Építőipari szakzsargon


Itt keresd azt a szót, amelynek írásában, értelmezésében nem vagy biztos!

Írta: Reznix


Faanyag minőségét meghatározó fahibák.

Növekedési fahibák:

 • Göcs: az ágnak a fában bennfoglalt része.
 • Lapfelületi göcs:a fűrészáru egy vagy mindkét lapján látható göcs.
 • Oldalon lévőgöcs: a fűrészáru egy vagy két oldalán található göcs.
 • Élgöcs: a fűrészáru valamelyik élén található göcs.
 • Kerek göcs: olyan göcs, amelynek a legnagyobb és a legkisebb átmérőjének aránya nem több mint 1,5.
 • Ovális göcs: olyan göcs, amelynek a legnagyobb és a legkisebb átmérőjének aránya1,5 – 4,0 értékek közé esik.
 • Hosszúkás göcs: olyan göcs, amelynek a legnagyobb és a legkisebb átmérőjének aránya több mint 4,0.
 • Szárnyas göcs:olyan élgöcs, amelynek a lapfelületen látható részén a legnagyobb és a legkisebb átmérő aránya meghaladja a 4,0 –et.
 • Kétszárnyú göcs: ugyanazon a lapfelületen lévő, közel azonos pontból kiinduló két szárnyas, vagy hosszúkás göcs.
 • Átmenő göcs: a fűrészáru két szemközti lapján megjelenő ugyanazon göcs.
 • Egyedülálló göcs: az egyes göcsök között göcsmentes, szabad felületek vannak.
 • Csoportos göcsök: az egyes göcsök között nincsenek göcsmentes, szabad felületek.
 • Tűgöcs: legfeljebb 5 mm átmérőjű kerek, vagy ovális, egészséges, benőtt, vagy részben benőtt göcs.
 • Macskamancs (macskatalp): szorosan egymás mellett elhelyezkedő tűgöcsök csoportja.
 • Benőtt göcs: olyan göcs, amely az adott felületen a keresztmetszeti kerületnek több mint ¾ részén a körülötte lévő faanyaggal összenőtt.
 • Részben benőtt göcs: olyan göcs, amely az adott felületen a keresztmetszeti kerületének kevesebb mint ¾ részén nőtt össze a körülötte lévő faanyaggal.
 • Elhalt göcs: olyan göcs amely az adott felületen a keresztmetszeti kerületének kevesebb mint ¼ részén nőtt össze a körülötte lévő faanyaggal.
 • Kieső göcs: elhalt göcs amely nem kapcsolódik szilárdan az őt körülvevő faanyaghoz.
 • Egészséges göcs: olyan göcs, amelyen korhadás miatti károsodás nem mutatható ki.
 • Korhadt göcs: korhadás következtében károsodott göcs.
 • Gyantatáska: lencse alakú üreg a faanyagban, amely esetleg gyantát is tartalmaz.
 • Holdgyűrű: a gesztben egy teljes, vagy részleges (kettős szíjács) gyűrű jelenléte, amelynek színe és tulajdonságai megegyeznek a szíjácséval.
 • Kéregbenövés: a faanyagba teljesen, vagy részlegesen bennfoglalt kéreg.
 • Ferdeszálúság: a rostirány eltérése a termék hossztengelyétől.
 • Csavartszálúság: a rostok a bél körül spirális alakban futnak le.
 • Csomorosság: a fűrészáru felületén egymáshoz közel, rézsútosan elhelyezkedő szabályos sávokként megjelenő hullámos rost (moire rajzolat).
 • Hullámos rost: meglehetősen egyenetlen hullám-, vagy szalagszerű rostszerkezet.
 • Hullámos rostlefutás: a rostok elrendezése szabálytalan görbéket követ.
 • Durvaszövetűség: viszonylag nagy sejtszerkezetű mintázat és vagy széles, vagy szabálytalan növekedési gyűrűkkel.
 • Közepesen finom rajzolat: közepes méretű sejtek és/vagy közepesen széles, szabályos

növekedési gyűrűkkel rendelkező mintázat.

 • Finom rajzolat: viszonylag kisméretű sejtekkel és/vagy viszonylag keskeny, szabályos növekedési gyűrűkkel rendelkező mintázat.

