő (számítógép|-kezelő) számítógéppark (fn, számítógép|park) számítógépprogam számítógépprogram (fn, számítógép|program) számítógépterem (fn, számítógép|terem) számítógép-vásárlás számítógép-vezérlés számítóközpont szamizdat (fn) szamizdat (mn) számjegy (fn, szám|jegy) számjegyű (mn) számjegyvezérlésű gép számjel (fn, szám|jel) számjeles számjelzés (fn, szám|jelzés) számjelző (fn, szám|jelző) számkiűz (ige) számkivet (ige) számkivetés (fn, szám|kivetés) számkivetettség (fn) számkódos lakat számkukac (fn, szám|kukac) számla (fn) számlaadási kötelezettség számlabefagyasztás számlabefizetés számlabélyeg (számla|bélyeg) számlabizonylat (fn, számla|bizonylat) számláik (mn) számlaképes számlakiegyenlítés (fn) számlakivonat (fn, számla|kivonat) számlakönyv (fn, számla|könyv) számlakövetelés (fn, számla|követelés) számlál (ige) számlálás (fn) számlálatlan (mn) számlálgat (ige) számlálhatatlan (mn) számláló (fn) számláló (foly mn in) számlálóbiztos (fn, számláló|biztos) számlálócső (számláló|cső) számlálólap (fn, számláló|lap) számlamásolat (fn, számla|másolat) számlámpa (szám|lámpa) számlanyitás (fn, számla|nyitás) számlap (fn, szám|lap) számlás spekulációs tevékenység számlaszám (fn, számla|szám) számlaszerződés számlatulajdonos (fn, számla|tulajdonos) számlatulajdonos (mn, számla|tulajdonos) számlatúllépés (fn) számlavezetés (fn, számla|vezetés) számlavezető (fn, számla|vezető) számláz (ige, szám|láz) számlázás (fn) számlázási (mn) számlázógép számlázórendszer számmal számmisztika (fn, szám|misztika) számnév (fn, szám|név) Szamoa (tnév) Szamoa-szigetek szamóca (fn) szamócázik számodra (hsz) szamojéd (mn) számol (ige) számolás (fn) számolatlan (mn) számolatlanul (hsz) számolgat (ige) számolgatás (fn) számolhat (ige) számoló (fn) számoló (foly mn in) számolócédula (fn, számoló|cédula) számológép (fn, számoló|gép) számolóléc (számoló|léc) számolóművész (fn, számoló|művész) számoltat (ige) számomra (hsz) számon (ik) számon kér számon tart számonkérés (fn) számonkérés (ige) szamorodni (fn) Szamos (tnév) számos (mn) számos (szn) számos esetben számos extra számos tanulsággal szolgál számosállat (fn, számos|állat) számosan (hsz) Szamoshát (tnév) Szamosköz (tnév) szamosközi (mn, szamos|közi) Szamos-part Számosz (tnév) számoszlop (fn, szám|oszlop) számot számot ad róla Szamothráki számotokra (hsz) számottevő (mn) számottevően (hsz) szamovár (fn) számoz (ige) számozás (fn) számozatlan (mn) számozógép számozott (bef mn in) számozott (mn) számra (hsz) számrejtvény (szám|rejtvény) számrendszer (fn, szám|rendszer) számsor (fn, szám|sor) számszaki (mn) számszék (szám|szék) számszeríj (fn) számszerű (mn) számszerűen (hsz) számszerűleg (hsz) számszerűsít (ige) számszerűsítve számtábla (fn, szám|tábla) számtalan (mn) számtalan (szn) számtalanszor (hsz) számtan (fn, szám|tan) számtan szakos tanár számtandolgozat (számtan|dolgozat) számtanfeladat (fn, számtan|feladat) számtan-házifeladat számtani (mn) számtani közép számtani művelet számtanképlet (számtan|képlet) számtankönyv (fn, számtan|könyv) számtanlecke (fn, számtan|lecke) számtanóra (fn, számtan|óra) számtanpélda (fn, számtan|példa) számtantanár (fn, számtan|tanár) számtárcsa (szám|tárcsa) számtartó (fn, szám|tartó) számtartó (foly mn in, szám|tartó) számtiszt (szám|tiszt) számú (mn) számukra (hsz) számum (fn) számunkra (hsz) szamuráj (fn) szamurájkard száműz (ige) száműzés (fn, szám|űzés) száműzetés (fn) száműzött (bef mn in) száműzött (fn) számvetés (fn, szám|vetés) számvevő (fn, szám|vevő) számvevőség (fn) számvevőszék (fn, számvevő|szék) számvevőszéki (mn) számvitel (fn, szám|vitel) számviteli (mn) számviteli osztályvezető számviteli törvény számvizsgáló (fn, szám|vizsgáló) számvizsgáló (foly mn in, szám|vizsgáló) számvizsgáló bizottság számzár (fn, szám|zár) számzáras bőrönd szán (fn) szán (ige) szánakozás (fn) szánakozik (ige) szánakozó (fn) szánakozó (foly mn in) szanál (ige) szanálás (fn) szanálási program szánalmas (mn) szánalmasan (hsz) szánalom (fn) szánalomgerjesztő szánalomkeltő szánalomra méltó szánandó (beálló mn in) szánandó (mn) szanaszéjjel (hsz) szanaszéjjel hever szanaszét (hsz) szanaszét dobál szanatórium (fn) szán-bán száncsengő (fn, szán|csengő) szandál (fn) szandálcipő (szandál|cipő) szándék (fn) szándéknyilatkozat (fn, szándék|nyilatkozat) szándékol (ige) szándékos (mn) szándékosan (hsz) szándékosság (fn) szándékozik (szándékszik, ige) szándékszik (fn) szándéktalan (mn) szándékú (mn) szandolin (fn) szandzsák (fn) szangvinikus (mn) szanitációs szanitéc (fn) szaniter (fn) szanitka szánka (fn) szánkázik (ige) szankció (fn) szankcionál (ige) szankcionálás (fn) szánkó (fn) szánkókirándulás (szánkó|kirándulás) szánkópálya (fn, szánkó|pálya) szánkósport (szánkó|sport) szánkózik (ige) szánom-bánom (fn) szanszeviéria (fn) szanszkrit (fn) szanszkrit (mn) szanszkrit nyelvű szánt (bef mn in) szánt (ige) szánt (mn) szánta (fn) szantálfa (fn) szántalp (fn, szán|talp) szántás (fn) szántás (mn) szántás-vetés (szántás|-vetés) szántat (ige) szántatlan (hsz) szántatlan (mn) szántatlan föld szántó (fn) szántó (foly mn in) szántó ló szántóföld (fn, szántó|föld) szántóföldi (fn, szántó|földi) szántóföldi (mn, szántó|földi) szántóművelés (szántó|művelés) szántóterület (fn, szántó|terület) szántóvas (fn, szántó|vas) szántóvető (fn, szántó|vető) szántó-vető szántszándékkal (hsz) szántszándékos (mn) szánt-vet Szapolyai János (tnév) Szapolyai-féle (Szapolyai|-féle) szapora (mn) szapora beszédű szaporán (hsz) szaporaság (fn) szaporasági mutató szaporátlan (mn) szaporáz (ige) szaporít (ige) szaporítás (fn) szaporítóágy szaporítóanyag (fn) szaporítóreaktor szaporítósejt (fn) szaporítószerv (fn) szaporodás (fn) szaporodási (mn) szaporodási folyamat szaporodik (ige) szaporodóképes (mn) szaporodóképesség (fn) szaporul (ige) szaporulat (fn) szappan (fn) szappanbuborék (fn, szappan|buborék) szappanforgács (szappan|forgács) szappanfőzés (fn, szappan|főzés) szappanfőző lúg szappanfű (fn, szappan|fű) szappangyökér (szappan|gyökér) szappanhab (fn, szappan|hab) szappankő (szappan|kő) szappanlúg (szappan|lúg) szappanoldat (szappan|oldat) szappanopera (fn, szappan|opera) szappanos (fn) szappanos (mn) szappanos víz szappanosít (ige) szappanosodik szappanoz (ige) szappanpehely (szappan|pehely) szappantartó (fn, szappan|tartó) Szapphó (tnév) szaprofita (fn) szapu (fn) szapuka szapul (ige) szapuló (fn) szapuló (foly mn in) szar (fn) szar (ige) szar (mn) szár (fn) szaracén (fn) szárad (ige) száradt (bef mn in) száradt (mn) Szarajevó (tnév) szarajevói (mn) szarakodik (ige) Szaranszk (tnév) száras (mn) száras növények szárasodik száraszt (ige) Szaratov (tnév) száraz (ige) száraz (mn) száraz agyag száraz borsó száraz éghajlat száraz ember száraz évszak száraz föld száraz gally száraz ganéj száraz humor száraz humorú száraz kenyér száraz lábbal száraz lepárlás száraz lomb száraz pezsgő száraz talajú száraz villám szárazanyag (fn) szárazanyag-tartalom szárazbab (fn, száraz|bab) szárazbab-főzelék (szárazbab|-főzelék) szárazbélyegző (fn) szárazbetegség (fn) szárazdajka (fn, száraz|dajka) szárazdesztillálás (fn) szárazdokk (fn, száraz|dokk) szárazedzés (fn) szárazelem (fn, száraz|elem) szárazeljárás (fn) szárazfa (fn) szárazföld (fn, száraz|föld) szárazföldi (mn, száraz|földi) szárazföldi akna szárazföldi alakulat szárazfőzelék szárazgazdálkodás (fn) szárazgőz (fn) szárazjég (fn) szárazkolbász (fn, száraz|kolbász) szárazlepárlás szárazmalom (fn, száraz|malom) szárazmolnár szárazművelés (fn) szárazoltás szárazoltó (fn) szárazra tétel száraztakarmány (fn, száraz|takarmány) száraztészta (fn, száraz|tészta) száraztisztítás (fn) száraztörvény szárazulat (fn) szárazzá tétel szárazság (fn) szárazságtűrő fajta szárazságtűrő képesség szárazsampon szárazsütemény (fn) szárba szökés szárba szökik szárcsa (fn) szárcsomó (szár|csomó) szárcsont (szár|csont) szárd (mn) szardella (fn) szardellagyűrű (fn, szardella|gyűrű) szardellapaszta (fn, szardella|paszta) szardellaringli (szardella|ringli) szardínia (fn) Szardínia (tnév) szardíniás (mn) szardíniás szendvics szardíniásdoboz (fn) szardonikus szarevő (fn, szar|evő) szarházi (mn) szári (mn) szarik (ige) szárít (ige) szárítás (fn) szárítgat (ige) szárítkozik (ige) szárító (fn) szárító (foly mn in) szárítóberendezés (fn, szárító|berendezés) szárítódob (szárító|dob) szárítóhatás (szárító|hatás) szárítókamra (fn, szárító|kamra) szárítókence (szárító|kence) szárítókötél (fn, szárító|kötél) szárítópadlás (szárító|padlás) szárítószekrény (szárító|szekrény) szárított (bef mn in) szárított (mn) szárított főzelék szárított paradicsom szarjancsi szarjankó (fn) szarjankó (mn) szarka (fn) szarkafészek (fn, szarka|fészek) szarkaláb (fn, szarka|láb) szárkapocs (fn, szár|kapocs) szárkapocscsont (fn, szárkapocs|csont) szarkasztikus (mn) szarkazmus (fn) szarkeverés (fn, szar|keverés) szarkeverő (fn, szar|keverő) szarkeverő (foly mn in, szar|keverő) szarkofág (fn) szarkóma (fn) szárkúp (fn, szár|kúp) szárma (fn) szarmata (mn) származás (fn) származásfa (származás|fa) származási (mn) származási iratok származástan (fn, származás|tan) származású (mn) származék (fn) származékos piac származékszó (fn, származék|szó) származhat (ige) származik (ige) származtat (ige) származtatás (fn) származtatott egység szárny (fn) szárny alakú szárnyak (fn, szár|nyak) szárnyal (ige) szárnyalás (fn, szár|nyalás) szárnyaló (fn) szárnyaló (foly mn in) szárnyaló beszédű szárnyalt (bef mn in) szárnyas (fn) szárnyas (mn) szárnyas ajtó szárnyas csavar szárnyas jószág szárnyas oltár szárnyas rakéta szárnyasegér (fn) szárnyashajó (fn, szárnyas|hajó) szárnyaskerék (fn) szárnyaszegett (mn) szárnyát szegi szárnyatlan (mn) szárnyaz (ige) szárnyborda (szárny|borda) szárnycsapás (fn, szárny|csapás) szárnycsattogás (fn, szárny|csattogás) szárnyék (fn, szár|nyék) szárnyépület (fn, szárny|épület) szárnyfal (szárny|fal) szárnyfedő (fn, szárny|fedő) szárnykürt (fn, szárny|kürt) szárnymerevítő szárnypróbálgatás (fn) szárnyra bocsátás szárnyra kelés szárnysegéd (fn, szárny|segéd) szárnyszelvény (szárny|szelvény) szárnytoll (fn, szárny|toll) szárnyú (mn) szárnyvasút (fn, szárny|vasút) szárnyvonal (fn, szárny|vonal) szárogat (ige) szaros (fn) szaros (mn) szarozik (ige) szárölelő száröltés (szár|öltés) szarrágó szárszói (mn) szártag (fn) szaru (fn) szárú (mn) szaru zsebfésű szaruállomány (szaru|állomány) szaruanyag (fn, szaru|anyag) szarufa (fn, szaru|fa) szarufésű (fn, szaru|fésű) szaruforgács (szaru|forgács) szarugomb (szaru|gomb) szaruhártya (fn, szaru|hártya) szaruhártya-átültetés szaruhártya-gyulladás szaruhártyahomály (szaruhártya|homály) szarukanál (szaru|kanál) szaruképlet (szaru|képlet) szarukeretes (mn) szarukeretes szemüveg szarukő (szaru|kő) szarupáncél (szaru|páncél) szarupikkely (fn, szaru|pikkely) szaruréteg (fn, szaru|réteg) szarusodás (fn) szarusodik (ige) szaruszövet (szaru|szövet) szarv (fn) szarv nélküli szarvacska (fn) szárvágás (szár|vágás) szarvas (fn, szar|vas) szarvas (mn, szar|vas) szarvas állat Szarvas Gábor (tnév) szarvas kerep szarvasagancs (fn, szarvas|agancs) szarvasbika (fn, szarvas|bika) szarvasbogár (fn) szarvasbogárcsáp (szarvasbogár|csáp) szarvasborjú (fn) szarvasbőgés (fn) szarvasbőr (fn) szarvascímer szarvascsapás (szarvas|csapás) szarvascsorda (fn) szarvasfű (szar|vasfű) szarvasgím (fn, szarvas|gím) szarvasgomba (fn) szarvasgyökér szarvashiba (fn, szarvas|hiba) szarvashívó szarvasi (mn) szarvasles szarvasmarha (fn) szarvasmarha-ágazat (szarvasmarha|-ágazat) szarvasmarhabőr (szarvasmarha|bőr) szarvasmarhatartás (fn, szarvasmarha|tartás) szarvasmarha-tenyészet (szarvasmarha|-tenyészet) szarvasmarha-tenyésztés (szarvasmarha|-tenyésztés) szarvasnyelv szarvasokoskodás szarvassuta (fn) szarvastehén (fn) szarvatlan (mn) szász (fn) szász (mn) Szászország (tnév) szászság (fn) szatellit (fn) szatellit hangsugárzó szatellita (fn) szatellitantenna szatellitrendszer szatén (fn) szatén hálóing szaténkarton (szatén|karton) szaténruha (szatén|ruha) szatír (fn) szatíra (fn) szatirikus (fn) szatirikus (mn) szatmári (fn) Szatmári Tiszahát Szatmári-síkság szatmárnémeti (mn) Szatmárnémeti (tnév) szatócs (fn) szatócsbolt (fn, szatócs|bolt) szatócsszellem (szatócs|szellem) szatócsüzlet (fn, szatócs|üzlet) szaturál (ige) szaturálás Szaturnusz (tnév) szatyor (fn) szattyán (fn) szattyánbőr (fn, szattyán|bőr) szattyánbőr csizma Szaúd-Arábia (tnév) szaúdi (mn) szauna (fn) szaunapark szaunázik (ige) Száva (tnév) szavaszavahihető (mn, szava|hihető) szavahihető ember szavahihetőség (fn) szavajárása (fn) szavajátszó (mn) szavakész (fn) szaval (ige) szavalás (fn) szavalat (fn) szavaló (fn) szavaló (foly mn in) szavalóest (fn, szavaló|est) szavalókórus (fn, szavaló|kórus) szavalóművész (fn, szavaló|művész) szavalóművészet (szavaló|művészet) szavalóverseny (fn, szavaló|verseny) szaván fog szavanna (fn) szavas (mn) szavát álló szavatartó (mn) szavatol (ige) szavatolás (fn) szavatolt (bef mn in) szavatolt (mn) szavatolt határidő szavatos (fn) szavatosság (fn) szavatossági (mn) szavatossági idő szavatossági okmány szavatosságú (mn) szavaz (ige) szavazás (fn) szavazási (mn) szavazásos (mn) szavazásra jogosult szavazat (fn) szavazat (ige) szavazatarány (fn, szavazat|arány) szavazategyenlőség (fn, szavazat|egyenlőség) szavazatgyűjtő (fn, szavazat|gyűjtő) szavazatgyűjtő (foly mn in, szavazat|gyűjtő) szavazati (mn) szavazati jog szavazatszám (fn, szavazat|szám) szavazatszámlálás (fn, szavazat|számlálás) szavazatszámláló (fn, szavazat|számláló) szavazatszámláló (foly mn in, szavazat|számláló) szavazatszedés (szavazat|szedés) szavazatszedő (fn, szavazat|szedő) szavazatszedő (foly mn in, szavazat|szedő) szavazatszedő (mn, szavazat|szedő) szavazatszedő bizottság szavazattöbbség (fn, szavazat|többség) szavazhat (ige) szavazó (fn) szavazó (foly mn in) szavazóbázis (fn, szavazó|bázis) szavazóbíró (fn, szavazó|bíró) szavazócédula (fn, szavazó|cédula) szavazófülke (fn, szavazó|fülke) szavazógép (fn, szavazó|gép) szavazóhelyiség (fn, szavazó|helyiség) szavazói (mn) szavazókerület (fn, szavazó|kerület) szavazókör (fn, szavazó|kör) szavazólap (fn, szavazó|lap) szavazólista (fn, szavazó|lista) szavazópolgár (fn, szavazó|polgár) szavazótábor (fn, szavazó|tábor) szavazóurna (fn, szavazó|urna) szavaztat (ige) szavú (mn) szaxofon (fn) szaxofonos (mn) szaxofonoz (ige) száz (szn) száz darab száz- és százezrek száz esztendeje száz forintos száz kilométeres száz meg száz száz méter száz négyzetméteres száz százalék száz százalékig század (fn) század (szn) század eleje század eleji század fordulója századannyi (szn, század|annyi) századbeli (mn) századelő (fn) századév (fn, század|év) századforduló (fn, század|forduló) századforduló (foly mn in, század|forduló) századforduló (mn, század|forduló) századfordulós (mn) századi (mn) századik (szn) századírnok (fn, század|írnok) századmagával százados (fn) százados fa százados úr századosi rendfokozat századparancsnok (fn, század|parancsnok) századrész (fn, század|rész) századvég (fn, század|vég) századvégi (mn, század|végi) százakra menő százalék (fn) százalékár (fn, százalék|ár) százalékarány (fn, százalék|arány) százalékérték (fn, százalék|érték) százalékláb (százalék|láb) százaléknyi (mn) százalékos (mn) százalékos arány százalékos teljesítménynövekedés százalékosan (hsz) százalékpont (fn, százalék|pont) százalékpontos (mn) százalékszám (fn, százalék|szám) százalékszámítás (fn, százalék|számítás) százan (hsz) százanként (hsz) százannyi (nm, száz|annyi) százas (fn) százas (mn) százas csomag százas égő százas izzó százas szeg százdollárnyi (száz|dollárnyi) százdolláros (fn, száz|dolláros) százdolláros (mn, száz|dolláros) száz-egynéhány (száz|-egynéhány) százévenként (hsz, száz|évenként) százéves (mn) százezer (szn) százezer lírás százezres (mn) százezres nagyságrendű összeg százfajta (száz|fajta) százfelé (hsz, száz|féle) százféle (mn, száz|féle) százfelől (hsz, száz|felől) százfokos (mn) százfontnyi (száz|fontnyi) százforintos (fn, száz|forintos) százforintos (mn, száz|forintos) Százhalombatta (tnév) százhalombattai (mn) százharminc (szn, száz|harminc) százhatvan (szn) százhektáros (mn, száz|hektáros) százhetven (szn) százhetven oldalas százhúsz (szn) százhúsz főnyi százhúsz mérföldes százlábú (fn) százlépésnyi (száz|lépésnyi) százlevelű százméteres (mn) százméternyi (mn, száz|méternyi) százmilliárd (szn) százmilliárdos (mn) százmillió (szn) százmilliós (mn) száznegyven (szn) száznyolcvan (szn) százöt kilós százötven (szn) százötvenezer (szn) százötvenezer barrel olaj százrétű (mn) százrétű gyomor száz-száz száztíz (szn, száz|tíz) száztíz dolláros száztíz hektáros száztíz lapos százszámra (hsz) százszázaléknyi (100%-nyi, száz|százaléknyi) százszázalékos (100%-os, mn, száz|százalékos) százszázalékosan (hsz) százszor (hsz) százszor szebb százszoros (mn) százszorszép (fn, százszor|szép) százszorta (hsz) szcéna (fn) szcenárium (fn) szcenika (fn) szceníroz (ige) szcientológia (fn) szcintilláció (fn) szcintilláló anyag szcintillátor (fn) Szczecin (tnév) szeánsz (fn) szebb (mn) szebbé tétel szebben (hsz) szebbik (mn) szebbít (ige) szebbnél szebb Szebeni-havasok (fn) szecesszió (fn) szecesszionista elmélet szecessziós (mn) Széchényi Ferenc (tnév) Széchenyi István (tnév) Széchenyi lánchíd Széchenyi tér Széchenyi téri Széchenyi-díjas Széchenyihegy (Széchenyi|hegy) Széchenyi-hegy (Széchenyi|-hegy) széchenyihegyi (széchenyi|hegyi) Széchenyi-hegyi (Széchenyi|-hegyi) Szécsény (tnév) szecska (fn) szecskavágó (fn, szecska|vágó) szecskavágó (foly mn in, szecska|vágó) szecskavágó gép szecskáz (ige) Szecsuan (tnév) szed (ige) szedál (ige) szedatívum (fn) szedeget (ige) szédeleg (ige) szédelgés (fn) szédelgő (fn) szédelgő (foly mn in) szédelgő (mn) szédelgős szedelődzködik (szedelőzködik, ige) szeder (fn) szederbokor (fn, szeder|bokor) szedercsíra (fn, szeder|csíra) szederfa (fn, szeder|fa) szederinda (fn, szeder|inda) szederjes (mn) szederjes bőrű szedés (fn) szedésforma (szedés|forma) szedéshiba (szedés|hiba) szedési hiba szedésminta (fn, szedés|minta) szedéstükör (szedés|tükör) szedetlen (mn) szedetlen gyümölcsfa szedett (bef mn in) szedett (mn) szedett-vedett (mn) szedett-vedett portéka szedhet (ige) szedimentáció (fn) szedimentálás (fn) szedimentkőzet szédít (ige) szédítő (foly mn in) szédítő (mn) szédítő magasság szédítő mélységű szedő (fn) szedő (foly mn in) szedőállvány (szedő|állvány) szedődeszka (szedő|deszka) szedőgép (fn, szedő|gép) szedőhajó (szedő|hajó) szedőhelyiség (szedő|helyiség) szedőkanál (szedő|kanál) szedőszekrény (fn, szedő|szekrény) szedőterem (fn, szedő|terem) szedővas (fn, szedő|vas) szedres (fn) szedres (mn) szedreskert szedrezik szedtevette (mn) szedtevettéz (ige) szédül (ige) szédülés (fn) szédület (fn) szédületes (mn) szédülős (mn) széf (fn) szefárd zsidó szeg (szög, fn) szeg (ige) szegbelövés (szögbelövés, fn, szeg|belövés) szegdel (ige) szegecs (fn) szegecsalátét (szegecs|alátét) szegecscsaplyuk (szegecs|csaplyuk) szegecsel (ige) szegecselés (fn) szegecselő szegecselőgép (szegecselő|gép) szegecshúzó (szegecs|húzó) szegecskötés (szegecs|kötés) szegecssor (szegecs|sor) szegecsvarrat (szegecs|varrat) Szeged (tnév) szegedés szegedi (fn) szegedi (mn) szegedi paprika Szegedi Szabadtéri Játékok Szeged-térkép (Szeged|-térkép) szegel (szögel, ige) szegély (fn) szegélycserép (szegély|cserép) szegélydísz (fn, szegély|dísz) szegélyez (ige) szegélyfa (szegély|fa) szegélykő (fn, szegély|kő) szegélyléc (fn, szegély|léc) szegélynövény (szegély|növény) szegélyű (mn) szegélyűek szegélyzátony (szegély|zátony) szegélyzsinór (szegély|zsinór) szegény (fn) szegény (mn) szegény árva szegény család szegény ember szegény legény szegény ördög szegény paraszt szegény sorsú szegényadó (fn, szegény|adó) szegényedik (ige) szegények püspöke szegényember (fn, szegény|ember) szegényen (hsz) szegényes (mn) szegényes külsejű szegényes motyó szegényház (fn, szegény|ház) szegényít (ige) szegényjogon perel szegényke (fn) szegénylegény (fn, szegény|legény) szegénynegyed (fn, szegény|negyed) szegényparaszt (fn, szegény|paraszt) szegényparasztság (fn, szegény|parasztság) szegényparaszttömegek szegénység (fn) szegénységi (mn) szegénysor (fn, szegény|sor) szegényszag (fn, szegény|szag) szegényül (ige) szeges (mn) szegés (szöges, fn) szegesdrót (szögesdrót, fn) szegetlen (mn) szegett szőnyeg szegez (szögez, ige) szegezés (fn) szegeződik (ige) szegfej (szeg|fej) szegfúró (szeg|fúró) szegfű (fn, szeg|fű) szegfűbogyó (szegfű|bogyó) szegfűbors (fn, szegfű|bors) szegfűcsokor (fn, szegfű|csokor) szegfűfélék szegfűgomba (fn, szegfű|gomba) szegfűkörte (szegfű|körte) szegfűszeg (fn, szegfű|szeg) szeghalmi (mn) Szeghalom (tnév) szeghúzó (fn, szeg|húzó) szegik szegkovács (fn, szeg|kovács) szeglet (szöglet, fn) szegletes (mn) szegletkő (fn, szeglet|kő) szegletvas (szeglet|vas) szeglyuk (szeg|lyuk) szeg-lyuk szegmens (fn) szegmentáció (fn) szegmentál (ige) szegmentálás (fn) szegmentum (fn) szegő (foly mn in) szegődik (ige) szegődmény (fn) szegődményes (fn) szegődtet (ige) szegőléc (szegő|léc) szegőöltés (szegő|öltés) szegőpánt (szegő|pánt) szegőszalag (szegő|szalag) szegre (szögre) szegregáció (fn) szegregált szegről végre szegről-végről (hsz) szegül (ige) szegy (fn) szegycsont (fn, szegy|csont) szégye szégyell (ige) szégyellnivaló (fn) szégyellnivaló (mn) szégyen (fn) szégyenbe hozás szégyenbélyeg (fn, szégyen|bélyeg) szégyenben marad szégyenel (ige) szégyenérzés (fn, szégyen|érzés) szégyenérzet (fn, szégyen|érzet) szégyenfa (fn, szégyen|fa) szégyenfolt (fn, szégyen|folt) szégyenkedik (ige) szégyenkezés (fn) szégyenkezik (ige) szégyenkő (szégyen|kő) szégyenlet (fn) szégyenletében (fn, szégyenlet|ében) szégyenletes (mn) szégyenletes vereség szégyenlős (mn) szégyenlősködik (ige) szégyenoszlop (fn, szégyen|oszlop) szégyenpad (fn, szégyen|pad) szégyenpír (fn, szégyen|pír) szégyenszemre (hsz, szégyen|szemre) szégyent vall szégyentelen (mn) szégyenteljes (mn) szegyhús (fn, szegy|hús) szeizmikus (mn) szeizmikus kutatások szeizmográf (fn) szeizmogram (fn) széjjel (ik) széjjel- (ik) széjjelebb (hsz) széjjelfut (ige) széjjelhány (ige) széjjelhord széjjelmegy (ige) széjjelnéz (ige) széjjelnyílik (ige) széjjeloszlik széjjeloszt széjjelreped széjjelszakít széjjeltép (ige) széjjelugrik széjjelver (ige) szejm (fn) szék (fn) székács (szék|ács) szekál (ige) székálló (mn, szék|álló) szekáns (fn) szekáns (mn) szekatúra (fn) szekció (fn) szekcióülés (fn, szekció|ülés) székel (ige) székely (fn) székely (mn) Székely (tnév) székely ballada székely falu székely kapu székely szőttes Székelyföld (fn, székely|föld) székelyföldi (mn) székelygulyás (fn, székely|gulyás) székelykáposzta (fn, székely|káposzta) székelység (fn) szekér (fn) szekerce (fn) szekérderék (fn, szekér|derék) szekeres (fn) szekeres (mn) szekeres béres szekerész (fn) szekerez (ige) szekerezik (ige) szekérfuvar (szekér|fuvar) szekérkas szekérkenő szekérkenőcs (szekér|kenőcs) szekéroldal (fn, szekér|oldal) szekérrakomány (fn, szekér|rakomány) szekérrúd (fn, szekér|rúd) szekérsor (fn, szekér|sor) szekértábor (fn, szekér|tábor) szekértáborosodás szekértábor-politizálás szekértoló (fn) szekérút (fn, szekér|út) szekérvár (fn, szekér|vár) székesegyház (fn, székes|egyház) Székesfehérvár (tnév) székesfehérvári (fn) székesfőváros (fn) székfoglaló (fn, szék|foglaló) székfoglaló (foly mn in, szék|foglaló) székfoglaló (mn, szék|foglaló) székfoglaló beszéd székfű (fn, szék|fű) székhát (szék|hát) székház (fn, szék|ház) székházavatás (szék|házavatás) székházügy (fn, székház|ügy) székhely (fn, szék|hely) székhelyű (mn) széki (mn) székicsér (fn) székifű (fn) székinger (szék|inger) szekíroz (ige) székláb (fn, szék|láb) széklet (fn) széklethányás szekréció (fn) szekréciós mirigy székrekedés (fn) szekrény (fn) szekrényágy (szekrény|ágy) szekrényajtó (fn, szekrény|ajtó) szekrényfal (szekrény|fal) szekrényfiók (fn, szekrény|fiók) szekrényke (fn) szekrénynyitás (szekrény|nyitás) szekrénypolc (fn, szekrény|polc) szekrényrekesz (szekrény|rekesz) szekrénysor (fn, szekrény|sor) szekrényugrás (fn, szekrény|ugrás) szekretárius (fn) szekreter (fn) szekrétum (fn) széksértés (szék|sértés) széksor (fn, szék|sor) Szekszárd (tnév) Szekszárd vidéke Szekszárd vidéki szekszárdi (fn) szekszárdi bikavér székszorulás (szék|szorulás) szekta (fn) széktakaró széktámla (fn, szék|támla) szektarianizmus (fn) szektariánus (mn) szektárius (fn) szektás (mn) szektás nézet szektaszellem (szekta|szellem) szektavezér szektor (fn) szektorhiba (szektor|hiba) szektorkezelés (szektor|kezelés) szektorsemlegesség (fn, szektor|semlegesség) székújítás (szék|újítás) szekularizáció (fn) szekularizál (ige) szekularizált szekund (fn) szekunda (fn) szekundál (ige) szekundáns (fn) szekunder (mn) szekunder feszültség szekundum (fn) szekurit (fn) szekus (fn) székváros (fn, szék|város) szekvenál szekvencia (fn) szekvenciális kezelése szekvenciális olvasás szekvenciaspecifikus szel (ige) szél (fn) Szél alatti szigetek szél felőli oldal szél hajtotta motor szeladon (fn) szélakna (szél|akna) szélárnyék (fn, szél|árnyék) szélbal szélbarázda (fn, szél|barázda) szélcsatorna (fn, szél|csatorna) szélcsend (fn, szél|csend) szélcsendes öböl szélcsipke (szél|csipke) szeldel (ige) széldeszka (fn, szél|deszka) széldzseki (fn, szél|dzseki) szeldzsuk (fn) széle szeleburdi (mn) szeleburdi kölyök széled (ige) széledezik (ige) szelekció (fn) szelekciós (mn) szelekótya szelektál (ige) szelektálás (fn) szelektív (mn) szelektív gyűjtő szelektív hulladék szelektíven (hsz) szelektor (fn) szelel (ige) szelelő (fn) szelelőakna (szelelő|akna) szelelőlyuk (szelelőluk, fn, szelelő|lyuk) szelelőrosta (fn, szelelő|rosta) szelemen (fn) szelemenfa (fn, szelemen|fa) szelemengerenda (fn, szelemen|gerenda) szelén (fn) szelence (fn) szeléncella (szelén|cella) szélenergia (fn, szél|energia) szelep (fn) szelepfészek (fn, szelep|fészek) szelepgumi (szelep|gumi) szelepház (fn, szelep|ház) szelepkészlet (szelep|készlet) szelepleszorító anya szeleprugó (szelep|rugó) szelepsapka (szelep|sapka) szeleptányér (szelep|tányér) szelepvezérlés (fn, szelep|vezérlés) szélerózió (fn, szél|erózió) szélerőmű (fn, szél|erőmű) szélerősség (fn, szél|erősség) szélerősségmérő (szél|erősségmérő) szeles (mn) széles (mn) széles folyosó széles jókedvében széles körben ismert széles körű (hsz) széles körű bővíthetőség széles nyomtávú széles skálájú széles skálán állítható széles skálán mozog szélesbedik (ige) szélesbít (ige) szélesebben (hsz) szélesedik (ige) szélesen (hsz) szélesít (ige) szélesítés (fn) szeleskedik (ige) széleskörű (mn) széleskörűen (hsz) szélesmetélt szelesség (fn) szélesség (fn) szélességi (mn) szélességi fok szélességi kör szélességű (mn) szélesül (ige) szélesvásznú (mn, széles|vásznú) szélesvásznú film szélesvásznú mozi széleszt (ige) szelet (fn) szelet (ige) szeletel (ige) szeletelőkés (fn) szeletelt bacon szeletelt sajt szeleverdi (mn) szélez (ige) szélezőfűrész szélfogó (fn, szél|fogó) szélfogó (foly mn in, szél|fogó) szélfútta (mn) szélfúvás (fn, szél|fúvás) szélfű (fn, szél|fű) szélgenerátor (szél|generátor) szélgép (fn, szél|gép) szélgörcs (fn, szél|görcs) szélhámia szélhámos (fn) szélhámos (mn) szélhámoskodik (ige) szélhámosság (fn) szélházi (mn) szélhűdés (fn, szél|hűdés) széli (mn) szelíd (mn) szelíd természetű szelíden (hsz) szelídgesztenye (fn) szelídgesztenyefa (fn, szelídgesztenye|fa) szelídít (ige) szelídíthetetlen (mn) szelídíthető Szelidi-tó szelídítő (fn) szelídítő (foly mn in) szelídség (fn) szelídül (ige) Szelim (fn) szelindek (fn) szélirány (fn, szél|irány) szélirányváltozás (szél|irányváltozás) széljárás (fn, szél|járás) széljárta (fn, szél|járta) széljárta (mn, szél|járta) széljegyzet (fn, szél|jegyzet) szélkakas (fn, szél|kakas) szélkelep (fn, szél|kelep) szélkerék (fn, szél|kerék) szélkiáltó szelkup Széll (tnév) szélláda (fn, szél|láda) széllelbélelt (fn, széllel|bélelt) széllelbélelt (mn, széllel|bélelt) szellem (fn) szellemdús (mn) szellemes (mn) szellemesen (hsz) szellemeskedik (ige) szellemesség (fn) szellemi (mn) szellemi alkat szellemi áramlat szellemi dolgozó szellemi irányzat szellemi kaland szellemi leépülés szellemi munka szellemi műhely szellemi örökség szellemi tőke szellemi tulajdon védelme szellemi vezér szellemidézés (fn, szellem|idézés) szellemileg (hsz) szellemi-politikai mozgalom szellemíró (fn, szellem|író) szellemiség (fn) szellemiségű (mn) szellemjárás (fn, szellem|járás) szellemkép (fn, szellem|kép) szellemoperett szellemóriás (fn, szellem|óriás) szellemtelen (mn) szellemtörténet (fn, szellem|történet) szellemtudomány (fn, szellem|tudomány) szellemű (mn) szelleműek szelleműzés (fn, szellem|űzés) szellemváros szellemvasút (fn, szellem|vasút) szellemvilág (fn, szellem|világ) szellent (ige) szellentyű (fn) szellentyűi (szellentyű|i) szellentyűje (szellentyű|je) szellet (fn) Széll-féle (Széll|-féle) széllovaglás (fn, szél|lovaglás) széllovas (mn) szellő (fn) szellőfúvás (szellő|fúvás) széllökés (fn, szél|lökés) szellőrózsa (fn, szellő|rózsa) szellős (mn) szellős ruházatú szellőzés (fn) szellőzetlen (mn) szellőzik (ige) szellőzködik (ige) szellőző (fn) szellőző (foly mn in) szellőzőakna (fn, szellőző|akna) szellőzőcsatorna (fn, szellőző|csatorna) szellőzőgép (szellőző|gép) szellőzőgépház (szellőző|gépház) szellőzőkémény (szellőző|kémény) szellőzőnyílás (fn, szellőző|nyílás) szellőztet (ige) szellőztetés (fn) szellőztető (fn) szellőztető (foly mn in) szellőztetőablak (szellőztető|ablak) szellőztetőberendezés (fn, szellőztető|berendezés) szélmalom (fn, szél|malom) szélmalomharc (fn, szélmalom|harc) szélmalomkerék (fn, szélmalom|kerék) szélmarta (mn) szélmentes (mn) szélmérő (fn, szél|mérő) szélmotor (fn, szél|motor) szélnek eresztés szelő (fn) szelő (foly mn in) szélpark szélrendszer (fn, szél|rendszer) szélroham (fn, szél|roham) szélrózsa (fn, szél|rózsa) szélről (hsz) szélsebes (mn, szél|sebes) szélsebesség (fn, szél|sebesség) szélső (mn) szélső érték szélső ház szélső oldal szélsőbal (mn, szélső|bal) szélsőbaloldali (mn) szélsőérték (fn) szélsőjáték (fn) szélsőjobb (fn) szélsőjobb (mn) szélsőjobboldal (fn) szélsőjobboldali (mn) szélsőjobbos (mn) szélsőség (fn) szélsőséges (mn) szélsőséges éghajlatú szélsőségesen (hsz) szélsőségesség (fn) széltében (hsz) széltében és hosszában széltében-hosszában széltére szélterelő széltoló (fn) szélturbina (fn, szél|turbina) szélű (mn) szélűek szélütés (fn, szél|ütés) szélütött (bef mn in) szélütött (mn) szélütött beteg szélvédett (bef mn in, szél|védett) szélvédett (mn, szél|védett) szélvédő (fn, szél|védő) szélvédő (foly mn in, szél|védő) szélvédő burkolat szélvédő üveg szélvédőmosó szélvédőmosó folyadék szelvény (fn) szelvényfüzet (szelvény|füzet) szelvényrajz (szelvény|rajz) szelvényvas (szelvény|vas) szélvész (fn, szél|vész) szélvészsebességű (szélvész|sebességű) szélvihar (fn, szél|vihar) szélzsák (fn, szél|zsák) szem (fn) szem elől téveszt szem előtt tartás szem- és fültanú szem mozgásával vezérel szemafor (fn) szemaforhíd (fn, szemafor|híd) szemantika (fn) szemantikai (mn) szemantikus kereső szemárpa (szem|árpa) szembaj (fn, szem|baj) szembajos szembe (hsz) szembe (ik) szembe- (ik) szembe találjuk magunkat szembeáll (ige) szembeállít (ige) szembeállítás (fn, szem|beállítás) szembecsukva szembedicsér (ige) szembefordul (ige, szembe|fordul) szembefordulás (fn, szembe|fordulás) szembehelyez (ige, szembe|helyez) szembehelyezkedik (ige) szembejön (ige) szembejövő (fn) szembekerül (ige) szembeköp (ige) szembekötősdi (fn) szembemisézés szemben (hsz) szemben (nu) szemben áll szemben fekvő szemben lakik szemben ül szemben van szembenállás (fn) szembenálló (mn) szembenéz (ige) szembenézés (fn) szembeni (mn) szembeötlik (ige) szembeötlő (foly mn in) szemberánc (fn) szembesít (ige) szembesítés (fn) szembesül (ige) szembesülés (fn) szembesülhet (ige) szembeszáll (ige, szembe|száll) szembeszéd (szem|beszéd) szembeszegez (ige) szembeszegül (ige) szembeszökő (fn) szembeszökő (foly mn in) szembeszökőbb szembetalál (ige) szembetalálkozik (ige) szembetegség (fn, szem|betegség) szembetűnik (ige) szembetűnő (fn) szembetűnő (foly mn in) szembetűnő (mn) szembetűnően (hsz) szembogár (fn, szem|bogár) szemből (hsz) szemceruza (fn, szem|ceruza) szemcse (fn) szemcsefinomság (szemcse|finomság) szemcsenagyság (fn, szemcse|nagyság) szemcsepegtető (szem|csepegtető) szemcsepp (fn, szem|csepp) szemcseppek szemcseppentő (fn, szem|cseppentő) szemcsés (mn) szemcsés mészkő szemcséz (ige) szeme szeme fénye szemébe szemel (ige) szemelget (ige) szemellenző (fn, szem|ellenző) szemellenzős (mn) szemelt (bef mn in) szemelt (mn) szemelt rizling szemelvény (fn) szemelvényes (mn) személy (fn) személy szerinti megbízatás személyautó (fn, személy|autó) személyautó-vezető személyazonosító (foly mn in) személyazonosító jel személyazonosság (fn, személy|azonosság) személyazonossági (mn) személyazonossági igazolvány személycsere (fn, személy|csere) személydíjszabás (személy|díjszabás) személyenként (hsz) személyes (mn) személyes adat személyes felelősség személyes hangvételű személyes használat személyes inzultus személyes kapcsolat személyes kézbesítés személyes névmás személyes szabadság személyes tapasztalatok szerzése személyesen (hsz) személyeskedés (fn) személyeskedik (ige) személyeskedő (mn) személyesség (fn) személyfelvonó (fn, személy|felvonó) személyforgalom (fn, személy|forgalom) személygépkocsi (fn, személy|gépkocsi) személygépkocsi-forgalom személygépkocsi-karosszéria (személygépkocsi|-karosszéria) személyhajó (fn, személy|hajó) személyhajózás (fn, személy|hajózás) személyi (mn) személyi adatok személyi adó személyi állomány személyi azonosító kód személyi biztonság személyi felelősség személyi hiba személyi hír személyi hitel személyi hívó személyi igazolvány személyi iratok személyi jövedelem személyi jövedelemadó személyi jövedelemadó-bevallás személyi jövedelemadó-előleg személyi kultusz személyi lap személyi méltóság személyi pótlék személyi szabadság személyi szám személyi számítógép személyi titkár személyi tulajdon személyi változás személyiség (fn) személyiségfejlődés (fn, személyiség|fejlődés) személyiségfejlődés-modell személyiségi (mn) személyiségjegy (fn, személyiség|jegy) személyiség-lélektan személyiségpszichológus (személyiség|pszichológus) személyiségű (mn) személyiségváltozás személyiségzavar (fn, személyiség|zavar) személyjel (fn, személy|jel) személykocsi (fn, személy|kocsi) személyleírás (fn, személy|leírás) személymérleg (személy|mérleg) személynév (fn, személy|név) személynévi (mn) személynévmás (személy|névmás) személynök (fn) személypályaudvar (fn, személy|pályaudvar) személypoggyász (személy|poggyász) személyrag (fn, személy|rag) személyragos (mn) személyragozás (fn, személy|ragozás) személyre szabható személyre szabható felhasználói felület személyre szabott személyre szabott kártevő személysérüléses baleset személyszállítás (fn, személy|szállítás) személyszállítási (mn) személyszállító (fn, személy|szállító) személyszállító (foly mn in, személy|szállító) személyszállító (mn, személy|szállító) személytelen (mn) személytelenség (fn) személyű (mn) személyügyi (mn) személyválogatás (fn, személy|válogatás) személyvédelem (fn, személy|védelem) személyvonat (fn, személy|vonat) személyzet (fn) személyzeti (mn) személyzeti jegy személyzetis (fn) személyzetis (mn) szemenként (hsz) szemenszedett (mn) szemenszedett hazugság Szemere (tnév) szemére hányja szemereg (ige) Szemere-kormány (Szemere|-kormány) szemérem (fn, szem|érem) szemérem elleni vétség szeméremajak (fn, szemérem|ajak) szeméremcsont (fn, szemérem|csont) szeméremdomb (fn, szemérem|domb) szeméremöv (szemérem|öv) szeméremrés (fn, szemérem|rés) szeméremsértés (fn, szemérem|sértés) szeméremsértő (foly mn in, szemérem|sértő) szeméremsértő (mn, szemérem|sértő) szeméremtest (fn, szemérem|test) szemerkél (ige) szemérmes (mn) szemérmesen (hsz) szemérmeskedik (ige) szemérmesség (fn) szemérmetes (mn) szemérmetlen (mn) szemérmetlenkedik (ige) szemérmetlenül (hsz) szemernyi (mn) szemérzékenység (szem|érzékenység) szemes (fn) szemes (mn) szemes ábra szemes kávé szemes termény szemesedik (ige) szemestakarmány (fn) szeme-szája eláll szemész (fn) szemész szakorvos szemészet (fn) szemészeti (mn) szemészeti klinika szemészorvos (mn) szemeszter (fn) szemét (fn, szem|ét) szemét (mn, szem|ét) szemét alak szemet gyönyörködtető szemet huny szemét népség szemet szemért szemet szúr szemet vetett rá szemétbánya (fn, szemét|bánya) szemétdíj (fn, szemét|díj) szemétdomb (fn, szemét|domb) szemétégető (fn) szemétégető (foly mn in) szemetel (ige) szemetes (fn) szemetes (mn) szemetes kosár szemeteskocsi (fn) szemeteskonténer szemeteskuka (fn) szemetesláda (fn) szemetesvödör (fn) szemeteszsák szemétfuvarozás (szemét|fuvarozás) szemétgödör (fn, szemét|gödör) szemétgyűjtő (fn, szemét|gyűjtő) szemétgyűjtő (foly mn in, szemét|gyűjtő) szemétgyűjtő kocsi szeméthal (fn, szemét|hal) szeméthulladék (szemét|hulladék) szemétkedik (ige) szemétkezelés (fn, szemét|kezelés) szemétkosár (fn, szemét|kosár) szemétláda (fn, szemét|láda) szemétlapát (fn, szemét|lapát) szemétledobó (fn) szemétledobó (foly mn in) szemétledobó (mn) szemétledobó akna szemétlerakó (fn) szemétlerakó (foly mn in) szemétlerakó (mn) szemétlerakó hely szemétpénz (szemét|pénz) szemétség (fn) szemétszállítás (fn, szemét|szállítás) szemétszállítási (mn) szemétszállítási díj szeméttároló (foly mn in) szeméttelep (fn, szemét|telep) szemétvödör (fn, szemét|vödör) szemez (ige) szemezget (ige) szemfedél (szemfödél, fn, szem|fedél) szemfedő (fn, szem|fedő) szemfedő (foly mn in, szem|fedő) szemfelszedés szemfelszedő tű szemfenék (fn, szem|fenék) szemfény (fn, szem|fény) szemfényvesztés (fn) szemfényvesztő (fn) szemfesték (fn, szem|festék) szemfog (fn, szem|fog) szemforgatás (fn, szem|forgatás) szemforgató (fn, szem|forgató) szemforgató (foly mn in, szem|forgató) szemforgató viselkedés szemfül (szem|fül) szemfüles (mn) szemgolyó (fn, szem|golyó) szemgödör (fn, szem|gödör) szemhatár (fn, szem|határ) szemhéj (fn, szem|héj) szemhéjtus szemhunyás (fn) szemhunyorítás (fn, szem|hunyorítás) szemhunyorítás nélkül szemideg (fn, szem|ideg) szemidegsorvadás (fn, szemideg|sorvadás) szeminarista (fn) szeminárium (fn) szemináriumvezető (fn, szeminárium|vezető) szemiotika (fn) szemiotikai (mn) szemita (fn) szemita (mn) szemizom (fn, szem|izom) szemjáték (fn, szem|játék) szemkápráztató (foly mn in) szemkápráztató (mn) szemkenőcs (szem|kenőcs) szemképződés szemklinika (fn, szem|klinika) szemkontaktus szemközt (hsz) szemközt ülnek szemközti (mn) szemlátomást (hsz) szemle (fn) szemlebizottság (fn, szemle|bizottság) szemleíró (fn, szem|leíró) szemleív (szemle|ív) szemlél (ige) szemlélet (fn) szemléletes (mn) szemléletesen (hsz) szemléletesség (fn) szemléleti (mn) szemléletmód (fn, szemlélet|mód) szemléletű (mn) szemléletváltás (fn, szemlélet|váltás) szemléletváltozás (fn, szemlélet|változás) szemlélhet (ige) szemlélő (fn) szemlélő (foly mn in) szemlélődés (fn) szemlélődik (ige) szemléltet (ige) szemléltetés (fn) szemléltető (foly mn in) szemléltető (mn) szemléltető ábra szemléltető oktatás szemléltető szöveg szemléltetőanyag szemléltetőeszköz (szemléltető|eszköz) szemlencse (fn, szem|lencse) szemlesütve (hsz) szemlész (fn) szemleút (fn, szemle|út) szemmel szemmel látható szemmel tart szemmel tartás szemmel verés szemmérték (fn, szem|mérték) szemmozgató ideg szemnagyság (fn, szem|nagyság) szemorvos (fn, szem|orvos) szemorvos (mn, szem|orvos) szemők szemölcs (fn) szemöldök (fn) szemöldökceruza (fn, szemöldök|ceruza) szemöldökfa (fn, szemöldök|fa) szemöldökív (fn, szemöldök|ív) szemöldökpárkány (fn, szemöldök|párkány) szempár (fn, szem|pár) szempilla (fn, szem|pilla) szempillafesték (fn, szempilla|festék) szempillantás (fn, szem|pillantás) szempont (fn, szem|pont) szempontrendszer (fn, szem|pontrendszer) szempontú (mn) szemránckrém szemre szemreszemrebbenés (fn) szemrebbenés nélkül szemre-főre szemrehányás (fn) szemrehányó (mn) szemrehányó hangú szemrehányóan (hsz) szemrés (fn, szem|rés) szemrevaló (mn) szemrevételez (ige) szemrontó (fn, szem|rontó) szemrontó (foly mn in, szem|rontó) szemrontó (mn, szem|rontó) szemsebészet (szem|sebészet) szemsugár (fn, szem|sugár) szemszög (fn, szem|szög) szemszőr (szem|szőr) szemtanú (fn, szem|tanú) szemtanú (mn, szem|tanú) szemtávolság (szem|távolság) szemtelen (mn) szemtelen fráter szemtelenkedik (ige) szemtelenség (fn) szemtelenül (hsz) szemtengely (szem|tengely) szemtengelyferdülés (fn, szemtengely|ferdülés) szemtermés (fn, szem|termés) szemtől szembe kerülnek szemtől szemben áll szemtükör (fn, szem|tükör) szemű (mn) szemügyre (hsz) szemügyre vesz szemügyre vétel szemünk fénye szemüreg (fn, szem|üreg) szemüveg (fn, szem|üveg) szemüveges (mn) szemüvegkeret (fn, szemüveg|keret) szemüveglencse (fn, szemüveg|lencse) szemüvegtok (fn, szemüveg|tok) szemüvegtörlő (szemüveg|törlő) szemvédő (fn, szem|védő) szemveszteség (fn, szem|veszteség) szemvidító (foly mn in) szemvidító látvány szemvillanás (fn, szem|villanás) szemvíz (fn, szem|víz) szemvizsgálat (fn, szem|vizsgálat) szemzés (fn) szemzőkés (fn) szemzug (fn, szem|zug) szén (fn) szén izzószál széna (fn) szénabetakarítás (fn, széna|betakarítás) szénaboglya (fn, széna|boglya) szénadagoló csúszda szénagyűjtés (fn, széna|gyűjtés) szénahordás (széna|hordás) szénaillat (fn, széna|illat) szénakaszálás (fn, széna|kaszálás) szénakazal (fn, széna|kazal) szénaláz (fn, széna|láz) szénanátha (fn, széna|nátha) szénapadlás (fn, széna|padlás) szénapajta (fn, széna|pajta) szénaprés (széna|prés) szénarács (széna|rács) szénás (mn) szénaszag (fn, széna|szag) szénaszárítás (széna|szárítás) szénásszekér (fn) szénát gyűjt szénatakarmány (széna|takarmány) szénatartó padlás szénatermés (fn, széna|termés) szénatom (fn, szén|atom) szenátor (fn) szenátori (mn) szenátus (fn) szenátusi (mn) szénázik (ige) szénázs szénbánya (fn, szén|bánya) szénbányász (fn, szén|bányász) szénbányászat (fn, szén|bányászat) szénboksa (szén|boksa) szénbrikett (szén|brikett) széncinege (fn, szén|cinege) széncinke (fn, szén|cinke) Szenczi Molnár Albert széncsoport (szén|csoport) széncsúcs (szén|csúcs) széncsúszda (szén|csúszda) szende (mn) szender (fn) szenderedik (ige) szendereg (ige) szendergés (fn) szenderít (ige) szenderül (ige) széndioxid (fn, szén|dioxid) szén-dioxid (szén|-dioxid) szén-dioxid-csapda szén-dioxid-kibocsátási kvóta szén-dioxid-mérgezés (szén-dioxid|-mérgezés) szendvics (fn) szendvicsember (fn, szendvics|ember) szendvicsestál (fn) szendvicsszerkezet (fn, szendvics|szerkezet) Szenegál (tnév) szenegáli (fn) Szenegáli Köztársaság szénégetés (fn, szén|égetés) szénégető (fn) szénégető (foly mn in) szénégető hely szenel (ige) szénelektród (szén|elektród) szenelőhely szenes (fn) szenes (mn) szenesedik (ige) szenesember (fn) szenesít (ige) szeneskamra (fn) szeneskanna (fn) szeneskocsi (fn) szenesláda (fn) szeneslapát (fn, szenes|lapát) szenesvödör (fn) szeneszsák (fn) szénfal (fn, szén|fal) szénfejtés (fn, szén|fejtés) szénfekete (mn, szén|fekete) szénfelhasználás (fn, szén|felhasználás) szénfűtés (fn, szén|fűtés) szénfűtéses (mn) széngáz (fn, szén|gáz) széngázmérgezés (széngáz|mérgezés) széngyalu (szén|gyalu) szénhidrát (fn, szén|hidrát) szénhidrát-anyagcsere szénhidráttartalom (fn, szénhidrát|tartalom) szénhidrogén (fn, szén|hidrogén) szénhidrogéngáz (szénhidrogén|gáz) szénhidrogén-kutatás (szénhidrogén|-kutatás) szénhidrogén-vegyészet szénhidrogén-vegyület (szénhidrogén|-vegyület) szénhulladék (szén|hulladék) szenilis (mn) szenilitás (fn) szenior (fn) szenior (mn) szénipari tröszt szenít (ige) szénkátrány (fn, szén|kátrány) szénkefe (fn, szén|kefe) szénkémia (szén|kémia) szénkéneg (fn, szén|kéneg) szénkénegez (ige) szénkészlet (fn, szén|készlet) szénkiutalás (szén|kiutalás) szénlánc (fn, szén|lánc) szénlelőhely (fn, szén|lelőhely) szénmedence (fn, szén|medence) szénmező (fn, szén|mező) szén-monoxid szén-monoxid- és gázérzékelő szén-monoxid-kiáramlás (szén-monoxid|-kiáramlás) szén-monoxid-koncentráció (szén-monoxid|-koncentráció) szén-monoxid-vészjelző szénmosó (fn, szén|mosó) szenna (fn) szennalevél (fn, szenna|levél) szénosztályozó rosta szénpala (szén|pala) szénpálca (fn, szén|pálca) szénpor (fn, szén|por) szénporrobbanás (fn, szénpor|robbanás) szénportüzelés (szénpor|tüzelés) szénrajz (fn, szén|rajz) szénrúd (fn, szén|rúd) szénsalak (szén|salak) szénsav (fn, szén|sav) szénsavas (mn) szénsavas forrás szénsavjég (szénsav|jég) szénsavmentes szénsavmentes ásványvíz szénsavpatron (szénsav|patron) szénszál (fn, szén|szál) szénszálas izzó szénszállító akna szénszállító gőzös szénszünet (fn, szén|szünet) szénszűrő (fn, szén|szűrő) szent (fn) szent (mn) Szent Adalbert püspök Szent Anna-tó Szent Benedek-rend Szent Bertalan-éj Szent Cirill és Metód szent életű Szent Erzsébet Szent Gellért Szent Gotthárd-hágó Szent György Szent Györggyel Szent György-hegy Szent György-nap Szent György-napi szent igaz Szent Ilona Szent Imre herceg Szent Imre Kórház Szent István (tnév) Szent István Szent István körút Szent István körúti Szent István-bazilika Szent István-i Szent István-nap Szent Iván-éj Szent Iván-éji Szent Iván-éji álom Szent János apostol Szent János Kórház és Rendelőintézet szent János kórház és rendelőintézeti Szent Jobb Szent József szent karácsony éje Szent Korona Szent Korona-tan Szent Lőrinc-folyó Szent Lukács Szent Margit Szent Mária-Magdolna Szent Mihály lova szent őrület Szent Pál apostol Szent Péter apostol Szent Péter-freskó Szent Péter-templom Szent Szövetség Szent Szűz szent tehén széntabletta (fn, szén|tabletta) szentáldozás (fn, szent|áldozás) széntartalom (fn, szén|tartalom) Szentatya szentatya (fn, szent|atya) szentbeszéd (fn, szent|beszéd) szentegyház (fn, szent|egyház) szentel (ige) szentelés (fn) szentelhet (ige) szentelmény (fn) szentelőd (ige, szent|előd) szentelt (bef mn in) szentelt (mn) szentelt barka szenteltvíz (fn, szentelt|víz) szenteltvíztartó (fn) szentély (fn) szentencia (fn) szentenciáz (ige) szentenciázik (ige) szentenciózus (fn) Szentendre (tnév) szentendrei (fn) Szentendrei-Duna Szentendrei-sziget széntermelés (fn, szén|termelés) szentes (fn) szentes (mn) Szentes (tnév) szentesi (mn) szentesít (ige) szentesítés (fn) szenteskedik (ige) szenteste (fn, szent|este) szenteste (hsz, szent|este) szén-tetraklorid szentév (fn, szent|év) szentfazék (fn, szent|fazék) Szentföld (fn, szent|föld) szentföldi (mn, szent|földi) Szentgallen (tnév) Szentgotthárd (tnév) szentgotthárdi (mn) Szent-Györgyi (tnév) szentháromság (fn) Szentháromság (tnév) Szentháromság-templom (Szentháromság|-templom) szentheverdelnap (szent|heverdelnap) szentimentális (mn) szentimentalizmus (fn) szentírás (fn, szent|írás) Szentírás (tnév) szentjánosáldás (szent|jánosáldás) szentjánosbogár (fn, szentjános|bogár) szentjánoskenyér (fn, szentjános|kenyér) szentjánoskenyérfa (fn, szentjánoskenyér|fa) Szentjóbi Szabó László Szentjóbi Szabó-féle szentkenet (szent|kenet) szentkép (fn, szent|kép) Szentkirályszabadja (tnév) szentlecke (fn, szent|lecke) Szentlélek szentlélek (fn, szent|lélek) Szentlélek (tnév) szentmise (fn, szent|mise) szentostya (fn, szent|ostya) Szentpétervár (tnév) szentpétervári (mn) szentség (fn) szentségel (ige) szentséges (mn) szentségház (fn, szentség|ház) szentségimádás (fn, szentség|imádás) szentségmutató (fn, szentség|mutató) szentségtartó (fn, szentség|tartó) szentségtartó fülke szentségtartó szekrény szentségtelen (mn) szentségtörés (fn, szentség|törés) szentségtörő (fn, szentség|törő) szentségtörő (foly mn in, szentség|törő) szentségtörő (mn, szentség|törő) szentszék Szentszék (fn, szent|szék) szentszéki (mn) szentszéki nagykövet szentté avatás széntüzelés (fn, szén|tüzelés) széntüzelésű kályha szenül szénvasaló (szén|vasaló) szenved (ige) szenvedelem (fn) szenvedély (fn) szenvedélybeteg (fn, szenvedély|beteg) szenvedélybetegség (fn, szenvedély|betegség) szenvedélyes (mn) szenvedélyes gyűjtő szenvedélyes játékos szenvedélyesen (hsz) szenvedélytelen (mn) szenvedélytől mentes szenvedés (fn) szenvedhet (ige) szenvedhetetlen (mn) szenvedő (fn) szenvedő (foly mn in) szenvedő (mn) szenvedő alany szenvedő fél szenvedő ige szénvegyület (fn, szén|vegyület) szenveleg (ige) szenvelgő (foly mn in) szenvelgő (mn) szénvonó (fn, szén|vonó) szenvtelen (mn) szenzáció (fn) szenzációéhes (mn, szenzáció|éhes) szenzációhajhász (fn, szenzáció|hajhász) szenzációhajhászás (fn, szenzáció|hajhászás) szenzációs (mn) szenzibilis (mn) szenzibilitás (fn) szenzitív (mn) szenzitivitás (fn) szenzor (fn) szenzorméret szenzuális (mn) szenzualitás (fn) szenzualizmus (fn) szenny (fn) szennyáradat (fn, szenny|áradat) szennycímlap (szenny|címlap) szennycsatorna (fn, szenny|csatorna) szennyes (fn) szennyes (mn) szennyes lé szennyes nyelviség szennyes ruha szennyeskosár szennyesláda (fn, szennyes|láda) szennyeszsák (fn) szennyez (ige) szennyezés (fn) szennyezési (mn) szennyezettség (fn) szennyező anyagok szennyezőanyag (fn) szennyeződés (fn) szennyeződik (ige) szennyfogó szennyfolt (fn, szenny|folt) szennyirat (fn, szenny|irat) szennyirodalom (fn, szenny|irodalom) szennykupola (szenny|kupola) szennylap (fn, szenny|lap) szennyvíz (fn, szenny|víz) szennyvízátemelő szennyvízbírság (fn, szennyvíz|bírság) szennyvízcsatorna (fn, szennyvíz|csatorna) szennyvízderítés (szennyvíz|derítés) szennyvízderítő (fn, szennyvíz|derítő) szennyvízelvezetés (fn) szennyvízhálózat (fn, szenny|vízhálózat) szennyvíziszap (fn, szennyvíz|iszap) szennyvízkezelés (fn, szennyvíz|kezelés) szennyvízleeresztő cső szennyvízlevezető cső szennyvíztisztítás (fn, szenny|víztisztítás) szennyvíztisztító (fn, szennyvíz|tisztító) szennyvíztisztító berendezés szép (mn) szép alakú szép fekvésű szép formájú szép hangzású Szép Ilonka szép lassan szép öregkora van szép piros paprika szép szál ember szép számban szép szóval szép testű szép tiszta szép virágú szépanya (fn) szépapa (fn, szép|apa) szeparáció (fn) szeparál (ige) szeparálás (fn) szeparatista (fn) szeparatista törekvések szeparatizmus (fn) szeparátor (fn) szeparé (fn) szépasszony (fn) Szépasszonyvölgy (fn, Szépasszony|völgy) szépecske (fn) szépecskén (hsz) szepeg (ige) szepegő hangon szépeleg (ige) szépen (hsz) szépen hangzó szépen író szépérzék (fn, szép|érzék) szépérzés (fn, szép|érzés) szepesi (mn) szepességi (mn) szépészet (fn) szépfiú (fn) széphangzás (fn) széphistória (fn) szépia (fn) Szépilona szépírás (fn) szépírást tanul szépíró (fn, szép|író) szépíró (foly mn in, szép|író) szépirodalmi (mn) szépirodalom (fn, szép|irodalom) szépít (ige) szépítés (fn) szépítkezik (ige) szépítő (fn) szépítő (foly mn in) szépítőszer (fn, szépítő|szer) széplélek (fn, szép|lélek) szeplő (fn) szeplős (mn) szeplőtelen (szeplőtlen, mn) szeplőtlen (mn) szépművészet (fn) szépművészeti Szépművészeti Múzeum szépnem (fn, szép|nem) széppróza (fn, szép|próza) szépreményű (mn) szépreményű ifjú szépség (fn) szépségápolás (fn, szépség|ápolás) szépségdíjas (mn) szépséges (mn) szépségflastrom (fn, szépség|flastrom) szépségfolt (fn, szépség|folt) szépséghiba (fn, szépség|hiba) szépséghibás (mn) szépségideál (fn, szépség|ideál) szépségipar (fn, szépség|ipar) szépségkirálynő (fn, szépség|királynő) szépségszalon (fn, szépség|szalon) szépségtapasz (fn, szépség|tapasz) szépségű (mn) szépségverseny (fn, szépség|verseny) szépségverseny-eredmény (szépségverseny|-eredmény) szépszámú (mn) szépszerével (hsz) szépszerint szepszis (fn) szépszülők szept. (röv) széptan (fn) szeptember (fn) szeptember eleje szeptember eleji szeptember elseji szeptember havi szeptember vége szeptember végi szeptemberi (mn) szeptett (fn) széptevés (fn) széptevés (mn) szeptikus (mn) szeptikus tünetek szeptim (fn) széptudomány (fn) szépunoka (fn) szépül (ige) szer (fn) szér (fn) szeráf (fn) szeráfja (szeráf|ja) szeráj (fn) szerállásos épület szerb (fn) szerb (mn) szerb irodalom szerb nemzet szerb tánc szerb történelem szerbe-számba szerbe-számba vesz szerb-horvát szerb-horvát határ Szerbia (tnév) szerbiai (fn) szerbség (fn) szerbtövis (fn, szerb|tövis) szerbusz (fn, szer|busz) szerbusz (msz, szer|busz) szerda (fn) szerdai (fn) szerdai (mn) szerdék szerecsen (fn) szerecsen gyerek szerecsendió (fn, szerecsen|dió) szerecsenfánk (szerecsen|fánk) szerecsenmosdatás (fn) szeredás (fn) szerel (ige) szérel (ige) szerelde (fn) szerelék (fn) szerelékfal (szerelék|fal) szerelem (fn) szerelembeteg (szerelem|beteg) szerelemféltés (fn, szerelem|féltés) szerelemféltés (mn, szerelem|féltés) szerelemgyerek (szerelemgyermek, fn, szerelem|gyerek) szerelemittas (fn) szerelemre gyúlás szerelemre vágyó szerelés (fn) szerelés nélkül szerelési (mn) szerelme (fn, szer|elme) szerelmes (fn) szerelmes (mn) szerelmes levél szerelmes pillantás szerelmes vers szerelmesen (hsz) szerelmeskedik (ige) szerelmeslevél (fn) szerelmespár (fn, szerelmes|pár) szerelmetes (mn) szerelmi (mn) szerelmi bánat szerelmi háromszög szerelmi házasság szerelmi költemény szerelmi költészet szerelmi tragédia szerelmi vallomás szerelmibestseller-író szerelő (fn) szerelő (foly mn in) szerelőakna (fn, szerelő|akna) szerelőállvány (szerelő|állvány) szerelőcsarnok (fn, szerelő|csarnok) szerelőcsoport (szerelő|csoport) szerelőcső (szerelő|cső) szerelőgödör (szerelő|gödör) szerelőkocsi (szerelő|kocsi) szerelőlakatos (szerelő|lakatos) szerelőmunka (fn, szerelő|munka) szerelőmunkás (szer|előmunkás) szerelőműhely (fn, szerelő|műhely) szerelőruha (fn, szerelő|ruha) szerelőszalag (fn, szerelő|szalag) szerelőszőnyeg (szerelő|szőnyeg) szerelőzubbony (szerelő|zubbony) szerelt töltet szereltet (ige) szerelvény (fn) szerelvényárusító üzlet szerelvényfal (fn, szerelvény|fal) szerenád (fn) Szerencs (tnév) szerencse (fn) szerencse fia szerencsecsillag (fn, szerencse|csillag) szerencsefi (fn) szerencsefillér (szerencse|fillér) szerencsejáték (fn, szerencse|játék) szerencsejáték-piac szerencsekerék (fn, szerencse|kerék) szerencsekívánat (fn, szerencse|kívánat) szerencselovag (fn, szerencse|lovag) szerencséltet (ige) szerencsemalac (fn, szerencse|malac) szerencsepénz (fn, szerencse|pénz) szerencsére (hsz) szerencsés (mn) szerencsésen (hsz) szerencseszám (fn, szerencse|szám) szerencsét próbál szerencsétlen (mn) szerencsétlenkedik (ige) szerencsétlenség (fn) szerencsétlenül (hsz) szerencsétlenül jár szerencsevadász (fn, szerencse|vadász) szerencsi (mn) szerény (mn) szerény ibolya szerény jövedelem szerény megjelenés szerény véleményem szerint szerényebben (hsz) szerényen (hsz) szerénykedik (ige) szerénység (fn) szerénytelen (mn) szerep (fn) szerepálom (fn, szerep|álom) szerepcsere (fn, szerep|csere) szerepel (ige) szerepelhet (ige) szerepelosztás (fn, szerep|elosztás) szerepeltet (ige) szerepeltetés (fn) szerepet kap szerepez (ige) szerepjáték (fn, szerep|játék) szerepjátszás (fn, szerep|játszás) szerepkonfliktus szerepkör (fn, szerep|kör) szereplés (fn) szereplési (mn) szereplési vágy szereplő (fn) szereplő (mn) szereplőgárda (fn, szereplő|gárda) szereplői (mn) szereplőlétszám (szereplő|létszám) szereplőválogatás (fn, szereplő|válogatás) szereposztás (fn, szerep|osztás) szereptévesztés (fn) szerepű (mn) szerepvállalás (fn, szerep|vállalás) szerepzavar (fn, szerep|zavar) Szeret (ige, szer|ét) szerét ejti szeretet (fn) szeretet (ige) szeretetadomány (fn, szeretet|adomány) szeretetcsomag (fn, szeretet|csomag) szeretetház (fn, szeretet|ház) szeretethiány szeretetközösség szeretetlen (mn) szeretetlenség (fn) szeretetözön szeretetre méltó szeretetreméltó (fn) szeretetreméltó (mn) szeretetreméltóság (fn, szeretetre|méltóság) szeretetszolgálat (fn, szeretet|szolgálat) szeretett (bef mn in) szeretett (fn) szeretett (mn) szeretetteljes (fn) szeretetteljes (mn) szerethet (ige) szeretkezés (fn) szeretkezik (ige) szerető (fn) szerető (foly mn in) szerette szerettei (fn) szeretteim szerez (ige) szerezhet (ige) szerfa (fn, szer|fa) szerfelett (szerfölött, fn) szerfelett (hsz) szerfölött (fn) szerfölött (hsz) szergyakorlat (szer|gyakorlat) szeri (mn) széria (fn) szériaáru (széria|áru) szériaautó szériagyártás (fn, széria|gyártás) szériagyártmány (széria|gyártmány) szérianagyság (fn, széria|nagyság) szerint (nu) szerinte szerinti (mn) szeri-száma szerkentyű (fn) szerkeszt (ige) szerkesztés (fn) szerkesztési (mn) szerkesztésmód (fn, szerkesztés|mód) szerkesztéstechnika (szerkesztés|technika) szerkesztő (fn) szerkesztő (foly mn in) szerkesztőbizottság (fn, szerkesztő|bizottság) szerkesztőbizottsági tag szerkesztői (mn) szerkesztői üzenetek szerkesztőség (fn) szerkesztőségi (mn) szerkesztőségi cikk szerkesztőtárs (fn, szerkesztő|társ) szerkezet (fn) szerkezetátalakítás (fn, szerkezet|átalakítás) szerkezeti (mn) szerkezeti elem szerkezeti képlet szerkezeti rajz szerkezetileg (hsz) szerkezetű (mn) szerkezetűek szerkezetváltás (fn, szerkezet|váltás) szerkó (fn) szerkocsi (fn, szer|kocsi) szerkovács (fn, szer|kovács) szerkő (fn, szer|kő) szerológia (fn) szerotonin (fn) szerpap (fn, szer|pap) szerpentin (fn) szerpentin (mn) szerpentincsata (szerpentin|csata) szerpentinszalag (szerpentin|szalag) szerpentinút (fn, szerpentin|út) szerszám (fn, szer|szám) szerszámacél (fn, szerszám|acél) szerszámbeállítás (szerszám|beállítás) szerszámfa (szerszám|fa) szerszámgép (fn, szerszám|gép) szerszámgépcsalád (szerszámgép|család) szerszámgépgyár (fn, szerszám|gépgyár) szerszámgépipar (fn, szerszámgép|ipar) szerszámkamra (fn, szerszám|kamra) szerszámkészítő (fn, szerszám|készítő) szerszámkészítő (foly mn in, szerszám|készítő) szerszámkészítő lakatos szerszámkészítő üzem szerszámkészlet szerszámkovács (szerszám|kovács) szerszámláda (fn, szerszám|láda) szerszámlakatos (fn, szerszám|lakatos) szerszámlakatos-inas (szerszámlakatos|-inas) szerszámnyél (fn, szerszám|nyél) szerszámosház szerszámozottság szerszámraktár (szerszám|raktár) szerszámszerkesztő (szerszám|szerkesztő) szerszámtáska (fn, szerszám|táska) szert tesz valamire szert tevő szertár (fn, szer|tár) szertáros (fn) szertáros (mn) szertárőr (szertár|őr) szertartás (fn, szer|tartás) szertartáskönyv (fn, szertartás|könyv) szertartásmester (fn, szertartás|mester) szertartásos (mn) szertartásos viselkedés szertartásrend (fn, szertartás|rend) szerte (ik) szerte- (ik) szerteágazik (ige, szerte|ágazik) szerteágazó (foly mn in) szerteágazó szolgáltatás szertefoszlat (ige) szertefoszlik (ige) szertelen (mn) szertelenkedik (ige) szertelenség (fn) szertenéz (ige) szerteszéjjel (hsz) szerteszéjjel szór szerteszét (hsz) szerteszét hány szerteszét hever szerteszór (ige) szertorna (fn, szer|torna) szertornász (fn, szer|tornász) szérum (fn) szérumalany (szérum|alany) szérumbetegség (szérum|betegség) szérumfehérje (szérum|fehérje) szérumtartalmú szérumtermelés (szérum|termelés) szerű (mn) szérű (fn) szérűskert (fn) szerv (fn) szerva (fn) szervacsere (szerva|csere) szervál (ige) szervátültetés (fn, szerv|átültetés) szerver (fn) szerver és kliens mód szerverpark szerves (mn) szerves anyag szerves kémia szerves lények szerves melléktermék szerves molekula szerves trágya szerves vegyület szervesanyag-tartalmú (szervesanyag|-tartalmú) szervesanyag-tartalom (szervesanyag|-tartalom) szervesen (hsz) szervestrágyázás (fn) szervetlen (mn) szervetlen kémia szervetlen kémia tanszék szervetlen vegyület szervetlenkémia-tanár (szervetlenkémia|-tanár) szervez (ige) szervezés (fn) szervezési (mn) szervezési hiba szervezéstudomány (szervezés|tudomány) szervezet (fn) szervezet (ige) szervezetépítés (fn, szervezet|építés) szervezeti (mn) szervezeti egység szervezeti forma szervezeti szabályzat szervezetileg (hsz) szervezetlen (mn) szervezetlenség (fn) szervezett (bef mn in) szervezett (mn) szervezett bűnözés szervezetten (hsz) szervezettség (fn) szervezhet (ige) szervezkedés (fn) szervezkedik (ige) szervező (fn) szervező (foly mn in) szervező és nevelő munka szervezőbizottság (fn, szervező|bizottság) szervezőbizottsági tag szerveződés (fn) szerveződik (ige) szervezői (mn) szervezőképesség (fn, szervező|képesség) szervezőkészség (fn, szervező|készség) szervezőmunka (fn, szervező|munka) szervezőtitkár (fn, szervező|titkár) szervi (mn) szervi baj szervi szívbaj szervilis (mn) szervilizmus (fn) szervíroz (ige) szervita (fn, szer|vita) szervita (mn, szer|vita) szerviz (fn, szer|víz) szerviz (ige, szer|víz) szervíz (fn, szer|víz) szervizállomás (fn, szerviz|állomás) szervizcsomag szervizel (ige) szervizhálózat (fn, szerviz|hálózat) szervizperiódus (szerviz|periódus) szervkereskedelem (fn, szerv|kereskedelem) szervofék (fn) szervokormány (fn) szervomechanizmus (fn) szervomotor (fn) szervusz (msz) szerzemény (fn) szerzés (fn) szerzet (fn) szerzetes (fn) szerzetes (mn) szerzetes pap szerzetesfotel szerzetesi (mn) szerzetesnő (fn, szerzetes|nő) szerzetesrend (fn, szerzetes|rend) szerzetestanár (fn, szerzetes|tanár) szerzett (bef mn in) szerzett (mn) szerzett jogok szerző (fn) szerző (foly mn in) szerződés (fn) szerződésbontás (fn, szerződés|bontás) szerződéses (mn) szerződéses alkalmazott szerződéses jogviszony szerződéses termelő szerződéses üzlet szerződésfelmondás (fn, szerződés|felmondás) szerződési (mn) szerződéskötés (fn, szerződés|kötés) szerződéskötési (mn) szerződésminta (fn, szerződés|minta) szerződésmódosítás (fn, szerződés|módosítás) szerződést köt szerződéstervezet (fn, szerződés|tervezet) szerződéstípus (fn, szerződés|típus) szerződésszegés (fn, szerződés|szegés) szerződik (ige) szerződmény szerződő (mn) szerződő fél szerződött (bef mn in) szerződött (mn) szerződtet (ige) szerződtetés (fn) szerzői (mn) szerzői díj szerzői jog szerzői jogok tulajdonosai szerzői korrektúra szerzői példány szerzőijog-védelem szerzőpár (fn) szerzőpáros (mn) szerzőség (fn) szerzőtárs (fn, szerző|társ) szesz (fn) szeszadó (fn, szesz|adó) szeszárpa (szesz|árpa) szeszburgonya (szesz|burgonya) szeszégetés (szesz|égetés) szeszélesztő (szesz|élesztő) szeszelőállítás (szesz|előállítás) szeszély (fn) szeszélyes (mn) szeszélyeskedik (ige) szeszes (mn) szeszes cefre szeszes ital szeszesital (fn) szeszez (ige) szeszfinomítás szeszfinomító szeszfogyasztás (fn, szesz|fogyasztás) szeszfok (fn, szesz|fok) szeszfokoló (szesz|fokoló) szeszfőzde (fn, szesz|főzde) szeszfőzés (fn, szesz|főzés) szeszfőző (fn, szesz|főző) szeszfőző üst szeszgyár (fn, szesz|gyár) szeszgyártás (fn, szesz|gyártás) szeszipar (fn, szesz|ipar) szeszkazán (fn, szesz|kazán) szeszlámpa (szesz|lámpa) szeszmérő (fn, szesz|mérő) szeszmérő (foly mn in, szesz|mérő) szesszenés szesszió (fn) szesztartalmú (mn) szesztartalom (fn, szesz|tartalom) szesztestvér (fn, szesz|testvér) szesztilalom (fn, szesz|tilalom) szesztra szét (ik) szét- (ik) szétágazik (ige) szétáll (ige) szétapróz (ige) szétaprózódik szétárad (ige) szétázik (ige) szétáztat (ige) szétbomlaszt (ige) szétbomlik (ige) szétbont (ige, szét|bont) szétcincál (ige) szétcsap (ige) szétcsattan (ige) szétcsavar (ige) szétcsavaroz szétdarabol (ige) szétdíbol szétdob (ige) szétdobál (ige) szétdől (ige) szétdönt szétdörgöl szétdörzsöl (ige) szétdúl (ige) szétdurran (ige) szétesés (fn) szétesik (ige) széteső (foly mn in) szétfejt (ige) szétfeszít (ige) szétfolyik (ige) szétfolyó (foly mn in) szétforgácsol (ige) szétforgácsolódik szétforgácsoltság (fn) szétfoszlat (ige) szétfoszlik (ige) szétfő (ige) szétfőz (ige) szétfröccsen (ige) szétfúj (ige) szétfut (ige) szétfűrészel (ige) szétfütyül (ige) széthajigál (ige) széthajlik széthajol (ige) széthajt (ige) széthangzás széthány (ige) szétharap (ige) széthasad (ige) széthasít (ige) széthasogat (ige) széthelyez széthint (ige) széthord (ige) széthull (ige) széthullás (fn) széthullik (ige) széthurcol (ige) széthúz (ige) széthúzás (fn) szétír (ige) szétkap (ige) szétkapcsol (ige) szétkapkod (ige) szétken (ige) szétkerget (ige) szétköltözik (ige) szétküld (ige) szétkürtöl (ige) szétloccsan (ige) szétlő (ige) szétmállik (ige) szétmar (ige) szétmarcangol (ige) szétmegy (ige) szétmorzsol (ige) szétmorzsolódik (ige) szétnéz (ige) szétnyílik (ige) szétnyit (ige) szétnyom (ige) szétolvad (ige) szétomlik (ige) szétoszlat (ige) szétoszlik (ige) szétoszt (ige) szétosztás (fn) szétömlik (ige) szétpasszíroz szétpattan (ige) szétpereg (ige) szétporlad (ige) szétpukkad (ige) szétpukkan (ige) szétrág (ige) szétrak (ige) szétráz (ige) szétrebben (ige) szétreped (ige) szétrepeszt (ige) szétrepül (ige) szétriaszt szétrobban (ige) szétrobbant (bef mn in) szétrobbant (ige) szétrombol (ige) szétroncsol (ige) szétrúg (ige) szétsugároz (ige) szétszaggat (ige) szétszakad (ige) szétszakít (ige) szétszalad (ige) szétszálaz szétszáll (ige) szétszárad szétszed (ige) szétszedhető (foly mn in) szétszéled (ige) szétszéleszt szétszerel (ige) szétszór (ige) szétszóródik (ige) szétszórt (bef mn in) szétszórt (mn) szétszórtan (hsz) szétszórtság (fn) szett (fn) széttapos (ige) széttár (ige) széttart (ige) széttárul (ige) széttekint (ige) széttép (ige) széttéphetetlen (mn) szetter (fn) szétterít (ige) szétterjed (ige) szétterpeszt (ige) szétterül (ige) széttipor (ige) széttör (ige) széttördel (ige) széttörik (ige) széttrancsíroz (ige) szétugraszt (ige) szétugrik (ige) szétültet (ige) szétüt (ige) szétvág (ige) szétvagdal szétválás (fn) szétválaszt (ige) szétválasztás (fn) szétválik (ige) szétválogat (ige) szétver (ige) szétverés (fn) szétvet (ige) szétvisz (ige) szétzavar (ige) szétzilál (ige) szétzúz (ige) szétzúzás (fn) szétzüllik (ige) szevasz (fn) szevasz (msz) Szevasztopol (tnév) szevenál (ige) szex (fn) szexál szexbomba (fn) szexbotrány szexepil (fn) szexepiles (mn) szexepiles nő szexfilm (fn) szexi (fn) szexi (mn) szexis (mn) szexmániás szexmunka szexológia (fn) szexológus (fn) szexszimbólum szext (fn) szextáns (fn) szextett (fn) szexthangzat (fn, szext|hangzat) szexuálhigiéné (fn) szexuális (mn) szexuális aberráció szexuális bűncselekmény szexuális felvilágosítás szexuális szolgáltatás szexuálisan (hsz) szexualitás (fn) szexuálpatológia (fn) szexvizsgálat (fn) szezám (fn) szezámmag (fn, szezám|mag) szezámolaj (fn, szezám|olaj) szezon (fn) szezon eleji munkák szezon végi kiárusítás szezonális (mn) szezonálisan (hsz) szezonbérlet (fn, szezon|bérlet) szezoncikk (szezon|cikk) szezonmunka (fn, szezon|munka) szezonmunkás (fn) szezonmunkás (mn) szféra (fn) szfinx (fn) szi szí (ige) szia (msz) Sziám (tnév) sziámi (mn) sziámi ikrek sziámi macska Sziámi-öböl ma sziámi-öböli szibarita (mn) Szibéria (tnév) szibériai (fn) szibériai orosz Szibilla (fn) Szicília (tnév) szicíliai (fn) szid (ige) szidalmaz (ige) szidalmazás (fn) szidalom (fn) szidás (fn) sziderit (fn) Szidón (hsz) sziénabarna (mn) szieszta (fn) sziesztázik (ige) szifilisz (fn) szifon (fn) szifonpalack (szifon|palack) szifonpatron (szifon|patron) sziget (fn) szigetcsoport (fn, sziget|csoport) szigetek szigeteki (fn) szigetel (ige) szigetelés (fn) szigetelő (fn) szigetelő (foly mn in) szigetelő nyél szigetelő szerep szigetelőanyag (fn, szigetelő|anyag) szigetelőcsík szigetelőpapír (szigetelő|papír) szigetelőszalag (fn, szigetelő|szalag) szigetelővakolat (szigetelő|vakolat) szigethegy (sziget|hegy) szigethegység (sziget|hegység) szigeti (fn) szigeti (mn) Szigetköz (fn, sziget|köz) szigetközi (mn) szigetlakó (fn, sziget|lakó) szigetlakó (foly mn in, sziget|lakó) szigetország (fn, sziget|ország) szigetországi (mn) szigetszentmiklósi (mn) szigettenger (fn, sziget|tenger) Szigetvár (tnév) szigetvári (mn) szigetvilág (fn, sziget|világ) Szigfrid (tnév) Szigliget (tnév) szignál (fn) szignál (ige) szignálgenerátor (szignál|generátor) szignalizáció (fn) szignatúra (fn) szignatúraalapú szignifikáns (mn) szignó (fn) szigony (fn) szigony alakú szigonyágyú (szigony|ágyú) szigonyoz (ige) szigonypuska (szigony|puska) szigor (fn) szigorít (ige) szigorítás (fn) szigorított (bef mn in) szigorított (fn) szigorított börtön szigorított fogság szigorlat (fn, szigor|lat) szigorlati (mn) szigorlatozik (ige) szigorló (fn) szigorló (mn) szigorló orvos szigorodás (fn) szigorodik (ige) szigorol szigorú (mn) szigorú atya szigorú büntetés szigorú előírás szigorú felügyelet szigorú pedagógus szigorúan (hsz) szigorúan tilos szigorúbban (hsz) szigorúság (fn) szíj (fn) szijács (fn) szijácsfa (fn, szijács|fa) szíjas (mn) szíjaz (ige) szíjgyártó (fn, szíj|gyártó) szíjgyártó (foly mn in, szíj|gyártó) szíjkengyel (szíj|kengyel) szíjmeghajtás (szíj|meghajtás) szíjostor (fn, szíj|ostor) szíjtárcsa (szíj|tárcsa) szik (fn) szikár (fn, szik|ár) szikár (mn, szik|ár) szike (fn) szikes (fn) szikes (mn) szikes talaj szikes talajú szikesedik (ige) szikfű (szik|fű) szikh (fn) sziki (mn) sziki növény szikkad (ige) szikkadt (bef mn in) szikkadt (mn) szikkaszt (fn, szik|kaszt) szikkaszt (ige, szik|kaszt) szikkasztó (foly mn in) szikkasztó (mn) szikkatív (mn) szikla (fn) sziklába vágott sziklabarlang (fn, szikla|barlang) sziklabolt (szikla|bolt) sziklabörtön (szikla|börtön) sziklacsont (szikla|csont) sziklacsúcs (fn, szikla|csúcs) sziklaerőd (szikla|erőd) sziklafal (fn, szikla|fal) sziklafok (fn, szikla|fok) sziklahasadék (fn, szikla|hasadék) sziklakatlan (szikla|katlan) sziklakemény (mn, szikla|kemény) sziklakert (fn, szikla|kert) sziklamászás (fn, szikla|mászás) sziklamászó (foly mn in, szikla|mászó) sziklamászó kampó sziklán élő sziklanövényzet (szikla|növényzet) sziklaösvény (szikla|ösvény) sziklapart (fn, szikla|part) sziklapince (fn, szikla|pince) sziklarobbantás sziklás (mn) sziklás talajú Sziklás-hegység sziklasír (fn, szikla|sír) sziklasírbolt (szikla|sírbolt) sziklaszál (fn, szikla|szál) sziklaszilárd (mn, szikla|szilárd) sziklaszirt (fn, szikla|szirt) sziklatemplom (fn, szikla|templom) sziklatömb (fn, szikla|tömb) sziklaüreg (fn, szikla|üreg) sziklavár (fn, szikla|vár) sziklazátony (fn, szikla|zátony) sziklevél (fn, szik|levél) szikra (fn) szikraeső (fn, szikra|eső) szikrafogó (fn, szikra|fogó) szikraforgácsolás (fn, szikra|forgácsolás) szikragyújtás (szikra|gyújtás) szikrahossz (szikra|hossz) szikrainduktor (szikra|induktor) szikrakamra (szikra|kamra) szikrakisülés (fn, szikra|kisülés) szikraköz (fn, szikra|köz) szikrányi (mn) szikrányi jóindulat szikratávíró (fn, szikra|távíró) szikrázik (ige) szikrázó (mn) sziksó (fn, szik|só) sziksófű (fn, sziksó|fű) sziksós tó Szikszó (tnév) Sziktivkar szikvíz (fn, szik|víz) szikvizes üveg szikvízgyár (fn, szikvíz|gyár) szil (fn) szila (fn) szilágyi (mn) Szilágyi Erzsébet fasor Szilágyi Erzsébet fasori Szilágyság (tnév) szilágysági (mn) szilaj (mn) szilaj csikó szilaj paripa szilaj természetű szilajpásztorkodás (fn) szilánk (fn) szilánkbiztos (szilánk|biztos) szilánkokra törés szilánkol (ige) szilánksérülés (szilánk|sérülés) szilárd (mn) Szilárd (tnév) szilárd alapozás szilárd alapzat szilárd burkolatú út szilárd elhatározás szilárd fázis szilárd halmazállapotú szilárd hit szilárd jellemű szilárd takarmány szilárd test szilárdan (hsz) szilárdít (ige) szilárdság (fn) szilárdsági próba szilárdságtan (fn, szilárdság|tan) szilárdtest-doziméter szilárdtestfizika szilárdul (hsz) szilárdul (ige) szilázs (fn) szilencium (fn) Szilézia (tnév) szilfa (fn, szil|fa) szilfid (fn) szilfid termetű szilícium (fn) szilíciumdióda (fn, szilícium|dióda) szilícium-dioxid szilikát (fn) szilikátipar (szilikát|ipar) szilikátok szilikon (fn, szil|ikon) szilikongyanta szilikonizál szilikonkaucsuk szilikózis (fn) szilke (fn) szillogizmus (fn, szil|logizmus) szilon (fn) szilszkin (fn) szilszkinbunda (fn, szilszkin|bunda) sziluett (fn) szilur (fn) szilva (fn) szilvacefre (szilva|cefre) szilvacefrés kád szilvacibere (szilva|cibere) szilvafa (fn, szilva|fa) szilvaíz (fn) szilvakék (mn, szilva|kék) szilvalé (fn) szilvalekvár (fn, szilva|lekvár) szilvamag (fn, szilva|mag) szilvapálinka (fn, szilva|pálinka) szilvás (mn) szilvás gombóc Szilvásvárad (tnév) szilveszter (fn) Szilveszter (tnév) szilveszter éjjelén szilveszterest (szilveszter|est) Szilveszter-est (Szilveszter|-est) szilveszterezik (ige) szilveszteri (mn) szilveszteri buli Szilveszter-nap (Szilveszter|-nap) Szilveszter-napi (Szilveszter|-napi) Szilvia (tnév) szilvórium (fn) Szily Kálmán (tnév) szimat (fn) szimatol (ige) szimbiózis (fn) szimbolika (fn) szimbolikus (mn) szimbolikusan (hsz) szimbolista (mn) szimbolizál (ige) szimbolizmus (fn) szimbólum (fn) szimentáli (mn) szimentáli bika szimentáli tehén szimfónia (fn) szimfonikus (fn) szimfonikus (mn) szimfonikus költemény szimfonikus zenekar szimmetria (fn) szimmetria (mn) szimmetriatengely (fn, szimmetria|tengely) szimmetrikus (fn) szimmetrikus (mn) szimmetrikus idom szimpátia (fn) szimpátiatüntetés (fn, szimpátia|tüntetés) szimpatikus (mn) szimpatizál (ige) szimpatizáns (fn) szimpi (mn) szimpla (mn) szimpla talpú szimplán (hsz) szimplex (fn) szimplex (mn) szimplicitás (fn) szimplifikál (ige) szimpozion (fn) szimpózium (fn) szimptóma (fn) szimptomatikus (mn) szimuláció (fn) szimulál (ige) szimuláns (fn) szimulátor (fn) szimultán (mn) szimultán játék szimultán játszma szín (fn) színszinapszis (fn) színarany (fn, szín|arany) színarany fogantyú színarany függő színarany gyűrű színarany rúd színárnyalat (fn, szín|árnyalat) színátmenet (fn, szín|átmenet) színbor (fn, szín|bor) színbőr (szín|bőr) színbőr bőrönd színbőr táska színbúza (szín|búza) színdarab (fn, szín|darab) szindetikon (fn) szindikalista (mn) szindikalizmus (fn) szindikátus (fn) szindikátusi (mn) szindróma (fn) színdús (mn, szín|dús) színehagyó színehagyott (mn) színehagyott kendő színe-java (fn) színek extra hatása szinekdoché (fn) szinekúra (fn) színel (ige) színérték (szín|érték) színérzék (fn, szín|érzék) színérzékeny (mn) színes (fn) színes (mn) színes bőrű színes bútor színes ceruza színes címke színes egyéniség színes film színes fotó színes irón színes klisé színes kréta színes leírás színes metszet színes nyomás színes regiszter színes stílus színes szövés színes televízió színes tévé színesedik (ige) színesen (hsz) színesfém (fn, színes|fém) színesfém tárgyak színesfémkohászat (fn, színesfém|kohászat) színesfilm-előhívás színesít (ige) színeskedik (ige) színes-szagos színestévé-képernyő színesül (ige) színész (fn) színészbejáró (fn, színész|bejáró) színészegyüttes színészet (fn) színészgárda (fn, színész|gárda) színészi (mn) színészi tehetség színészies (mn) színésziskola (fn, színész|iskola) színészkedik (ige) színészkollégium (színész|kollégium) színésznemzedék (fn, színész|nemzedék) színésznő (fn, színész|nő) színészóriás színészotthon (fn, színész|otthon) színészszövetség (színész|szövetség) szinesztézia (fn) színészválasztás színészvér (színész|vér) színeváltozás (fn) színe-virága színez (ige) színezék (fn) színezékhiány (színezék|hiány) színezés (fn) színezet (fn) színezet (ige) színezetű (mn) színezőanyag (fn) színeződés (fn) színeződik (ige) színezőfüzet színezőpaszta színezüst (fn, szín|ezüst) színezüst boglár színezüst korona színezüst tálca színfa (szín|fa) színfal (fn, szín|fal) színfalhasogató (mn) színfelület (fn, szín|felület) színfényesség-diagram (színfényesség|-diagram) színfogó kendő színfokozat (fn, szín|fokozat) színfolt (fn, szín|folt) színfurnér (szín|furnér) szingaléz (mn) Szingapúr (tnév) szingapúri (fn) színgazdagság (fn, szín|gazdagság) szingli (fn) szinglilét szinguláris (mn) színhatás (fn, szín|hatás) színház (fn, szín|ház) Színház- és Filmművészeti Főiskola színházcsinálás színházi (fn) színházi (mn) színházi belépő színházi bemutató színházi bérlet színházi bukás színházi cenzúra színházi évad színházi fodrász színházi idény színházi kellék színházi közönség színházi pénztár színházi rendező színházi rovat színházi tudósítás színházigazgató (fn, színház|igazgató) színházigazgató (foly mn in, színház|igazgató) színházigazgató-választás színházjegy (fn, színház|jegy) színházkedvelő (fn, színház|kedvelő) színházkedvelő (foly mn in, színház|kedvelő) színházlátogató (fn, színház|látogató) színházlátogató (foly mn in, színház|látogató) színházművészet (fn, színház|művészet) színház-pedagógia színházterem (fn, színház|terem) színházteremtés színháztudomány (fn, színház|tudomány) színhely (fn, szín|hely) színhelyváltozás (színhely|változás) színhőmérséklet színhús (fn, szín|hús) színi (mn) színiakadémia (fn) színibírálat (fn) színielőadás (fn) színigaz (fn, szín|igaz) színigazgató (fn, szín|igazgató) színigazgató (foly mn in, szín|igazgató) színiiskola (fn) színikritika (fn, színi|kritika) színikritikus (fn, színi|kritikus) színinövendék (fn, színi|növendék) színitanoda (fn) színjáték (fn, szín|játék) színjátszás (fn) színjátszó (fn, szín|játszó) színjátszó (foly mn in, szín|játszó) színjátszó (mn, szín|játszó) színjátszó csoport színjátszó kör színjátszólecke színjel (szín|jel) színjeles (fn) színjeles (mn) színjelzés (szín|jelzés) színjózan (mn) színkép (fn, szín|kép) színképelemzés (fn, színkép|elemzés) színkeverék (fn, szín|keverék) színkeverés (fn, szín|keverés) színkezelés (fn, szín|kezelés) színkód szinkópa (fn) színkör (fn, szín|kör) szinkretizmus (fn) szinkrociklotron (fn) szinkron (fn) szinkrón (fn) szinkrón (mn) szinkronszinkrón jelenségek szinkronberendezés (szinkron|berendezés) szinkronfelvétel (fn, szinkron|felvétel) szinkrongenerátor (fn, szinkron|generátor) szinkrónia (fn) szinkronizál (ige) szinkronizálás (fn) szinkronizált elektronok szinkronizátor (fn) szinkronkapcsoló (fn, szinkron|kapcsoló) szinkronkapcsoló (mn, szinkron|kapcsoló) szinkronmemória szinkronmemóriával felszerelt szinkronmotor (fn, szinkron|motor) szinkronrendező (fn, szinkron|rendező) szinkronrendező (mn, szinkron|rendező) szinkronszínész szinkrontolmács (fn, szinkron|tolmács) szinkronúszás (fn, szinkron|úszás) szinkrotron (fn) színlap (fn, szín|lap) színleg (hsz) színleges (mn) színlel (ige) színlelt (bef mn in) színlelt (mn) színlelt adásvétel színlelt támadás színmagyar (fn) színmagyar (mn) színmagyar falu színmagyar vidék színmegújító színméz (fn, szín|méz) színminta (fn, szín|minta) színmű (fn, szín|mű) színműíró (fn, színmű|író) színműíró (foly mn in, színmű|író) színművész (fn, szín|művész) színművészet (fn, szín|művészet) színművészeti (mn) színművészeti akadémia színművésznő (fn, szín|művésznő) szinódus (fn) szinódusi tapasztalat szinonim (mn) szinonim szavak szinonima (fn) szinonimaszótár (fn, szinonima|szótár) szinonímia (fn) szinonimika (fn) szinopszis (fn) szinoptikus (mn) színorgia (fn, szín|orgia) színösszeállítás (fn, szín|összeállítás) színpad (fn, szín|pad) színpadi (mn) színpadi fogás színpadi gépezet színpadi hatás színpadi szerző színpadi világítás színpadias (mn) színpadidegen színpadkép (fn, színpad|kép) színpadképmegoldás (színpadkép|megoldás) színpadra alkalmaz színpadra alkalmazás színpadtechnika (fn, színpad|technika) színpártoló (szín|pártoló) színpompa (fn, szín|pompa) színpompás (mn) színre színre alkalmaz színre hoz színre lép színre lépés színre visz színrehozatal (fn) színrelépés (fn) színrevitel (fn) színréz (szín|réz) színről színre színskála (fn, szín|skála) színsúly (szín|súly) színszappan (szín|szappan) színszerű színszórás (szín|szórás) színszóródás színszűrő (fn, szín|szűrő) szint (fn) színt vall szintagma (fn) szintakkora (szint|akkora) szintaktikai (mn) szintaktikai rendszer szintannyi színtársulat (fn, szín|társulat) színtartás (szín|tartás) színtartó (fn, szín|tartó) színtartó (foly mn in, szín|tartó) színtartó (mn, szín|tartó) színtartó anyag szintaxis (fn) szinte (hsz) színtelen (mn) színtelen folyadék színtelen gáz színtelenedik (ige) színtelenít (ige) szintén (hsz) szinten tart szinten tartás szintennyi színtér (fn, szín|tér) szinteredmény (szint|eredmény) szintes (mn) színtest (fn, szín|test) színtestecske (szín|testecske) szintetikus (mn) szintetikus alkohol szintetikus gyanta szintetikus írásteszt szintetikus szál szintetizál (ige) szintetizátor (fn) színtévesztés (fn) színtévesztő (foly mn in, szín|tévesztő) szintez (ige) szintezés (fn) szintézis (fn) szintező (fn) szintezőkészülék (szintező|készülék) szintezőléc (szintező|léc) szintezővonalzó (szintező|vonalzó) szintfelmérés (fn, szint|felmérés) szintgörbe (fn, szint|görbe) szintidő (fn, szint|idő) szintígy szintilyen színtiszta (mn) színtiszta igazság szintjel (szint|jel) szintjelzés (szint|jelzés) szintjelző (fn, szint|jelző) szintkülönbség (fn, szint|különbség) szintmagasság (fn, szint|magasság) szintmérő (szint|mérő) szintolyan (mn, szint|olyan) szintre hozás szintre hozó továbbképzés szinttartó beruházás szintúgy (hsz, szint|úgy) szintű (mn) szintvonal (fn, szint|vonal) szinusz (fn) szinuszáram szinuszfüggvény szinuszgörbe (fn) szinuszhullám szinuszritmus (szinusz|ritmus) szinusztétel (szinusz|tétel) színutánzás (szín|utánzás) színű (mn) színültig (hsz) színvak (fn, szín|vak) színvakság (fn, szín|vakság) színvallás (fn, szín|vallás) színváltó (fn, szín|váltó) színváltó (foly mn in, szín|váltó) színváltozás (fn, szín|változás) színvázlat (fn, szín|vázlat) színvonal (fn, szín|vonal) színvonalas (mn) színvonalasan (hsz) színvonalcsökkenés színvonalemelés (fn, színvonal|emelés) színvonal-emelkedés (színvonal|-emelkedés) színvonaltalan (mn) színvonalú (mn) színzházcsinálás Szinyei Merse Pál Szinyei Merse Pál-szerű Szinyei Merse-kép Szinnyei Szinnyei-féle (Szinnyei|-féle) Szinnyeivel (Szinnyei|vel) színnyomás (szín|nyomás) színnyomat (fn, szín|nyomat) szipákol (ige) szipirtyó (fn) szipka (fn) szipó (fn) szipog (ige) szipoj (fn) szipóka (fn) szipoly (fn) szipolyoz (ige) sziporka (fn) sziporkázik (ige) sziporkázó kedélyű sziporkázó tehetség szipós (mn) szipóz (szipózik, ige) szipózás (fn) szipózik (ige) szippant (ige) szippantás (fn) szippantókocsi szipuzás szipuzik szír (fn) Szir-darja (tnév) szirén (fn) sziréna (fn) szirénabúgás (fn, sziréna|búgás) szirénáz (szirénázik, ige) szirénhang (fn, szirén|hang) szíre-szóra (hsz) Szíria (tnév) szíriai (fn) szirom (fn) szirom alakú sziromlevél (fn, szirom|levél) szirony (fn) Szír-sivatag (Szír|-sivatag) szír-sivatagi (szír|-sivatagi) szirszar (fn) szirt (fn) szirtaki (fn) szirtcsoport (szirt|csoport) szirtes (mn) szirtes tengerpart szirtfal (fn, szirt|fal) szirtfok (fn, szirt|fok) szirti (mn) szirti sas szirtőr (szirt|őr) szirttető (szirt|tető) szirup (fn) szirupos (mn) sziszeg (ige) sziszegés (fn) sziszegő (fn) sziszegő (foly mn in) sziszegő hangú sziszereg (ige) sziszifuszi (fn) sziszifuszi (mn) sziszifuszi munka sziszifuszi munkát végez szí-szó szisszen (ige) szisszenés (fn) szisztéma (fn, szisz|téma) szisztematikus (fn, szisz|tematikus) szisztematikus (mn, szisz|tematikus) szisztematikusan (hsz) szisztematizál (ige) szisztolé (fn) Sziszüphosz szít (ige) szít szita (fn) szitakötő (fn, szita|kötő) szitakötő (foly mn in, szita|kötő) szitakötőlárva szitál (ige) szitálás (fn) szitáló köd szitanyomás (fn, szita|nyomás) szitás (mn) szítás (fn) szitaszövet (fn, szita|szövet) szitává lő szitavászon (szita|vászon) szitkozódás (fn) szitkozódik (ige) szitok (fn) szitokszó (fn, szitok|szó) szítóvas (fn) szitu (fn) szituáció (fn) szituációs (mn) szituációs komédia szituált (mn) szittya (mn) szittyó (fn) sziú (mn) sziú indián szív (fn) szív (ige) szív alakú (mn) szivacs (fn) szivacsbeton (szivacs|beton) szivacskabát (fn, szivacs|kabát) szivacskendő szivacsos (mn) szivacsszőnyeg (szivacs|szőnyeg) szivacstök (szivacs|tök) szivacsütő (szivacs|ütő) szivar (fn) szivar alakú (mn) szivardoboz (fn, szivar|doboz) szivarfa (fn, szivar|fa) szivarfüst (fn, szivar|füst) szivárgás (fn) szivárgásmentes szivárgó víz szivarhamu (fn, szivar|hamu) szívaritmia (fn, szív|aritmia) szivarka (fn) szivárog (ige) szivárogtat (ige) szivaros (fn) szivaros (mn) szivarosdoboz (fn) szivarozik (ige) szivarszipka (szivar|szipka) szivartárca (szivar|tárca) szivarvágó (fn, szivar|vágó) szivárvány (fn) Szivárvány Áruház Szivárvány közi szivárványhal (fn, szivárvány|hal) szivárványhártya (fn, szivárvány|hártya) szivárványhártya-gyulladás szivárványhatás szivárványlik (ige) szivárványos (mn) szivárványoz szivárványszín (fn, szivárvány|szín) szivárványszín (mn, szivárvány|szín) szivárványszínű (mn) szivarvég (fn, szivar|vég) szivarzseb (fn, szivar|zseb) szívás (fn) szívasztma (fn, szív|asztma) szívat (ige) szívatás (fn) szívató (fn) szívató (foly mn in) szívattak (fn, szív|attak) szívátültetés (fn, szív|átültetés) szivattyú (fn) szivattyúakna (szivattyú|akna) szivattyúcentrum (szivattyú|centrum) szivattyúcsatlakozás szivattyúház (fn, szivattyú|ház) szivattyúhenger (szivattyú|henger) szivattyúmű (szivattyú|mű) szivattyús (fn) szivattyús (mn) szivattyús kút szivattyútelep (fn, szivattyú|telep) szivattyútömlő (szivattyú|tömlő) szivattyúz (ige) szivattyúzás (fn) szívbaj (fn, szív|baj) szívbajos (fn) szívbajos (mn) szívbe markoló szívbelhártya (fn, szív|belhártya) szívbelhártya-gyulladás szívbeli (fn) szívbeli (mn) szívbénulás (fn, szív|bénulás) szívbeteg (fn, szív|beteg) szívbetegség (fn, szív|betegség) szívbillentyű (fn, szív|billentyű) szívbillentyű-átültetés szívbillentyűcsere (szívbillentyű|csere) szívbillentyű-elégtelenség (szívbillentyű|-elégtelenség) szívből jövő szívburok (fn, szív|burok) szívcsúcs (fn, szív|csúcs) szívderítő (fn, szív|derítő) szívderítő (foly mn in, szív|derítő) szívderítő (mn, szív|derítő) szívdermesztő (foly mn in) szívdobbanás (fn, szív|dobbanás) szívdobogás (fn, szív|dobogás) szívdobogva (hsz) szívdöglesztő (foly mn in) szívdöglesztő (mn) szíve hölgye szíve vágya szíve választottja szívébe zár szívéhez nőtt szível (ige) szívelégtelenség (fn, szív|elégtelenség) szívelhájasodás (fn) szívélyes (mn) szívélyes üdvözlet szívélyesen (hsz) szívélyesség (fn) szívem szerint szívember (fn, szív|ember) szívemből szól szívén fekszik szíven szúr szíven szúrta szívére beszél szívére szorít szívére veszi szíverősítő (fn, szív|erősítő) szíves (fn) szíves (mn) szíves köszöntés szíves örömest szíves üdvözlet szívesebben (hsz) szívesen (hsz) szívesen lát szíveskedik (ige) szíveslátás (fn, szíves|látás) szívesség (fn) szívet tépő szívet-lelket gyönyörködtető szívfacsaró (foly mn in) szívfacsaró (mn) szívfájás (fn, szív|fájás) szívfájdalom (fn, szív|fájdalom) szívfájdító (foly mn in, szív|fájdító) szívfájdító (mn, szív|fájdító) szívgörcs (fn, szív|görcs) szívgyengeség (fn, szív|gyengeség) szívgyógyász (fn, szív|gyógyász) szívgyógyászat (fn, szív|gyógyászat) szívgyógyszer (fn, szív|gyógyszer) szívhalál (fn, szív|halál) szívhallgató (szív|hallgató) szívhang (fn, szív|hang) szívhez szóló szivi (fn) szívidegesség (szív|idegesség) szivike szívinfarktus (fn, szív|infarktus) szívizom (fn, szív|izom) szívizombántalom (fn, szívizom|bántalom) szívizom-elfajulás szívjóság (fn, szív|jóság) szívkamra (fn, szív|kamra) szívkatéter szívkórház (fn, szív|kórház) szívkoszorúér (fn, szívkoszorú|ér) szívkoszorúér-betegség szívkoszorúér-elmeszesedés szívlapát (fn, szív|lapát) szívlel (ige) szív-lélek szívmasszázs (fn, szív|masszázs) szívmelengető (foly mn in) szívműködés (fn, szív|működés) szívműködés-elégtelenség szívműtét (fn, szív|műtét) szívnagyobbodás (fn) szívó (fn) szívó (foly mn in) szívó hatás szívóberendezés (fn, szívó|berendezés) szívócső (fn, szívó|cső) szívódik (ige) szívóerő (fn, szívó|erő) szívófej (fn, szívó|fej) szívóféreg (fn, szívó|féreg) szívogat (ige) szívógázmotor (szívó|gázmotor) szívógyökér (szívó|gyökér) szívóka (fn) szívókészülék (szívó|készülék) szívókorong (fn, szívó|korong) szívókotró (fn, szívó|kotró) szívó-nyomó (szívó|-nyomó) szívó-nyomó berendezés szívó-nyomó kút szívó-nyomó szivattyú szívópapír (fn, szívó|papír) szivornya (fn) szivornyázik szívós (mn) szívós küzdelem szívós természetű szívósan (hsz) szívóskodik (ige) szívósság (fn) szívószál (fn, szívó|szál) szívóteljesítmény (szívó|teljesítmény) szívóventilátor (szívó|ventilátor) szívózik (ige) szívpanasz (fn, szív|panasz) szívpitvar (fn, szív|pitvar) szívre ható szívrendellenesség (fn, szív|rendellenesség) szívrepesve (hsz) szívritmus (fn, szív|ritmus) szívritmus-rendellenesség (szívritmus|-rendellenesség) szívritmus-szabályozó (szívritmus|-szabályozó) szívritmuszavar (fn) szívritmuszavarok szívroham (fn, szív|roham) szívsebész (fn, szív|sebész) szívspecialista (fn, szív|specialista) szívszaggató (foly mn in, szív|szaggató) szívszaggató (mn, szív|szaggató) szívszakadva (hsz, szív|szakadva) szívszakorvos szívszélhűdés (fn, szívszél|hűdés) szívszerelme szívszorító (fn, szív|szorító) szívszorító (foly mn in, szív|szorító) szívszorongva (hsz) szívszorulás (fn, szív|szorulás) szívtágulás (szív|tágulás) szívtáj (fn, szív|táj) szívtájéki fájdalom szívtelen (mn) szívtelen bánásmód szívtépő (fn, szív|tépő) szívtépő (foly mn in, szív|tépő) szívtépő (mn, szív|tépő) szívterápia (szív|terápia) szívtrombózis (fn, szív|trombózis) szívű (mn) szívűek szívügy (fn, szív|ügy) szívvel-lélekkel szívverés (fn, szív|verés) szívvidító szívvirág (szív|virág) szívvizsgálat (fn, szív|vizsgálat) szívvonal szívzörej (fn, szív|zörej) szizál (fn) szja (röv) szja-kulcs szkafander (fn) szkáj (fn) szkander (fn) szkanderez szkandium (fn) szkarabeusz (fn) Szkárosi Horvát András szkeccs (fn) szkéné (fn) szkennel (ige) szkennelés szkennelési mód szkenner (fn) szkennerfelbontás szkepszis (fn) szkepticizmus (fn) szkeptikus (fn) szkeptikus (mn) szkeptikus megjegyzés szkeptikusan (hsz) szkiff (fn) szkinhed (fn) szkipetár (fn) szkíta (fn) szkíta (mn) szkizma (fn) szkizofrén (skizofrén, fn) szkizofrénia (skizofrénia, fn) szkizoid (fn) szkizoid (mn) szkleróma (fn) szklerotikus (mn) szklerózis (fn) szklerózis multiplex Szkopje (tnév) szkopjei (fn) SZKP (tnév) szkréper (fn) szkript szkripta szkúner szkunk (fn) Szkülla (tnév) szlalom (fn) szlalomkajakozás szlalomoz (szlalomozik, ige) szlalompálya szlam szlankamenka szlapál szláv (fn) szláv (mn) szláv nyelvű szláv település szlávbarát (szláv|barát) szlavista (mn) szlavisztika (fn) szlavizmus (fn) szlavofil (fn) szlavón (fn) Szlavónia (tnév) szlávság (fn) szleng (fn) szlipi szlogen (fn) szlopál (ige) szlovák (fn) szlovák (mn) Szlovák Köztársaság szlovák nép Szlovák-érchegység Szlovákia (tnév) szlovákiai (fn) szlovákos (mn) szlovákság (fn) szlovén (mn) szlovén ajkú Szlovén Köztársaság Szlovénia (tnév) szlovéniai (fn) szlöjd (fn) szlömösödés Szmirna (tnév) szmirnaszőnyeg (fn) szmog (fn) szmogriadó (szmog|riadó) szmoking (fn) szmokingnyakkendő (szmoking|nyakkendő) szmokingos (fn) szmokingos (mn) Szmolenszk (tnév) sznob (fn) sznob (mn) sznobizmus (fn, sznob|izmus) sznobság (fn) sznúker szó (fn) szó nélkül szó sincs róla szó szerint szó szerinti szó szoros értelmében szó szót követett szóalak (fn, szó|alak) szóalaktan (fn, szó|alaktan) szóalakzat (fn, szó|alakzat) szóalkotás (fn, szó|alkotás) szóállomány (fn, szó|állomány) szóanyag (fn, szó|anyag) szóáradat (fn, szó|áradat) Szob (tnév) szoba (fn) szóba szóba áll szóba elegyedik szóba hoz szóba hozás szóba jöhető szóba jön szóba kerül szóba kerülés szobaajtó (fn, szoba|ajtó) szobaállat (szoba|állat) szobaantenna (fn, szoba|antenna) szobaasszony (fn, szoba|asszony) szobabelső (fn, szoba|belső) szobaberendezés (fn, szoba|berendezés) szobabicikli (fn, szoba|bicikli) szobabútor (fn, szoba|bútor) szobacica (fn, szoba|cica) szobaciklámen (szoba|ciklámen) szobadísz (fn, szoba|dísz) szobafenyő (fn, szoba|fenyő) szobafestő (fn, szoba|festő) szobafestő (foly mn in, szoba|festő) szobafoglalás (fn, szoba|foglalás) szobafogság (fn, szoba|fogság) szobafőnök (fn, szoba|főnök) szobahőmérő (szoba|hőmérő) szobahőmérséklet (fn, szoba|hőmérséklet) szobai hőmérő szobai növény szobainas (fn) szobakankalin (szoba|kankalin) szobakerékpár (fn, szoba|kerékpár) szoba-konyhás szoba-konyhás lakás szobaköltészet (szoba|költészet) szobakutya (fn, szoba|kutya) szobalány (fn, szoba|lány) szobalétra (szoba|létra) szobalevegő (fn, szoba|levegő) szobamadár (szoba|madár) szobamennyezet (szoba|mennyezet) szóban forgó szobanövény (fn, szoba|növény) szobaparancsnok (fn, szoba|parancsnok) szobapincér (fn, szoba|pincér) szobarend (szoba|rend) szobás (mn) szobatárs (fn, szoba|társ) szobatársnő (fn, szoba|társnő) szobatermosztát szobatiszta (mn, szoba|tiszta) szobatisztaság szobatorna (szoba|torna) szobatudós (fn, szoba|tudós) szobatudós (mn, szoba|tudós) szobaúr (fn, szoba|úr) szobavirág (szoba|virág) szobáztat (ige) szobáztatás (fn) szóbeli (fn) szóbeli (mn) szóbeli vizsga szóbeliség (fn) szóbelizik (ige) szóbeszéd (fn, szó|beszéd) szóbeszéd szerint szóbokor (fn, szó|bokor) szobor (fn) szoborcsoport (fn, szobor|csoport) szoborfülke (fn, szobor|fülke) szoborgyűjtemény (fn, szobor|gyűjtemény) szoborleleplezés (fn, szobor|leleplezés) szoboröntés (szobor|öntés) szoborpark (fn, szobor|park) szoborszép (mn) szobortalapzat (fn, szobor|talapzat) szóbőség (fn, szó|bőség) szobrász (fn) szobrászagyag (szobrász|agyag) szobrászat (fn) szobrászműterem (szobrász|műterem) szobrászművész (fn, szobrász|művész) szobrászvéső (szobrász|véső) szobrocska (fn) szobroz (ige) szóbűvölő szocdem (fn) szoci (fn) szociálszociáldemagógia (fn, szociál|demagógia) szociáldemokrácia (fn) szociáldemokrácia-ellenes (szociáldemokrácia|-ellenes) szociáldemokrata (fn) szociáldemokrata (mn) szociálforradalmár (fn) szociális (mn) szociális ellátás szociális érzék szociális érzéketlenség szociális juttatás szociális kérdés szociális lakópark szociális munkás szociális népszavazás szociális otthon szociális összetétel szociális reform szociális segély szociális szolgáltatás Szociális Testvérek Társasága szociális tömbtarifa szociális tüntetéssorozat szociális vívmányok szociálisan (hsz) szociálisan érzékeny szociálismunkás-képzés szocialista (mn) szocialista képviselő szocialista párt szocialista párti szocialista rendszer szocializáció (fn) szocializációs (mn) szocializál (ige) szocializálás (fn) szocializálód (ige) szocializálódott szocializmus (fn) szociálpedagógus (fn) szociálpolitika (fn) szociálpolitikai (mn) szociálpolitikai cél szociálpolitikai kedvezmény szociálpszichológia (fn) szociálpszichológiai (mn) szociálsovinizmus szocifil szócikk (fn, szó|cikk) szociodráma (fn) szociofotó (fn) szociográfia (fn) szociográfiai (mn) szociografikus (mn) szociográfus (fn) szociolingvisztika (fn) szociológia (fn) szociológiai (mn) szociológiailag szociologikus (mn) szociológus (fn) szociometria (fn) szocpol szocreál (fn) szócsalád (fn, szó|család) szócsata (fn, szó|csata) szócsavarás (fn, szó|csavarás) szócséplés (fn, szó|cséplés) Szocsi (tnév) szócska (fn) szócsoport (fn, szó|csoport) szócső (fn, szó|cső) szócsövek szóda (fn) szódabikarbóna (fn, szóda|bikarbóna) szódabikarbonát-oldat (szódabikarbonát|-oldat) szódagép szódagyár (fn, szóda|gyár) szódás (mn) szódásüveg (fn, szódás|üveg) szódásszifon (fn) szódavíz (fn, szóda|víz) szódavízkészítés szódé szódíj (szó|díj) Szodoma (tnév) szodómia (fn) szodomita (mn) szóelem (fn, szó|elem) szóelemzés (fn) szófa (fn, szó|fa) szófaj (fn, szó|faj) szófaji (mn) szófecsérlés (fn) szófejtés (fn, szó|fejtés) szófejtő (fn, szó|fejtő) szófejtő (foly mn in, szó|fejtő) szófejtő (mn, szó|fejtő) szófejtő szótár szófia (fn, szó|fia) Szófia (tnév) szófiai (mn) szóficam (szó|ficam) szofista (mn) szofisztika (fn) szofizma (fn) szófogadás (fn, szó|fogadás) szófogadatlan (mn) szófogadó (fn, szó|fogadó) szófogadó (foly mn in, szó|fogadó) szófogadó (mn, szó|fogadó) szófordulat (fn, szó|fordulat) szófosás (fn, szó|fosás) szófoszlány (fn, szó|foszlány) szóföldrajz (fn, szó|földrajz) szoftver (fn) szoftver segítségével szoftveradaptálás szoftverágens szoftverbolt szoftvercég (fn, szoftver|cég) szoftvercsomag (fn, szoftver|csomag) szoftverellátás (fn, szoftver|ellátás) szoftver-előállítás szoftverértékelés (szoftver|értékelés) szoftveres alkalmazás szoftveres feldolgozás szoftveres hiba szoftveres oldal szoftveres támogatottság szoftverfejlesztés (fn, szoftver|fejlesztés) szoftverfejlesztő (fn, szoftver|fejlesztő) szoftverfejlesztő cég szoftvergyártás (fn, szoftver|gyártás) szoftvergyártó (fn, szoftver|gyártó) szoftveripar (fn, szoftver|ipar) szoftverjogvédelem (szoftver|jogvédelem) szoftverkalóz (fn, szoftver|kalóz) szoftverkereskedelem (fn, szoftver|kereskedelem) szoftverkomponens (szoftver|komponens) szoftverkövető szolgálat szoftveróriás (fn, szoftver|óriás) szoftverpiac szoftverrendszer (fn, szoftver|rendszer) szoftverszakember (szoftver|szakember) szoftverszolgáltatás (szoftver|szolgáltatás) szoftvertechnológia (fn, szoftver|technológia) szoftvertermék (fn, szoftver|termék) szoftverüzemeltető (foly mn in) szófukar (mn, szó|fukar) szófukarság (fn) szófűzés (fn, szó|fűzés) szógyök (fn, szó|gyök) szógyűjtemény (fn, szó|gyűjtemény) szóhagyomány (fn, szó|hagyomány) szóhalmozás (fn, szó|halmozás) szóhangsúly (fn, szó|hangsúly) szóhangulat (fn, szó|hangulat) szóharc (fn, szó|harc) szóhasadás (fn, szó|hasadás) szóhasználat (fn, szó|használat) szóhoz jut szóhoz jutás szóírás (szó|írás) szója (fn) szójabab (fn, szója|bab) szójakenyér (fn, szója|kenyér) szójaliszt (fn, szója|liszt) szójárás (fn, szó|járás) szójaszósz (fn, szója|szósz) szójáték (fn, szó|játék) szójatermesztés (fn, szója|termesztés) szójegyzék (fn, szó|jegyzék) szójelentés (fn, szó|jelentés) Szojuz (tnév) szókapcsolat (fn, szó|kapcsolat) szokás (fn) szokás szerinti szokásjog (fn, szokás|jog) szokásmondás (szokás|mondás) szokásos (mn) szokásos beállítás szokásos felhasználóbarát felület szokásos mértékű ajándékozás szokásosan (hsz) szokásszerű (mn) szokatlan (mn) szokatlan bőség szokatlan kívánság szokatlanul (hsz) szókép (fn, szó|kép) szóképes (mn) szóképzés (fn, szó|képzés) szókészlet (fn, szó|készlet) szokik (ige) szókimondás (fn) szókimondó (foly mn in, szó|kimondó) szókimondó (mn, szó|kimondó) szókincs (fn, szó|kincs) szókincstan (szókincs|tan) szókincstár (fn, szó|kincstár) szókincsvizsgálat (fn, szókincs|vizsgálat) szoknya (fn) szoknyabolond (fn, szoknya|bolond) szoknyapecér (fn, szoknya|pecér) szoknyás (mn) szoknyavadász (fn, szoknya|vadász) szokogat Szokolya (tnév) szokott (bef mn in) szokott (mn) szóköz (fn, szó|köz) Szókratész (tnév) szokták mondani szoktat (ige) szoktatás (fn) szokvány (fn) szokványminőségű (mn, szokvány|minőségű) szokványos (mn) szokványos méretű szokványos printer szol (fn) szól (ige) szólal (ige) szólalhat (ige) szólaltat (ige) szólam (fn) szólamvezető (fn, szólam|vezető) szoláris (mn) szolárium (fn) szólás (fn) szólásforma (fn, szólás|forma) szólásgyűjtemény (fn, szólás|gyűjtemény) szóláshasonlat (fn, szólás|hasonlat) szólásmód (fn, szólás|mód) szólásmondás (fn, szólás|mondás) szólásmondás (mn, szólás|mondás) szólásra bírja szólásra emelkedik szólásszabadság (fn, szólás|szabadság) szoldateszka (fn) szolfézs (fn) szolfézsóra (fn, szolfézs|óra) szolga (fn) szolgaalázat (szolga|alázat) szolgabíró (fn, szolga|bíró) szolgabíró (foly mn in, szolga|bíró) szolgadiák (fn, szolga|diák) szolgafa (fn, szolga|fa) szolgaföld (szolga|föld) szolgahad (fn, szolga|had) szolgai (mn) szolgál (ige) szolgálat (fn) szolgálat alól mentesített szolgálatba állás szolgálatba lépés szolgálathalasztás (fn, szolgálat|halasztás) szolgálathalasztási jog szolgálati (mn) szolgálati eskü szolgálati évei szolgálati gépkocsi szolgálati idő szolgálati jelvény szolgálati lakás szolgálati szabályzat szolgálati út szolgálati útlevél szolgálatkész (mn, szolgálat|kész) szolgálatkész kijelző szolgálatkészség (fn, szolgálat|készség) szolgálatmegtagadás (fn) szolgálatmentes szolgálatmentesség (szolgálat|mentesség) szolgálaton kívüli szolgálatos (mn) szolgálattétel (fn, szolgálat|tétel) szolgálattevő (fn, szolgálat|tevő) szolgálattevő (mn, szolgálat|tevő) szolgálatvégzés szolgálatvezető (fn, szolgálat|vezető) szolgálatvezető (foly mn in, szolgálat|vezető) szolgalegény (fn, szolga|legény) szolgalélek (fn, szolga|lélek) szolgalelkű (mn, szolga|lelkű) szolgálhat (ige) szolgalmi (mn) szolgáló (fn) szolgáló (foly mn in) szolgálólány (fn, szolgáló|lány) szolgálóleány (fn, szolgáló|leány) szolgalom (fn, szolga|lom) szolgáltat (ige) szolgáltatás (fn) szolgáltatási (mn) szolgáltatási lista szolgáltatásnyújtás (fn, szolgáltatás|nyújtás) szolgáltathat (ige) szolgáltató szolgáltató ágazat szolgáltató központ szolgáltató szektor szolgáltatóegység (fn) szolgáltatóhálózat (fn) szolgáltatóház (fn) szolgáltatói (mn) szolgáltatóipar (fn) szolgáltatórészleg (szolgáltató|részleg) szolgáltatótevékenység (fn) szolgáltatóüzem szolgáltatóvállalat (fn) szolganép (fn, szolga|nép) szolgaság (fn) szolgaságba döntés szolgasor (fn, szolga|sor) szolgasors (fn, szolga|sors) szólhat (ige) szoli (fn) szoli (mn) szolid (mn) szolid öltözet szolidan (hsz) szolidáris (mn) szolidaritás (fn) szolidaritási (mn) szolidaritásnyilatkozat Szolimán (tnév) szolipszizmus (fn) szólista (fn) szólít (ige) szoliter (fn) szólíthat (ige) szolmizál (ige) Szolnok (tnév) Szolnok-Debrecen útvonal szolnoki (fn) szóló (fn) szólóan (hsz) szólóének (fn, szóló|ének) szólóénekes (mn, szóló|énekes) szólóénekesnő (szóló|énekesnő) szólogat (ige) szólóhangszer (fn, szóló|hangszer) szólójáték (szóló|játék) szólólemez (fn, szóló|lemez) szólómotor (szóló|motor) Szolón (tnév) szólongat (ige) szólórák (szóló|rák) szólórész (szóló|rész) szólótáncos (mn) szólóz (szólózik, ige) szólózik (ige) szolúbilis (mn) szolvens (fn) Szolzsenyicin (tnév) szómagyarázat (fn, szó|magyarázat) Szomália (tnév) Szomáli-félsziget szomatikus (mn) szombat (fn) szombat este szombat esti szombat esti buli Szombathely (tnév) szombathelyi (mn) szombati (fn) szombati (mn) szombatonként (hsz) szombatos (fn) szombatos (mn) szómegvonás (fn) szomj (fn) szomjan (hsz) szomjan vesztek szomjas (mn) szomjaz (ige) szomjazik (ige) szomjú (mn) szomjúhozik (ige) szomjúság (fn) szomjúságcsillapító (szomjúság|csillapító) szomnambulizmus szomorít (ige) szomorkás (mn) szomorkás hangulatú szomorkodik (ige) szomorodik (ige) szomorodni szomorodott szomorog (ige) szomorú (mn) szomorú hír szomorú vég szomorúan (hsz) szomorúfűz (fn, szomorú|fűz) szomorúfűz (ige, szomorú|fűz) szomorúhímzés szomorújáték (fn, szomorú|játék) szomorúság (fn) szomszéd (fn) szomszéd (mn) szomszéd falu szomszéd ház szomszéd község szomszéd nép szomszéd szoba szomszédasszony (fn, szomszéd|asszony) szomszédol (ige) szomszédos (mn) szomszédos állam szomszédság (fn) szomszédsági (mn) szómutató (fn, szó|mutató) szón fény szonáns (fn) szonár (fn) szonáta (fn) szonatina (fn) szonda (fn) Szonda Ipsos (tnév) szondáz (ige) Szondi György (tnév) Szondi-teszt (Szondi|-teszt) szonett (fn) szonettforma (mn) szonettköltő (szonett|költő) Szonja (tnév) szónok (fn) szónoki (mn) szónoki beszéd szónoki hatás szónoki kérdés szónoki készség szónokias (mn) szónoklás (fn) szónoklat (fn, szónok|lat) szónoklattan (fn, szónoklat|tan) szónokol (ige) szóösszetétel (fn, szó|összetétel) szóösszevonás (fn, szó|összevonás) szóözön (fn, szó|özön) szop (ige) szópárbaj (fn, szó|párbaj) szopás (fn) Szophoklész (tnév) szopik (ige) szopó (fn) szopó (foly mn in) szopogat (ige) szopóka (fn) szopókás szopókás cigaretta szopornyica (fn) szopós (mn) szopós borjú szopós malac szoprán (fn) szoprán (mn) szoprán énekesnő szoprán hangú szoprán szólam szoptat (ige) szoptatás (fn) szoptató (fn) szoptató (foly mn in) szoptató (mn) szoptatós anya szoptatós dajka szór (ige) szóra bír szóra bírás szóragozás (fn, szó|ragozás) szórakozás (fn) szórakozási (mn) szórakozhat (ige) szórakozik (ige) szórakozni vágyó szórakozóhely (fn) szórakozott (bef mn in) szórakozott (mn) szórakozottan (hsz) szórakozottság (fn) szórakoztat (ige) szórakoztatás (fn) szórakoztató (foly mn in) szórakoztató (mn) szórakoztató ág szórakoztató elektronika szórakoztató iparos szórakoztató műsor szórakoztató zene szórakoztatóelektronikai készülék szórakoztatóelektronikai sarok szórakoztatóipar szórakoztatóipari (mn) szórakoztatóipari komplexum szórakoztatóközpont szórás (fn) szórásnégyzet (fn, szórás|négyzet) szorb (mn) szorbit (fn) szordínó (fn) szórejtvény (szó|rejtvény) szórend (fn, szó|rend) szórendi (mn) szorgalmas (mn) szorgalmasan (hsz) szorgalmatos (mn) szorgalmaz (ige) szorgalmazás (fn) szorgalmi (mn) szorgalmi feladat szorgalmi idő szorgalom (fn) szorgos (mn) szorgosan (hsz) szorgoskodik (ige) szorít (ige) szorítás (fn) szoríthat (ige) szorítkozik (ige) szorító (fn) szorító (foly mn in) szorító (mn) szorító ruhadarab szorítóbilincs (szorító|bilincs) szorítócsavar (fn, szorító|csavar) szorítófogó (szorító|fogó) szorítógyűrű (szorító|gyűrű) szorítóhüvely (fn, szorító|hüvely) szorítóizom (szorító|izom) szorítókapocs (szorító|kapocs) szorítókarika (szorító|karika) szorítókötés (fn, szorító|kötés) szorítónyolcas szorítópánt (fn, szorító|pánt) szorítósegéd (fn, szorító|segéd) szorítóvas (fn, szorító|vas) szóró (foly mn in) szóródás (fn) szóródik (ige) szóródoboz szórófej (fn) szórófejes ablaktisztító szórógép (fn) szóróképesség szóról szóra szórólap (fn) szórólapát (fn) szórólencse (fn) szórólöveg szorong (ige) szorongás (fn) szorongásos (mn) szorongat (ige) szorongatott (bef mn in) szorongatott (mn) szorongatott helyzet szorongatott helyzetben van szorongó (foly mn in) szorongó (mn) szorongó szívvel szóróparcella szórópisztoly (fn, szóró|pisztoly) szoros (fn) szoros (mn) szoros csomó szoros kötelék szorosabban (hsz) szorosan (hsz) szorosan véve szórótárcsa (szóró|tárcsa) szoroz (ige) szórövidítés (fn, szó|rövidítés) szorpció (fn) szórt (bef mn in) szórt fény szortiment (fn) szortíroz (ige) szortyog (ige) szorul (ige) szorulás (fn) szorulat (fn) szorulhat (ige) szoruló (fn) szorult (bef mn in) szorult (mn) szorultság (fn) szórva vetés szórvány (fn) szórványemlék (fn, szórvány|emlék) szórványfalu (fn, szórvány|falu) szórványközösség szórványmagyarság (fn, szórvány|magyarság) szórványnyelvemlék (fn, szórvány|nyelvemlék) szórványos (mn) szórványosan (hsz) szórványtelepülés (fn, szórvány|település) szorzandó (fn) szorzás (fn) szorzat (fn) szorzó (fn) szorzó (foly mn in) szorzógép (szorzó|gép) szorzójel (fn, szorzó|jel) szorzószám (fn, szorzó|szám) szorzószámnév (szorzó|számnév) szorzótábla (fn, szorzó|tábla) szósz (fn) szószaporítás (fn) szószátyár (mn) szószátyárkodik (ige) szószedet (fn) szószegés (fn, szó|szegés) szószegő (fn, szó|szegő) szószegő (foly mn in, szó|szegő) szószegő (mn, szó|szegő) szószék (fn, szó|szék) szószerkezet (fn, szó|szerkezet) szoszo szószol (ige, szó|szol) szószóló (fn, szó|szóló) szószóló (foly mn in, szó|szóló) szót szótag (fn, szó|tag) szótagalkotó hangok szótaghatár (fn, szótag|határ) szótagi (mn) szótagírás (fn, szótag|írás) szótagol (ige) szótagos (mn) szótagszám (fn, szótag|szám) szótalan (szótlan, mn) szótalan (hsz) szótan (fn, szó|tan) szótár (fn, szó|tár) szótári (mn) szótárírás (fn, szótár|írás) szótáríró (fn, szótár|író) szótáríró (foly mn in, szótár|író) szótárirodalom (fn, szótár|irodalom) szótároz (ige) szótározatlan szótárszerkesztő (fn, szótár|szerkesztő) szótártan (szótár|tan) szótártudomány (szótár|tudomány) szótévesztés (fn) szótlan (szótalan, mn) szótlan (hsz) szótlanul (hsz) szótő (fn, szó|tő) szótöbbség (fn, szó|többség) szótöbbségű (mn) szótörténet (fn, szó|történet) szotyka (fn) szotykos szotyola (fn) szotyós (mn) szotty (fn) szottyan (ige) szóvá tesz szóvá tevés szóval (hsz) szóval és tettel szóváltás (fn, szó|váltás) szóvég (fn, szó|vég) szóvégi (mn, szó|végi) szóvégmutató (foly mn in, szóvég|mutató) szóvégmutató szótár (fn, szóvég|mutató) szóvegyülés (fn) szovhoz (fn) szóvicc (fn, szó|vicc) szóvirág (fn, szó|virág) szóvivő (fn, szó|vivő) szóvivői (mn) szovjet (fn) szovjet (mn) szovjet szocialista köztársaság szovjethatalom (fn, szovjet|hatalom) szovjetje (szovjet|je) szovjetológus (fn) szovjetrendszer (fn, szovjet|rendszer) Szovjetunió (fn, szovjet|unió) Szovjetunió Kommunista Pártja szózat (fn) szózuhatag (fn, szó|zuhatag) sző (szősz, ige) szöcske (fn) Sződ (tnév) szög (szeg, fn) szögállandóság (szög|állandóság) szögbelövés (fn, szög|belövés) szöge szögel (szegel, ige) szögellik (ige) szöges (szeges, mn) szöges bakancs szöges ellentétben szögesdrót (szegesdrót, fn, szöges|drót) szögesdrót kerítés szögesdrót ketrec szögez (szegez, ige) szögfelező (fn, szög|felező) szögfok (szög|fok) szögfüggvény (fn, szög|függvény) szöghaj (fn, szög|haj) szöghajú (mn, szög|hajú) szögi szöglet (szeglet, fn) szögletes (mn) szögletes zárójel szögletrúgás (fn, szöglet|rúgás) szögletzászló (fn, szöglet|zászló) szögmérés (fn, szög|mérés) szögmérő (fn, szög|mérő) szögmértan (szög|mértan) szögpár (fn) szögsebesség (fn, szög|sebesség) szögtükör (szög|tükör) szögű (mn) szögvágás szögvas (fn, szög|vas) szökdécsel (ige) szökdel (ige) szökdös (ige) szőke (mn) szőke hajú szőke Tisza szökell (ige) szökellve szökés (fn) szőkés (mn) szökeség szőkeség (fn) szökésgyanús (szökés|gyanús) szökési (fn) szökési (mn) szökési kísérlet szökési sebesség szökevény (fn) szökevény katona szökik (ige) szőkít (ige) szökken (ige) szökőár (fn, szökő|ár) szökőév (fn, szökő|év) szökőforrás (szökő|forrás) szökőhónap (fn, szökő|hónap) szökőkút (fn, szökő|kút) szökőnap (fn, szökő|nap) szökőnap (mn, szökő|nap) szökött (bef mn in) szökött (mn) szökött rab szöktet (ige) szöktetés (fn) szőkül (ige) szőlész (fn) szőlészet (fn) szölkup szőlő (fn) szőlő- és gyümölcstermelés szőlőbogyó (fn, szőlő|bogyó) szőlőbor (fn, szőlő|bor) szőlőbujtás (szőlő|bujtás) szőlőcukor (fn, szőlő|cukor) szőlőcsősz (szőlő|csősz) szőlőcsutka (szőlő|csutka) szőlődaráló (szőlő|daráló) szőlőfürt (fn, szőlő|fürt) szőlőgazdaság (fn, szőlő|gazdaság) szőlőgerezd (fn, szőlő|gerezd) szőlőgyökértetű szőlőhajtás (fn, szőlő|hajtás) szőlőhegy (fn, szőlő|hegy) szőlőhegyi (fn, szőlő|hegyi) szőlőhegyi (mn, szőlő|hegyi) szőlőinda szőlőíz szőlőkacs (fn, szőlő|kacs) szőlőkaró (fn, szőlő|karó) szőlőkert (fn, szőlő|kert) szőlőlé (fn) szőlőlekvár (szőlő|lekvár) szőlőlevél (fn, szőlő|levél) szőlő-lisztharmat szőlőlomb (szőlő|lomb) szőlőlugas (fn, szőlő|lugas) szőlőmag (fn, szőlő|mag) szőlőmoly (fn, szőlő|moly) szőlőmosó (szőlő|mosó) szőlőművelés (fn, szőlő|művelés) szőlőnyitás (szőlő|nyitás) szőlőnyomó prés szőlőoltás (szőlő|oltás) szőlőpenész (szőlő|penész) szőlőpermetezés (szőlő|permetezés) szőlőpermetező felszerelés szőlő-peronoszpóra szőlőprés (fn, szőlő|prés) szőlőputtony (szőlő|puttony) szőlőragya (szőlő|ragya) szőlőrigó (szőlő|rigó) szőlős (mn) szőlősgazda (fn, szőlős|gazda) szőlőskert (fn, szőlős|kert) szőlőszem (fn, szőlő|szem) szőlőtaposó kád szőlőtelepítés (fn, szőlő|telepítés) szőlőtermelő (fn, szőlő|termelő) szőlőtermelő (foly mn in, szőlő|termelő) szőlőtermelő (mn, szőlő|termelő) szőlőtermesztés (fn, szőlő|termesztés) szőlőtermő (fn, szőlő|termő) szőlőtermő (mn, szőlő|termő) szőlőtermő vidék szőlőterület (fn, szőlő|terület) szőlőtetű (szőlő|tetű) szőlőtő (fn, szőlő|tő) szőlőtőke (fn, szőlő|tőke) szőlőültetvény (fn, szőlő|ültetvény) szőlővessző (fn, szőlő|vessző) szőlővirág (fn, szőlő|virág) szőlőzúzó (szőlő|zúzó) szőlőzsír (fn, szőlő|zsír) szömörce (fn) szömörcsög (fn) szömörcsöggomba (szömörcsög|gomba) szőnyeg (fn) szőnyegágy (szőnyeg|ágy) szőnyegbombázás (fn, szőnyeg|bombázás) szőnyeges (mn) szőnyegfonal (szőnyeg|fonal) szőnyegkárpit (szőnyeg|kárpit) szőnyegnövény (szőnyeg|növény) szőnyegpadló (fn, szőnyeg|padló) szőnyegre kerülő szőnyegszövés (fn, szőnyeg|szövés) szőnyegszövő (fn, szőnyeg|szövő) szőnyegszövő gép szőr (fn) szőr padlókefe szőrcsizma (szőr|csizma) szőrcsomó (fn, szőr|csomó) szörcsög (ige) szőrcsuha (fn, szőr|csuha) szőrecset (fn, szőr|ecset) szőrén-szálán (hsz) szőrén-szálán eltűnt Szörényi bánság szörényi bánsági szörf (fn) szörföl (ige) szörföz (szörfözik, ige) szörfözik (ige) szőrfű (szőr|fű) szőrhullás (szőr|hullás) szőrirtó (szőr|irtó) szőrkefe (fn, szőr|kefe) szőrme (fn) szőrme télikabát szőrmeáru (fn, szőrme|áru) szőrmebekecs (szőrme|bekecs) szőrmebélés (szőrme|bélés) szőrmebunda (fn, szőrme|bunda) szőrmegallér (fn, szőrme|gallér) szőrmekabát (fn, szőrme|kabát) szőrmekereskedelem (fn, szőrme|kereskedelem) szőrmekereskedő (fn, szőrme|kereskedő) szőrmentében szőrmentén szőrmés (fn) szőrmés (mn) szőrmesapka (fn, szőrme|sapka) szőrmoha (szőr|moha) szőrmók (fn) szörny (fn) szörnyalak (fn, szörny|alak) szörnyed (ige) szörnyeteg (fn) szörnyethal (ige, szörnyet|hal) szörnykép (szörny|kép) szörnyszülemény (fn, szörny|szülemény) szörnyszülött (fn) szörnyszülött (mn) szörnyű (mn) szörnyű bosszú szörnyű éhes szörnyű keserű szörnyű rossz szörnyűködik (szörnyülködik, ige) szörnyülködik (ige) szörnyűség (fn) szörnyűséges (mn) szőrös (mn) szőrös mellű szőrösödik (ige) szőröstalpú (mn) szőröstül-bőröstül (hsz) szőrösszívű (fn, szőrös|szívű) szőrösszívű (mn, szőrös|szívű) szőröz (ige) szörp (fn) szőrpamacs (fn, szőr|pamacs) szőrpamat (szőr|pamat) szörplé szörpöl (ige) szőrszál (fn, szőr|szál) szőrszálhasogatás (fn) szőrszálhasogató (fn) szőrszálhasogató (foly mn in) szőrszálhasogató (mn) szőrszita (fn, szőr|szita) szőrtelen (mn) szőrtelenít (ige) szőrtelenítő (fn) szőrtelenítő (foly mn in) szőrtelenítőszer (fn, szőrtelenítő|szer) szőrtüsző (fn, szőr|tüsző) szőrtüszőgyulladás (fn, szőrtüsző|gyulladás) szörtyög (ige) szőrű (mn) szőrűek szőrzet (fn) szösz (fn) szöszfelszedő henger szöszhaj (szösz|haj) szöszhajú szöszi (fn) szöszi (mn) szöszke (mn) szöszke gyerek szöszmötöl (ige) szöszöl (ige) szöszös (mn) szösszenet (fn) szőttes (fn) szőttes (mn) Szöul (tnév) szöuli (fn) szövedék (fn) szövedékes (mn) szöveg (fn) szöveg szerinti szövegel (ige) szövegelemzés (fn) szövegelés (fn) szövegemlék (fn, szöveg|emlék) szöveges (mn) szöveges dokumentum szöveges kódolás szöveges üzenet szövegez (ige) szövegezés (fn) szövegfeldolgozás (fn, szöveg|feldolgozás) szöveghamisítás (szöveg|hamisítás) szöveghű (mn) szövegíró (fn, szöveg|író) szövegíró (foly mn in, szöveg|író) szövegkiadás (fn, szöveg|kiadás) szövegkiejtés (fn, szöveg|kiejtés) szövegkiemelő (foly mn in) szövegkönyv (fn, szöveg|könyv) szövegkörnyezet (fn, szöveg|környezet) szövegközi (mn) szövegközlés (fn, szöveg|közlés) szövegkritika (fn, szöveg|kritika) szövegláda (fn, szöveg|láda) szövegmagyarázat (fn, szöveg|magyarázat) szövegmondás (fn, szöveg|mondás) szövegmondás (mn, szöveg|mondás) szövegmondat (fn, szöveg|mondat) szövegnyomtatás szövegösszefüggés (fn, szöveg|összefüggés) szövegpontosítás (fn) szövegrész (fn, szöveg|rész) szövegrészlet (fn, szöveg|részlet) szövegromlás (fn, szöveg|romlás) szövegszerkesztés (fn, szöveg|szerkesztés) szövegszerkesztő (fn, szöveg|szerkesztő) szövegszerkesztő (foly mn in, szöveg|szerkesztő) szövegtan (fn, szöveg|tan) szövegtani (mn) szövegtervezet (fn, szöveg|tervezet) szövegtípus (fn, szöveg|típus) szövegtördelés (szöveg|tördelés) szövegű (mn) szövegváltozat (fn, szöveg|változat) szöveggyűjtemény (fn, szöveg|gyűjtemény) szövés (fn) szövés-fonás (szövés|-fonás) szövésminta (fn, szövés|minta) szövet (fn) szövet (ige) szövet férfiöltöny szövetáru (szövet|áru) szövetátültetés (fn, szövet|átültetés) szövetélettan (szövet|élettan) szövetfejlődés (szövet|fejlődés) szövetfestés (fn, szövet|festés) szövetfinomítás szövethulladék (szövet|hulladék) szöveti elváltozás szövetképződés szövetkereskedelem (fn, szövet|kereskedelem) szövetkezés (fn) szövetkezet (fn) szövetkezet (ige) szövetkezeti (mn) szövetkezeti tag szövetkezik (ige) szövetkórtan (szövet|kórtan) szövetminta (fn, szövet|minta) szövetminta-tervező szövetnedv (fn, szövet|nedv) szövétnek (fn) szövetöltöny (szövet|öltöny) szövetruha (fn, szövet|ruha) szövetség (fn) szövetséges (fn) szövetséges (mn) szövetséges hatalmak szövetségesi (mn) szövetségi (mn) szövetségi állam szövetségi kapitány szövetségi rendszer szövetségre lép szövetszerkezet (fn, szövet|szerkezet) szövettan (fn, szövet|tan) szövettani (mn) szövettani metszet szövettani vizsgálat szövettenyészet (fn, szövet|tenyészet) szövetválaszték (szövet|választék) szövevény (fn) szövevényes (mn) szövő (fn) szövő (foly mn in) szövőasszony (fn, szövő|asszony) szövőcsalán (szövő|csalán) szövődarázs (szövő|darázs) szövöde (fn) szövődik (ige) szövődmény (fn) szövődményes (mn) szövőfonal (szövő|fonal) szövő-fonó (szövő|-fonó) szövőgép (fn, szövő|gép) szövöget (ige) szövőgyár (fn, szövő|gyár) szövőipar (fn, szövő|ipar) szövőipar-telepítés szövőlány (fn, szövő|lány) szövőlepke (fn, szövő|lepke) szövőmadár (fn, szövő|madár) szövőmester (fn, szövő|mester) szövőmunkás (fn) szövőmunkásnő (szövő|munkásnő) szövőnő (fn, szövő|nő) szövőráma (szövő|ráma) szövőszék (fn, szövő|szék) szövött (mn) szövött áru szpacák szpáhi (fn) szpartakiád (spartakiád, fn) Szphinx szpícs (fn) szpíker (fn) szpojler szponzor (fn) szponzorál (ige) szponzorálás (fn) szponzorblog (fn, szponzor|blog) szponzori (mn) szpori szputnyik (fn) ssz SZSZK (fn) SZSZKSZ sztahanovista (fn) sztahanovista (mn) sztalagmit (fn) sztalaktit (fn) Sztálingrád (tnév) sztálini (mn) sztálinista (fn) sztálinista (mn) sztálinizmus (fn) Sztambul (tnév) sztaniol (fn) sztaniollemez (sztaniol|lemez) sztaniolpapír (fn, sztaniol|papír) sztár (fn) sztárcsapat (fn, sztár|csapat) sztáresemény sztárgázsi sztárkultusz (fn, sztár|kultusz) sztárol (ige) sztárparádé (fn, sztár|parádé) sztárriporter (fn, sztár|riporter) sztárügyvéd (fn, sztár|ügyvéd) sztárvendég (fn, sztár|vendég) sztearin (fn) sztearingyertya (fn, sztearin|gyertya) sztearinsav (fn) szték sztélé (fn) sztenderd (mn) sztenografál (ige) sztenográfia (fn) sztenogram (fn) sztentori (mn) sztentori hang sztentori hangon sztepp (fn) szteppel (ige) szteradián (fn) sztereó (fn) sztereosztereó hang sztereó hangsugárzó sztereó készülék sztereó magnó sztereó rádió sztereoadás sztereofilm (fn) sztereokémia (fn) sztereokép (fn) sztereometria (fn) sztereoszkóp (fn) sztereotip (stereotip, mn) sztereotípia (fn) szteroid (fn) szteroidhormon sztetoszkóp (fn) sztirol (fn) sztochasztikus (mn) sztoicizmus (fn) sztoikus (fn) sztoikus (mn) sztoikus nyugalommal sztomatológia (fn) sztori (fn) sztorníroz (storníroz, ige) sztornó (stornó, fn) sztornózás sztracsatella (fn) sztracsi sztráda (fn) sztrádaépítés (fn, sztráda|építés) sztrádamatrica (fn, sztráda|matrica) sztrájk (fn) sztrájkbizottság (fn, sztrájk|bizottság) sztrájkfelhívás (fn, sztrájk|felhívás) sztrájkharc (fn, sztrájk|harc) sztrájkhullám (fn, sztrájk|hullám) sztrájkjog (fn, sztrájk|jog) sztrájkkészültség (fn, sztrájk|készültség) sztrájkmozgalom (fn, sztrájk|mozgalom) sztrájkol (ige) sztrájkoló (fn) sztrájkőr (sztrájk|őr) sztrájkőrség (fn, sztrájk|őrség) sztrájktörés (fn, sztrájk|törés) sztrájktörő (fn, sztrájk|törő) sztrájktörő (foly mn in, sztrájk|törő) sztrájktörvény (fn, sztrájk|törvény) sztrapacska (fn) sztratoszféra (fn) Sztravinszkij (fn) Sztravinszkij-mű (Sztravinszkij|-mű) sztreccs (fn) sztreccsnadrág sztreptomicin (fn) sztreptomicinkészítmény (sztreptomicin|készítmény) sztrichnin (fn) sztriptíz (fn) sztupa sztyep (sztyepp, fn) sztyepvidék (sztyeppvidék, sztyep|vidék) sztyuvi szú (fn) szuahéli (mn) szubalpin (mn) szubalpin táj szubintelligens felnőtt szubjektív (mn) szubjektivitás (fn) szubjektivizmus (fn) szubjektum (fn) szubkontinens (fn) szubkontra (fn) szubkultúra (fn) szublimáció (fn) szublimál (ige) szublimálás (fn) szublimát (fn) szubordináció (fn) szubrett (fn) szubrutin (fn) szubszidiaritás (fn) szubszonikus sebesség szubsztancia (fn) szubsztitúció (fn) szubsztrátum (fn) szubtilis (mn) szubtropikus (mn) szubtrópus (fn) szubtrópusi (mn) szubvenció (fn) szubvencionál (ige) Szudán (tnév) szudáni (fn) Szudéták (tnév) szudétanémet (mn) Szudéta-vidék (tnév) szúette (mn, szú|ette) Szuez (tnév) Szuezi-csatorna (fn) szufficit szuffita (fn) szuffixum (fn) szufizmus (fn) szufla (fn) szuflé (fn) szuggerál (ige) szuggesztió (fn) szuggesztív (mn) szuggesztivitás (fn) szuka (fn) szukcesszió (fn) szukcesszív (fn) szukcesszív (mn) szukcesszív egymásutánban szukcesszív rendben szulák (fn) szulfamid (fn) szulfát (fn) szulfátcellulóz (szulfát|cellulóz) szulfátok szulfid (fn) szulfidérc (szulfid|érc) szulfidok szulfit (fn) szulfonamid (fn) szultán (fn) szultanátus (fn) szultánkenyér (szultán|kenyér) Szumátra (tnév) szumó (fn) Szun Jat-szen Szunda-szigetek szundi mód szundibundi szundikál (ige) szundít (ige) szundizik (ige) szunnita (fn) szunyál (ige) szunnyad (ige) szunnyadozik (ige) szúnyog (fn) szúnyogcsípés (fn, szúnyog|csípés) szúnyogháló (fn, szúnyog|háló) szúnyogirtás (fn, szúnyog|irtás) szúnyogirtó (fn, szúnyog|irtó) szúnyogirtó (foly mn in, szúnyog|irtó) szúnyogirtó szer szúnyoglárva (fn, szúnyog|lárva) szunyókál (ige) szupé (fn) szupécsárdás (szupé|csárdás) szuper (mn) szuperszuperál (ige) szuperbenzin (fn, szuper|benzin) szuperbiztos (mn) szuperbruttó szuperfoszfát (fn) Szuperföld szuperhatalom (fn, szuper|hatalom) szuperintendens (fn) szuperkészülék (fn) szuperlát szuperlatívusz (fn) szuperlektor (fn) szupermarket (fn) szupermarket-hálózat szupernóva (fn) szuperprodukció (fn) szuperszonikus (mn) szuperszonikus sebesség szupersztár (fn) szupertitkos (mn) szupervihar szuplikáns szupport (fn) szuppresszió (fn) szupraszegmentális (mn) szupravezetés (fn) szupravezető (fn) szupremácia (fn) szúr (ige) szúrágás (szú|rágás) szúrágta (mn, szú|rágta) szúrás (fn) szúrat (ige) szurdal (ige) szurdék (fn) szurdok (fn) szurdokvölgy (fn, szurdok|völgy) szurkál (ige) szurkapiszkál (ige) szurkol (ige) szurkolás (fn) szurkoló (fn) szurkoló (foly mn in) szurkoló (mn) szurkolói (mn) szurkolótábor (fn, szurkoló|tábor) szurkos (mn) szurkos kezű szurkoz (ige) szúró (foly mn in) szúró (mn) szúró fájdalom szúró tövis szúródás szúróeszköz szúrófegyver szurok (fn) szurokcsóva (szurok|csóva) szurokérc (fn, szurok|érc) szurokfáklya (szurok|fáklya) szurokfekete (mn, szurok|fekete) szurokfenyő (fn, szurok|fenyő) szurokföld (szurok|föld) szurokfőző üst szurokfű (fn, szurok|fű) szurokkő (szurok|kő) szuroksötét (fn) szuroksötét (mn) szurokszegfű (szurok|szegfű) szúróláng (fn) szurony (fn) szuronydöfés (szurony|döfés) szuronyos (fn) szuronyos (mn) szuronyroham (fn, szurony|roham) szuronyt szegez szúrópenge (szúró|penge) szúrópróba (fn, szúró|próba) szúrópróbaszerűen (hsz) szúrós (mn) szúrós szemű szúrós tekintetű szurrogátum (fn) szúrt seb szurtos (mn) szusz (fn) szuszakol (ige, szusz|akol) szuszék (fn, szusz|ék) szuszimuszi (mn) szuszimuszi alak szuszog (ige) szuszogás (fn) szuszpendál (ige) szuszpenzió (fn, szusz|penzió) szuszpenzor (fn) szusszan (ige) szusszant (ige) szuterén (fn) szuterénlakás (fn, szuterén|lakás) szutykos (mn) szutyok (fn) szutyongat (ige) szuvas (mn) szuvas gerenda szuvasodik (ige) szuvenír (fn) szuverén (fn) szuverén (mn) szuverén állam szuverén jog szuverenitás (fn) szűcs (fn) szűcs kisiparos szűcsáru (szűcs|áru) szűcsipar (szűcs|ipar) szűcsmester (fn, szűcs|mester) szűcsműhely (fn, szűcs|műhely) szűcstű (szűcs|tű) szüfrazsett (fn) szügy (fn) szügyelő (fn) szügyhám (szügy|hám) szűk (mn) szűk cipő szűk esztendő szűk határidő szűk keresztmetszet szűk körben tartott szűk körű (hsz) szűk köz szűk látókörű szűk mellű szűk nyakú üveg szűk szoknyás szűk utca szűke (fn) szűkebben (hsz) szűkében van szűkecskén szűken (hsz) szűkít (ige) szűkítés (fn) szűkkeblű (mn, szűk|keblű) szűkkörűen (hsz) szűklátókörűség (fn) szűkmarkú (mn, szűk|markú) szűköl (ige) szűkölködik (ige) szűkös (mn) szűkös bevétel szűkös jövedelem szűkösen (hsz) szűkösködik (ige) szűkösség (fn) szűkre szabott szükség (fn) szűkség (fn) szükség szerinti szükségállapot (fn, szükség|állapot) szükségel (ige) szükségeltet (ige) szükségérzet (szükség|érzet) szükséges (mn) szükséges rossz szükségesség (fn) szükséggát (szükség|gát) szükséghelyzet (fn, szükség|helyzet) szükséghez képest szükségképp szükségképpen (hsz) szükségképpeni (mn) szükségkikötő (szükség|kikötő) szükségkórház (fn, szükség|kórház) szükségköltségvetés (szükség|költségvetés) szükséglakás (fn, szükség|lakás) szükséglet (fn) szükségmegoldás (fn, szükség|megoldás) szükségmunka (fn, szükség|munka) szükségpénz (szükség|pénz) szükségrendelet (fn, szükség|rendelet) szükségszállás (fn, szükség|szállás) szükségszerű (mn) szükségszerűen (hsz) szükségszerűség (fn, szükség|szerűség) szükségtározó (fn, szükség|tározó) szükségtelen (hsz) szükségtelen (mn) szükségtelenül (hsz) szűkszavú (mn, szűk|szavú) szűkszavú előadás szűkszavúan (hsz) szűkül (ige) szűkülés (fn) szűkület (fn) szül (ige) szüle (fn) szülei (mn) szüleik (mn) szülemény (fn) szülemlik (ige) szülés (fn) szülés (mn) szülési (mn) szülési fájdalmak szülési segély szülési szabadság szülész (fn) szülész szakorvos szülészet (fn) szülészeti (mn) szülészeti klinika szülésznő (fn, szülész|nő) szülész-nőgyógyász születés (fn) születésellenes magatartás születésház születési (mn) születési arisztokrácia születési hely születéskorlátozás (fn, születés|korlátozás) születésnap (fn, születés|nap) születésnapi (mn) születésnapi ajándék születésű (mn) születésszabályozás (fn, születés|szabályozás) születésszám (fn, születés|szám) születet (ige) született (bef mn in) született (mn) született francia született vak születhet (ige) születik (ige, szüle|tik) születő (fn, szüle|tő) születő (foly mn in, szüle|tő) szülhet (ige) szülike (fn) szülinap (fn) szülő (fn) szülőágy (fn, szülő|ágy) szülőanya (fn, szülő|anya) szülőanyja szülőapa (fn, szülő|apa) szülőatya (fn, szülő|atya) szülőfájás (szülő|fájás) szülőfájások szülőfájdalom (szülő|fájdalom) szülőfalu (fn, szülő|falu) szülőföld (fn, szülő|föld) szülőföldi (mn, szülő|földi) szülő-gyerek kapcsolat szülő-gyermek viszony szülőház (fn, szülő|ház) szülőhaza (fn, szülő|haza) szülőhely (fn, szülő|hely) szülői (mn) szülői beleegyezés szülői felügyelet szülői felügyeleti jog szülői ház szülőnő (fn, szülő|nő) szülőosztály (fn, szülő|osztály) szülőotthon (fn, szülő|otthon) szülőpár (fn, szülő|pár) szülőszék (fn, szülő|szék) szülőszoba (fn, szülő|szoba) szülött (fn) szülőváros (fn, szülő|város) szülte (mn) szümcső (fn) szünszünet (fn) szünet nélküli szünetel (ige) szünetelés (fn) szüneteltet (ige) szüneteltetés (fn) szünetjel (fn, szünet|jel) szünetlen (hsz) szünetlen (mn) szünetmentes áramforrás szünetmentes tápegység szünetnap (szünet|nap) szünidő (fn) szűnik (ige) szünnap (fn) szűnni nem akaró szűnő (foly mn in) szűnő (mn) szűnőfélben levő szünös-szüntelen (hsz) szűnte (fn) szüntelen (hsz) szüntelen (mn) szüntelenül (hsz) szüntet (ige) szüntethet (ige) szűr (fn) szűr (ige) szűrcsapó (szűr|csapó) szürcsöl (ige) szűrdolmány (szűr|dolmány) szüredék (fn) szüremkedik (ige) szüremlik (ige) szűrés (fn) szüret (fn) szűret (ige) szüretel (ige) szüretelőkád (szüretelő|kád) szüreti (mn) szüreti mulatság szűretlen (mn) szűrhímzés (fn, szűr|hímzés) szürke (mn) szürke gém szürke hályog szürke ló szürke színű szürkeagy (fn, szürke|agy) szürkeállomány (fn) szürkebarát (fn, szürke|barát) szürkébe öltözött szürkederes (mn, szürke|deres) szürkegazdaság (fn) szürkekáka (fn) szürkéllik (ige) szürkenyersvas (fn, szürke|nyersvas) szürkeöntvény (fn) szürkepenész (fn, szürke|penész) szürkés (mn) szürkésbarna (fn) szürkésbarna (mn) szürkeség (fn) szürkésfehér (fn) szürkésfehér (mn) szürkéskék (fn, szürkés|kék) szürkéskék (mn, szürkés|kék) szürkészöld (mn) szürkezóna szürkít (ige) szürkül (ige) szürkület (fn) szürkületi vakság szürkülő hajú szűrlet (fn) szűrő (fn) szűrő (foly mn in) szűrő kavicsréteg szűrőállomás (fn, szűrő|állomás) szűrőberendezés (fn, szűrő|berendezés) szűrőbetét (fn, szűrő|betét) szűrődik (ige) szűrőedény (fn, szűrő|edény) szűrőkád (szűrő|kád) szűrőkanál (fn, szűrő|kanál) szűrőkészülék (szűrő|készülék) szűrőpapír (fn, szűrő|papír) szűrös (mn) szűrőtölcsér (szűrő|tölcsér) szűrővizsga (szűrő|vizsga) szűrővizsgálat (fn, szűrő|vizsgálat) szűrőzacskó (szűrő|zacskó) szűrőzsákocska szűrposztó (fn, szűr|posztó) szürreális (mn) szürrealista (fn) szürrealista stílus szürrealizmus (fn) szűrszabó (fn, szűr|szabó) szűrszabó (foly mn in, szűr|szabó) szűrt fényű szütyő (fn) szűz (fn) szűz (mn) szűz hó szűz lány Szűz Mária szűz talaj Szűzanya szűzbeszéd (fn) szűzdohány (fn, szűz|dohány) szűzdohány szűzföld szűzérmék (fn) szüzesség (fn) szüzességi fogadalom szűzföld (fn, szűz|föld) szűzgulya szűzhártya (fn, szűz|hártya) szűzi (mn) szűzi szemérem szűzies (mn) szűziség szűzménes szűznemzés (fn, szűz|nemzés) szűzpecsenye (fn, szűz|pecsenye) szűztea szűztiszta (mn, szűz|tiszta) szüzsé (fn) szüzséi (szüzsé|i) szüzséje (szüzsé|je) szűzsült szvasztika (fn) Szvatopluk (tnév) Szváziföld (tnév) szvetter (fn) szving (fn) szvingel (ige) szvit (fn)