Építőipari szakzsargon


Itt keresd azt a szót, amelynek írásában, értelmezésében nem vagy biztos!

Írta: Reznix


Önálló rendeltetési egység

szerkesztés
Helyiség, vagy egymással belső kapcsolatban álló fő- és mellékhelyiségek műszakilag is összetartozó együttese, amelynek a szabadból vagy az épület közös közlekedőjéből nyíló önálló bejárata van. Meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető (pl. üzlethelyiség, egy lakás vagy egy szállodaépület).

Önhordó fal

szerkesztés
Olyan fal, amely saját súlyán kívül egyéb terhet nem hord, merevségét pillér vagy egyéb vázszerkezet nem, vagy csak részben biztosítja.

Övezeti besorolás

szerkesztés
Telek építési övezeti besorolása
Építési övezetek jellemző adatai táblázat
Övezet jele: (beépítésre szánt v. beépítésre nem szánt) területfelhasználási egység jel övezeti jel)
Beépítési mód Maximális beépítettség [%]
Legkisebb/legnagyobb építménymagasság [m] * Kialakítható legkisebb telek méret [m2]
* K - kialakult építménymagaság

Területfelhasználási egység jelek:

LAKÓTERÜLETEK:

L1 - Nagyvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület
L2 - Városias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület
L2/A - Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű lakóterület
L3 - Kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület
L4 - Intenzív kertvárosias lakóterület Az övezet karaktere lehetővé teszi oldalhatáron álló, zártsorú és egyedül álló épület építését is. Ebben az övezeti besorolásban a legkisebb beépíthető telekméret a 800 nm, mely adott helyzetben 400 nm -re csökkenthető.
L5 - Vegyes kertvárosi lakóövezet Az előbbinél lazább beépítésű övezet, nem feltételezi a villaszerű kialakítást. A beépíthető alsó telekméret 1000 nm, mely alsó határ bizonyos feltételekkel 10%-al csökkenthető. A beépíthetőség aránya 15 % - os, ebben az övezetben is érvényes maximális 8 méteres épületmagasság, mely lehetőséget ad földszint, emelet és tetőtér szerkezetű ház építésére.
L6 - Hegyvidéki kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület. Laza beépítésű, kertvárosi, villaszerű beépítést lehetővé tevő övezet. Kizárólag szabadonálló lakóépület építhető itt. Az előzőhöz hasonlóan 1000 nm a legkisebb beépíthető telekméret ( illetve bizonyos feltételek esetén 900 nm ), és 15 %- os a beépíthetőség mértéke. A megengedett épületmagasság itt is 8 méter.
L6/A - Hegyvidéki kertvárosias, szabadonálló beépítésű nagytelkes lakóterület
L7 - Telepszerű lakóterület. Lakótelepi, lakóparki beépítésre szánt terület.

VEGYES TERÜLETEK:

I - Intézményterület (I-Kö - Elsősorban közintézmények elhelyezésére)
IZ - Jelentős zöldfelületű intézményterület (IZ-S - Spotlétesítmények és strand elhelyezésére szolgáló terület, IZ-K - Egyéb jelentős zöldfelületű intézményterület)
VK - Városközponti terület


GAZDASÁGI TERÜLETEK:

IP - Iparterület
M - Munkahelyi terület
MZ - Jelentős zöldfelületű vegyes munkahelyi terület

EGYÉB:

Ü - Üdülőterület
E - Erdőterület
ETG - Turisztikai erdő,
EVE - Védelmi-,védőerdő
MG - Mezőgazdasági terület
MG-RF - Mezőgazdasági rekreációs terület
FG - Farmergazdaság
K - Különleges területek
KK - Közkert
KV - Különleges városüzemeltetési területek
KL - Közlekedési területek
R3 - Repülőtér III.sz Zajgátló öv.
VT - Vízgazdálkodási terület
Z - Zöldterület
ZEZ - Egyéb közhasználatra nem kijelölt,
ZKP - Közpark,
ZFK - Fásított köztér

FEJLESZTÉSI ILL. TARTALÉK TERÜLETEK:

F1 - Infrastruktúrális feltételhez kötött fejlesztési terület
F2 - Távlati fejlesztési tartalékterület
FV - Városüzemeltetési tartalékterület

Övezeti jel

szerkesztés
I - (NL-I.) nagy-városias lakóövezet
II - (KL-II.) kis városias lakóövezet
III - (KEL-III.) kertvárosias lakóövezet
IV - (FL-IV.) falusias lakóövezet
V - (ÜÜ-V.) üdülő övezet