Nedvességvesztésből és szakszerűtlen kezelésből származó fahibák:

 • Repedés: a rostok hosszirányú szétválása.  
 • Bélrepedés: a béltől kiinduló sugárirányú repedés.
 • Fagyrepedés: fagyás hatására az élő fában keletkező sugár irányú repedés, amely a szíjács felöl halad a bél felé és a fa hosszirányában.
 • Száradási repedés: a faanyagban a száradási feszültségek által okozott rostelválás.
 • Gyűrűs repedés: a növekedési gyűrűk vonalát követő repedés.
 • Laprepedés: a lap, esetleg a bütü felületen megjelenő repedés.
 • Oldalrepedés: a termék valamelyik oldalán, esetleg a bütüjén megjelenő repedés.
 • Bütürepedés: a fűrészáru bütüjén megjelenő repedés.
 • Átmenő repedés: egyik felületről a másikra átmenő repedés.
 • Egyenes repedés: az éllel megközelítőleg párhuzamos repedés.
 • Ferde repedés: egy  lapon  és/vagy  egy  oldalon  megjelenő repedés,  amely  bizonyos  szöget zár be a fűrészáru élével.
 • Hajszálrepedés: rövid, keskeny és sekély repedés (szárításkor keletkezik).
 • Felületi hajszálrepedés: egyszerű gyalulással  eltávolítható  repedés  (mélysége  kevesebb,  mint 2 mm).

A különböző farontó gombák által okozott fahibák:

 • Kékülés: világos kéktől feketéig, változó színű, gomba által okozott elszíneződés (általában egyes fafajok szíjácsában található).
 • Mélyre hatoló kékülés: kékülés, amely a felület gyalulásával nem távolítható el (körülbelül 2 mm-nél mélyebb).
 • Felszíni  kékülés: felületi  kékülés,  amely  a  felület  gyalulásával  eltávolítható  (körülbelül  2  mm-nél sekélyebb).
 • Barna csíkoltság: lángnyelv szerű barnás foltok (csak döntés után jelenik meg).
 • Barna  álgeszt: élesen  elkülöníthető vörös,  vagy  barna  elszíneződések,  amelyek  a  bükk  fatörzs középső részében találhatók.
 • Korhadó  barna  álgeszt:   a  bükk  korhadt  álgesztje,  amely  a  hengeres  faanyag  bütüin,  legtöbbször csillag alakban jelenik meg.
 • Fekete csíkoltság: néhány lombos fafaj évgyűrűje mentén megjelenő sötét sávok.
 • Penész: gyapjas,  vagy  porszerű megjelenésű gomba, amely  a  faanyag  felületén  nedves körülmények között alakul ki.
 • Korhadás: a  faanyag  gombák,  vagy  más  mikroorganizmusok  által  okozott  bomlása,  mely a faanyag  puhulásában, fokozatos tömeg és szilárdságcsökkenésében,  továbbá  gyakran   szövet- és színváltozásban nyilvánul meg.
 • Felületi  korhadás: a  korhadás  kezdeti  szakasza,  amelyet  elszíneződött  csíkok,  vagy  foltok  jellemeznek,  és  ahol  az  átlagos  szöveti  továbbá  szilárdsági  jellemzők  többé-kevésbé  változatlanok maradnak (a döntés előtt, vagy a tárolás alatt jelenik meg).
 • Vörös  korhadás: a  cellulózt  és  hemicellulózt  bontó  gombák  által  okozott  korhadás,  morzsálódó ligninvázat eredményezve.
 • Fehér  korhadás: általában  a  fa  színét  fakító,  cellulózt,  hemicellulózt  és  lignint  bontó  gombák által okozott korhadás.
 • Puha  korhadás: a  cellulózt  és  hemicellulózt  bontó mikro-gombák  által  okozott  korhadás,  amely jelentősen csökkenti a faanyag szilárdsági tulajdonságait.
 • Gödrös  korhadás: korhadás,  melynél  a  károsodás  kis,  általában  lencse  alakú  területekre, vagy gödrökre korlátozódik.
 • Szíjács korhadás: a szíjácsra korlátozódó korhadás.
 • Geszt korhadás: a gesztre korlátozódó korhadás.
 • Tölgy  barnulás: a  lábonálló  tölgy  gesztjére  korlátozódó  biológiai  károsodás,  amelyet kezdeti stádiumban barna, lángnyelv alakú elszíneződések jellemeznek.
 • Barnabél: néhány  fafaj  (elsősorban  kőris)  gesztjének  abnormális,  fekete,  vagy  sötétbarna  elszíneződése. Nem társul szükségképpen korhadással.
 • Tőkorhadás: a tőrészre korlátozódó korhadás; általában a lábonálló fában jön létre.

A különböző farontó rovarok által okozott fahibák

 • Fúrt lyuk: a faanyagban rovarok által rágott lyuk, vagy alagút.
 • Tűhegynyi lyuk: nem több mint 2 mm átmérőjű fúrt lyuk.
 • Fekete lyuk:  fúrt lyuk, amelynek fala sötéten elszíneződött.   (A sötét elszíneződés jelzi, hogy a rovar károsítása befejeződött.)
 • Fehér lyuk: fúrt lyuk, amelynek fala megegyezik a faanyag színével.
 • Aktív faanyag fertőzés: olyan fertőzés, ahol élő rovarok vannak jelen és folytatják károsítást.

(fa adalékanyagú úsztatott beton)

könnyűbeton-féle


Hőszigetel anyag, legtöbben heratekta néven ismerik. Általában a koszorú szigetelésére alkalmazzák oly módon, hogy a fagyapot kiváltja a külsõ zsalu helyét és így öntik ki a koszorút.

Falazó zsinór

szerkesztés
megkönnyíti az egyes téglasorok külső élének pontos beállítását, illetve a téglasor felső élének egyenletességét

Falazóhabarcs

szerkesztés
Téglák kötõanyaga. A hagyományos helyszínen kevert kötõanyag helyett egyre gyakrabban használják ezt a zsákos anyagot. Víz hozzáadásával készül el a falazóhabarcs, ami ezáltal idõ -és pénz megtakarítást tesz lehetõvé.
bádogszélek egymásra hajtása, ill. összeillesztése
a födém alatti utolsó téglasor neve, arra kerül a koszorú, illetve a gerendák

Fali gázkazán

szerkesztés
A fali gázkazánok, mint nevükből is kiderül, falra szerelhetőek. Jellemzően kis súllyal rendelkeznek, és jó érintésvédelemmel vannak ellátva ezért fürdőszobában is elhelyezhetőek.
Előnyeik a kis helyigény és a kis súly.

Falszegély

szerkesztés
Bádogos kifejezés. Ahol a féltető felső széle függőleges fallal találkozik, oda falszegélyt, vagy más néven falszegő lemezt helyeznek, hogy ezáltal megvédjék az épület falát a felcsapódó esővíztől.

Falszegélylemez

szerkesztés
csaknem derékszögben meghajtott lemezcsík
Lásd: Falszegély

fándli

Hagyományos habarcs kimeréséhez majd falazáshoz és falon történő elterítéshez használt nyeles kőművesszerszám (serpenyő).

Fazettázás

szerkesztés
Felületi megmunkálás (csiszolás, polírozás, díszcsiszolás) általában üvegen vagy tükrön. Több rétegben, többféle szögben történhet, élcsiszoláson és a felületi fényességen kívül mintákat is kialakíthatunk.

Fedélhéjazat

szerkesztés

héjazat, tetőfedés

A tetőszerkezet csapadékzáró része.

Fedélszerkezet

szerkesztés
A tetőszerkezet teherhordó része, amely hordja és rögzíti a fedélhéjazatot.
Fedés típusok: fémlemez fedés, pikkely fedés, nagyelemes fedés, egyéb fa- kéve- és tekercsfedés.
Fémlemez (táblás és szalag-) fedések
Lásd: Fémlemez fedéstípusok alkalmazása

vízhatlan, forrasztott kötésű fedések

fokozottan vízzáró, korckötésű táblafedések
fokozottan vízzáró, korckötésű szalagfedések
vízzáró, lécezett fedések
Pikkely fedések
égetett agyag cserépfedés
 • síkcserép
 • hódfarkú cserép (kettős fedés, lovag vagy korona fedés, egyszeres fedés)
 • hornyolt szalagcserép fedés
 • kolostor (barát, apáca) fedés
 • égetett agyag, sajtolt cserépfedés (és holland fedés)

sajtolt betoncserép fedések:

 • alpesi, markant, hódfarkú íves, téglány, stb.

szálerősítésű cementlemez fedés (Eternit)

 • szabályos kettős (angol) palafedés
 • szabvány (francia) palafedés

bitumenes zsindelyfedések:

 • Nagyelemes fedések
 • szálerősítésű cement (műanyag) hullámlemezfedések
 • nagyelemes fedések profilozott fémlemezekből

Egyéb fa- kéve- és tekercsfedés

 • fafedések
 • kévefedés
 • lágylemez, tekercsfedések

Fedélidom

szerkesztés
Az építmény tetőfelületeinek összessége.

A fedélidom részei:

 • tetőfelület
 • taréj (gerinc)
 • él (élgerinc)
 • vápa (hajlat)
 • orom él (oromszegély)
 • eresz (eresz-szegély)
 • csúcs

Fedélszék

szerkesztés

fedélszerkezet, tetőszerkezet

A hagyományos fa magastető tartószerkezete.

A fedélszék szerkezeti elemei:

 
 • talpszelemen
 • derékszelemen (középszelemen)
 • taréjszelemen (gerincszelemen)
 • szarufa
 • fogópár (cimborapár)
 • kakasülő (fogófa)
 • sárgerenda
 • kötőgerenda
 • vízcsendesítő
 • ferde dúc (ferde támasz)
 • székoszlop
 • könyökfa (karpánt)
 • gáncsfa
 • torokgerenda
 • vihardeszka (viharléc)
 • heveder (hevederpár)
A tetőszerkezetek szerkezetileg két nagy csoportba sorolhatóak: a szarufás fedélszékek, és a szelemenes fedélszékek. A szarufás fedélszékek esetén minden szaruállás egyforma, míg szelemenes fedélszékek esetén megkülönböztetünk fő- és mellékszaruállásokat.

Szarufás fedélszékek:

 
 • üres fedélszék
 • torokgerendás fedélszék
 • egy állószékkel gyámolított torokgerendás fedélszék
 • két állószékkel gyámolított torokgerendás fedélszék
 • alul feszített szarufás fedélszék
 • rácsos tartó (rácsos szaruzatú) fedélszék

Szelemenes (oromgerendás) fedélszékek:

 
 • ollós fedélszék (ollólábas szelemenes)
 • egy állószékes fedélszék (egy állásos)
 • szelemenes fedélszék hosszúágassal
 • két állószékes fedélszék (két állásos)
 • dűltszékes fedélszék (dőlt széklábas)
 • bakdúcos fedélszék
 • három állószékes fedélszék (három állásos)
 • manzárd fedélszerkezet
 • süllyesztett állószékes fedélszék
 • négy állószékes fedélszék
 • egyszeres függesztőműves
 • kétszeres függesztőműves
 • függesztőműves fedélszék
 • függesztő- feszítőműves fedélszék

Fejelő tégla

szerkesztés
Hosszanti irányban felezett, vagy harmadolt kisméretű tégla.


Felbeton a burkolat fogadószerkezete. Úsztatott aljzatbeton az a felbeton, amelyiknél az úsztatóréteg (hő- vagy hangszigetelés) az aljzat és a fal találkozásánál függőlegesen fel van "hajlítva". : Padlófűtéshez vagy egyéb igényű aljzathoz esztrichet használunk.

  Lásd még: Aljzatbeton Beton Esztrich

Feles-, negyedes-, háromnegyedes tégla

szerkesztés
keresztirányban darabolt tégla, a szükséges rész mérete alapján

Felhúzni a falat

szerkesztés
rakni a sorokat, vagyis növelni a fal magasságát

Félnyeregtető

szerkesztés

Fellépő magasság

szerkesztés
a lépcsőfokok magassága

Felújítás

szerkesztés
Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.

Fekvőszelemen

szerkesztés

(Tetőszerkezeti elem)

A olyan szelemen, amelynek keresztmetszetében a hosszabb oldalak vízszintesek.

Feszített beton

szerkesztés
Nagy húzószilárdságra tervezett vasbeton szerkezet. Leginkább gerendák, tartószerkezetek készítésére használják a feszítést.

Feszítőmű

szerkesztés

(Tetőszerkezeti elem)

Az olyan tartószerkezet, amelynél a vízszintes tartógerendát egy vagy több pontban alulról támasztó, fölfeszített dúc tartja.

Fiókgerenda

szerkesztés

(Tetőszerkezeti elem)

A mellék szaruállások szarufáinak bekötésére szolgáló vízszintes gerendadarab, amely a fiókváltó gerendába csatlakozik.

Fiókkiváltó gerenda

szerkesztés

(Tetőszerkezeti elem)

A fiókgerendákra merőleges, azok terheit a kötőgerendának átadó vízszintes teherhordó elem.

Float üveg

szerkesztés
"Felületen úszó technológiával" készült, sík, víztiszta (színező anyag nélküli) építészeti üveg, U=3,4 W/m2K (4 mm) A float üvegről bővebben angolul a wikipedián

Fokhegy sor

szerkesztés
élére, foghegyre állított téglasor, az ilyen falat "kant fal"-nak is nevezik
Önálló rendeltetési egységek, helyiségek megközelítésére, összekapcsolására szolgáló közös használatú közlekedő.
Gömbölyített simító eszköz a felmenő fal és a mennyezet találkozásához.
A szarufákat a tetõsík középtáján összefogó gerendákat hívjuk fogófának, vagy más néven torokgerendának. A szarufák mindkét oldalán lévõ fogófáját fogópárnak is hívják.


(Tetőszerkezeti elem) , cimborapár

A két vízszintes helyzetű palló vagy gerenda, amelyek a szembeálló szarufákat, a szelemeneket és az oszlopokat összefogják. A hagyományos fa tetőszerkezet, fedélszék szerkezeti eleme.

  Lásd még: Fedélszék Tetőszerkezet

Fotocellás ajtó

szerkesztés
 1. Fotocellás üvegajtó típusok
 2. Fotocellás ajtó vezérlés
 3. Íves fotocellás ajtó
Az épületet szintekre osztó, vízszintes, teherhordó szerkezet. (a fed, föd szavakból)

Födémszerkezet

szerkesztés
 
Előregyártott elemekből (vasbetongerenda, béléstestek) a helyszínen összeállított szerkezet. A vasbetongerenda és a béléstestek közötti hézagot - még a további terhelés előtt - betonnal töltik fel.

Födémpanel

szerkesztés
Az MF körüreges födémpanelek nagy teherbírású és fesztávolságú előregyártott betonelemek. 6 fajta gyártómodellel 9 - 22.5 m-ig szinte minden tetszőleges hosszméret akár ferde véggel is megoldható vele.

Földszint

szerkesztés
Olyan építményszint, amelynek padlószintje az építmény szintterülete legfeljebb 20%-ában és legfeljebb 0,70 m-rel kerül a csatlakozó rendezett terepszint alá.
Az építmény teherhordó és külső, függőleges falazata.

Fő szaruállás

szerkesztés

(Tetőszerkezeti elem)

A fedélszerkezet azon keresztmetszete, amely a szelemenek alátámasztásának rendszerét meghatározza.

Fő szaruállásköz

szerkesztés

(Tetőszerkezet)

A két főszaruállás közötti távolság.

Főhomlokzat

szerkesztés
A főhomlokzat kapuja fontosabb utcára vagy térre nyílik, szinte mindig ezen nyílik az épület főbejárata
Rézsútos, általában 45°-os ferde vágás, gérbe vágás.

Fogazott glettvas

szerkesztés
Ragasztóhabarcs elterítéséhez használt eszköz.

Franciaerkély

szerkesztés

francia erkély

Erkélylemez nélküli, (esetleg minimális kilépő) erkély. Gyakorlatilag egy korláttal ellátott erkélyajtó. Megkönnyíti a gyors szellőztetést.

Fröcskölés

szerkesztés
egy kézbevett fadarabhoz ütögetik a színező kőporba mártott, seprű szerű nyírfavesszőt
a téglák közötti vízszintes vagy függőleges hézag; illesztés, ereszték
hézagolás, tömítés

Fugázó habarcs

szerkesztés
ezzel az anyaggal töltik ki a hézagot

Fundamentum

szerkesztés
az építmény alapja, alapzata

Függesztő oszlop

szerkesztés

(Tetőszerkezeti elem)

Alul nem támaszkodó, kizárólag húzott szerkezeti elem.

Függesztőmű

szerkesztés

(Tetőszerkezeti elem)

Az olyan tartószerkezet, amelyben a kötőgerenda a függesztő oszlopon függ. A felkötések száma szerint egyszeres vagy kettős lehet.

Függőfolyosó

szerkesztés
A homlokzat síkjából konzolosan kinyúló nyitott folyosó.

  Lásd még: Folyosó

Függőón

szerkesztés

függő

A függőleges meghatározására használt zsinóros eszköz.

Fűtő gázkazán

szerkesztés
A modern fűtő gázkazánok legtöbbje nevével ellentétben nemcsak fűtési célokra használható, hiszen váltószelep beépítésével használati meleg víz előállításra, indirekt tárolók fűtésére is képesek. Így helyettesítheti a külön vízmelegítőt.|}|}|}